Zobacz inny kierunek

Pedagogika WSB Bydgoszcz - Studia II stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dlaczego warto wybrac kierunek pedagogika w WSB w Bydgoszczy?ikona_klucz.png

 • Program studiów łączy wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.
 • Masz do wyboru szeroką ofertę specjalności dostosowaną do wymagań rynku pracy. Konsultowana jest z pracodawcami oraz partnerami biznesowymi kierunku.
 • Możesz uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach i uzyskać pożądane przez pracodawców certyfikaty.
 • Masz możliwość połaczenia studiów magisterskich ze studiami podyplomowymi z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie.

foto_233x134_111.jpgStudia magisterskie na kierunku pedagogika w WSB to gwarancja solidnej wiedzy przekazywanej przez doświadczoną kadrę praktyków. Różnorodność proponowanych specjalności zapewnia profesjonalne przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a atrakcyjny program studiów sprzyja rozwijaniu własnych zainteresowań i umożliwia uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak
menedżer kierunku pedagogika

Czego nauczysz się w trakcie studiów:ikona_umiejetnosci.png

 • poznasz przyjaźnie nastawioną do Ciebie kadrę z wieloletnim doświadeczeniem zawodowym
 • zrealizujesz zajęcia specjalnościowe metodami aktywizującymi, praktycznymi, warsztatowymi i projektowymi
 • dowiesz się jak diagnozować potrzeby oraz udzielać właściwej pomocy osobom z różnych środowisk i w różnym wieku
 • nauczysz się budować własny warsztat pracy pedagoga, a także stosować innowacyjne i twórcze metody w pracy z uczniami, podopiecznymi, wychowankami i osobami dorosłymi
 • rozwiniesz indywidualne pasje i zainteresowania poprzez m.in. działalność w kole naukowym, udział w konferencjach czy wolontariat oraz praktyki realizowane w zależności od wybranej specjalności różnych placówkach.

Zobacz dostępne specjalności

Praca dla Ciebie
(w zależności od wybranej specjalności oraz nierzadko posiadanego przygotowania pedagogicznego):

 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne
 • schroniska dla nieletnich, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • zespoły kuratorskiej służby sądowej, zakłady poprawcze, karne i areszty
 • instytucje i placówki systemu pomocy społecznej, np. w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodznie (np. jako asystent rodziny), domu pomocy społecznej, domu samotnej matki, w placówkach TPD, w placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej.

 

Partnerzy kierunku
Przy realizacji kierunku pedagogika współpracujemy z firmami i praktykami z wielu dziedzin i branż, co pozwala nam profesjonalnie przygotować studentów do pracy.

logo_59.jpglogo_63.jpgimages.pngstow_flandria.jpg

fundacja_pomocy_samotnym_matkom.pngmdk_torun.pngmoeipu.png

msdbm_torun.pngrc_fkr.pngsp_kopernika.pngddpswt.jpgoisw.jpg

 

 

Jesteś zainteresowany studiami na kierunku pedagogika? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

zostaw_kontakt.gif

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY (wspólny dla wszystkich specjalności)

 • Seminarium magisterskie
 • Wykłady do wyboru
 • Praktyka zawodowa
 • Praktyka zawodowa - dyplomowa

 

Specjalność: PEDAGOGIKA SZKOŁY Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

 • Pedagogika szkoły
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Współpraca z rodzicami i opiekunami
 • Kierowanie grupą i dyscyplina w klasie
 • Diagnostyka i terapia pedagogiczna
 • Socjoterapia
 • Problematyka uzależnień z oddziaływaniem profilaktycznym

Specjalność: ANDRAGOGIKA I DORADZTWO PERSONALNO-ZAWODOWE

 • Poradnictwo edukacyjne
 • Polityka rynku pracy
 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych
 • Psychologia pracy z rozwojem zawodowym pracownika
 • Doradztwo zawodowe
 • Aktywizacja społeczno-kulturalna osób dorosłych
 • Coaching i rozwój osobisty osób dorosłych

Specjalność: PEDAGOGIKA SĄDOWNICZO-PENITENCJARNA

 • Pedagogika penitencjarna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna z metodyką
 • Pedagogika resocjalizacyjna środowiska otwartego i zamkniętego
 • Penologia i podstawy prawa karnego
 • Wprowadzenie do prawa cywilnego i rodzinnego
 • Wybrane zagadnienia z kryminologii
 • Europejskie systemy resocjalizacji
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Metodyka pracy resocjalizacyjno-penitencjarnej

 Specjalność:Specjalność: SSpSpecjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

 • Teoretyczne i metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Formy opieki, wychowania i wsparcia
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Pedagogika rodziny i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze z metodyką
 • Diagnoza potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
 • Warsztat pracy wychowawcy i pedagoga szkolnego z metodyką
 • Podstawy gerontologii społecznej ze wsparciem w opiece paliatywnej
 • Profilaktyka społeczna z metodyką
 • Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych z metodyką

dr_katarzyna_wisniewska_-_borysiak_ped_1.jpgDr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak (menedżer kierunku, mail: katarzyna.wisniewska@wsb.torun.pl- wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe (EPS) do wspomagania nauczania różnych przedmiotów w szkole na wszystkich szczeblach kształcenia, a także do diagnozy i terapii pedagogicznej.Jest autorem wielu artykułów oraz monografii naukowej, pt. "Komputer we wspomaganiu logicznego myślenia

smulska_1.jpgDr Katarzyna Smulska - doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Magister filologii angielskiej. Nauczycielka w szkołach ogólnokształcących na wszystkich szczeblach edukacji. Od 2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. Metodyki Kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, zajmująca się wspomaganiem i koordynacją działań systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni oraz inicjowaniem i organizowaniem szkoleń dla nauczycieli akademickich WSB rozwijających ich warsztat metodyczny. Zainteresowania badawcze z zakresu rozwiązań wprowadzanych w systemach edukacji służących i nakierowanych na uczącego się oraz jego otoczenie – zindywidualizowanie procesu edukacji (edukacja spersonalizowana) oraz wdrażanie nowoczesnej dydaktyki na różnych etapach edukacji z zastosowaniem szerokiego wachlarza metod dydaktycznych. Czerpanie dobrych rozwiązań ze sprzecznych ze sobą z założenia elementów gospodarczo-polityczno-społecznych w różnych systemach i poszukiwanie trzeciego paradygmatu próbującego nadać nowy, adekwatny do zapotrzebowania dzisiejszych czasów, wymiar systemu edukacji i jego powiązań ze sferami: polityki, gospodarki i społeczeństwa.

uniewska_1.jpgDr Agnieszka Uniewska - posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie poznawania uczniów, kompletowania dokumentacji na ich temat, diagnozy indywidualnych przypadków, diagnozy środowiska rówieśniczego i (w miarę potrzeb) rodzinnego oraz projektowania działań profilaktycznych i terapeutycznych. Współpracuje ze specjalistami z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Toruniu w zakresie diagnostyki i terapii pedagogicznej oraz organizacji ćwiczeń i warsztatów z tej tematyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego i nauczycielskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z danej tematyki dla studentów i słuchaczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.

 

Ceny studiów na kierunku pedagogika w WSB w Bydgoszczy

gwarantowane_czesne1.png

Gwarancja stałego czesnego
W WSB dajemy Ci gwarancję, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2,10 czy 12.
 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 10 sierpnia, zyskujesz 700 zł:zapisz-sie-online-button.png

 • 300 zł dzieki zniżce w czesnym rozliczanej w ciągi dwóch lat studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.                                     

Czesne już od 307 zł (320 zł) miesięcznie przez całe studia! Wpisowe 0 zł.

dzięki 800 zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 400 zł mniej na pierwszym roku studiów i 400 zł mniej na drugim,

 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest w ciągu dwóch lat studiów.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/ 2019.

UWAGA!

 • na II roku studiów II stopnia nie ma możliwości wyboru 12-ratalnego systemu płatności
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
320 zł307 zł375 zł360 zł1875 zł1800 zł3750 zł3600 złI rok
375 zł360 zł1875 zł1800 zł3750 zł3600 złII rok
III rok
IV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
320 zł307 zł375 zł360 zł1875 zł1800 zł3750 zł3600 złI rok
375 zł360 zł1875 zł1800 zł3750 zł3600 złII rok
III rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021