Wyszukiwarka kierunków studiów II stopnia | WSB Bydgoszcz

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Finansowo-prawny  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo bankowo - ubezpieczeniowe
Finanse przedsiębiorstw
Kadry i płace w praktyce
Prawo finansowe i podatki
Prawo i finanse w administracji publicznej
Rachunkowość przedsiębiorstw
Kierunek: Informatyka w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Data Mining
Grafika komputerowa i multimedia
Projektowanie aplikacji biznesowych
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Intelligence
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów i projektów logistycznych
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics
Ekonomika i zarządzanie transportem kolejowym
Logistyka przedsiębiorstw
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora TSL
Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria systemów logistycznych
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics
International management and marketing
Lean management i zarządzanie jakością
Marketing i zarządzanie w turystyce
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Psychologia w zarządzaniu
Trener biznesu
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie firmą
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie w służbie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi