Zobacz inny kierunek

WSB Bydgoszcz - Studia I stopnia

Prawo w biznesie

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?
 • Zyskasz wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Będziesz umiał połączyć specjalistyczną wiedzę z obszarów prawa istotnych w działalności  gospodarczej z najważniejszymi elementami ekonomii, finansów i zarządzania. Dzięki czemu zdobędziesz kompetencje do kompleksowej obsługi biznesu
 • Zostaniesz przygotowany do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Wykształcisz w sobie kompetencje menedżerskie i będziesz uczył się przede wszystkim praktycznie. Zadbają o to nasi wykładowcy, wśród których są m.in.: adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, mediatorzy sądowi, księgowi, finansiści, menedżerowie, przedsiębiorcy, urzędnicy i nie tylko
 • Dzięki szerokiej i dopasowanej do potrzeb rynku ofercie specjalności od II roku studiów stworzysz własną ścieżkę rozwoju kompetencji
 • Zdobędziesz ważne w biznesie kompetencje miękkie – nauczymy Cię prowadzenia negocjacji, mediacji i stosowania właściwej komunikacji.

foto233x134_80.jpgPrężnie działający przedsiębiorcy coraz częściej poszukują pracowników, którzy łączą specjalistyczną wiedzę z tych obszarów prawa, które mają związek z obrotem gospodarczym, a jednocześnie rozumieją cele biznesowe i zasady funkcjonowania organizacji, są kreatywni, innowacyjni i umieją pracować w zespole. Z myślą o kształceniu takich właśnie kadr stworzyliśmy nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, jakim jest prawo w biznesie. Jego ukończenie przygotuje Cię do kompleksowej obsługi biznesu.

dr Michał Szewczyk
menedżer kierunku prawo w biznesie

 
Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu kierunku prawo w biznesie studenci będą potrafili m.in.:
 • prowadzić obsługę prawną, finansową, rachunkową i zarządczą przedsiębiorstw
 • dokonywać właściwej interpretacji i zastosowania przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem, takich jak: prawo działalności gospodarczej, prawo zobowiązań, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe czy też prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
 • pozyskiwać fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej i optymalizować jej koszty
 • wybierać odpowiednie dla danej formy biznesu produkty bankowe i ubezpieczeniowe
 • przygotowywać umowy stosowane w obrocie gospodarczym oraz inne dokumenty stosowane w biznesie 
 • uczestniczyć w realizacji zamówień publicznych 
 • zarządzać projektami.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Jako absolwent prawa w biznesie będziesz mógł wzmacniać kompetencje biznesowe i prawne na studiach II stopnia
w WSB na kierunkach: finansowo-prawnym lub zarządzaniu (Bydgoszcz) oraz menedżersko-prawnym (Toruń).

 

 

 

 

 

Jako absolwent kierunku prawo w biznesie możesz kontynuować naukę m.in. na:

infografika_prawo_w_biz.jpg

Specjalność: KADRY I PŁACE

 • Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nich wynikające
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • Zatrudnianie tymczasowe
 • Programy komputerowe w kadrach i płacach
 • Sposoby motywowania i oceny pracowników

Specjalność: PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

 • Prawne aspekty IT
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Prawne regulacje handlu elektronicznego
 • Prawo mediów
 • Cyberprzestępczość
 • Prawo marketingu i reklamy
 • Bezpieczeństwo informatyczne w przedsiębiorstwie
 • E-administracja
 • Ochrona danych osobowych

Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w działalności branżowej (bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi medyczne)
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
 • Tworzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych w systemach IT
 • Odpowiedzialność za naruszenia prawa ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Specjalność: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OBROCIE GOSPODARCZYM

 • Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Wierzytelności w prawie spadkowym
 • Psychologiczne aspekty procesu windykacji
 • Prawne i deontologiczne aspekty działalności windykacyjnej
 • Ochrona danych osobowych w zarządzaniu wierzytelnościami
 • Weryfikacja efektywności transakcji

Specjalność: INTERNATIONAL BUSINESS

 • Business Communication
 • Customer Behaviour
 • International Logistics
 • International Finance
 • International Law
 • Corporate Governance

dr Maciej Indan-Pykno – doktor nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, wykładowca w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

dr Ewa Kiedrowicz – doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie bankowym, prawie gospodarczym oraz  prawie administracyjnym. Była wykładowcą na wielu uczelniach polskich i zagranicznych. Posiada bogate i znaczące doświadczenie zawodowe. Wieloletni dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy, a wcześniej partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Bydgoszczy, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, dyrektor Departamentu Prawnego BOŚ S.A. w Warszawie oraz członek wielu rad nadzorczych, w tym Rady Nadzorczej PKO BP S.A. oraz Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

dr Jarosław Krajewski – doktor nauk ekonomicznych, naukowo specjalizujący się w szeroko pojętych metodach ilościowych. Od 2009 r. związany z rynkiem ubezpieczeniowym, a od 2011 posiadający uprawnienia brokerskie potwierdzane zdanym egzaminem państwowym przed Komisją Nadzoru Finansowego. W swojej karierze zawodowej zajmował się merytoryczna likwidacją szkód oraz wszelkiego rodzaju analizami danych. Aktualnie pracuje w biurze związanym z analizami ryzyka w jednej z wiodących spółek brokerskich. Autor kilkunastu publikacji z zakresu metod ilościowych i ubezpieczeń.

dr_krzysztof_maslankowski.jpgdr Krzysztof Maślankowski – absolwent: UMK, SGH, ALK i WSPiZ; doktor nauk ekonomicznych (studia doktoranckie); studia MBA (WSB/Franklin University). Specjalizacja – finanse korporacyjne, rynek kapitałowy, strategie inwestycyjne, finansowanie i wycena przedsiębiorstw, analiza finansowa, międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, controlling strategiczny. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach: Wiceprezes Zarządu ds. finansowych (Ekobenz Sp. z o.o. – obecnie, Creotech Instruments S.A.), Prezes Zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny S.A.), Dyrektor finansowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KONKRET” sp.j. i sp. z o.o.), Kierownik Wydziału Analiz (Ministerstwo Skarbu Państwa), Manager Inwestycyjny, Ekspert ds. wyceny biznesu i zarządzania projektami inwestycyjnymi (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). Przewodniczący Rad Nadzorczych: Lubelski Węgiel “Bogdanka” – wprowadzenie spółki na GPW, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Polski Holding Farmaceutyczny, AMS LOT. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji. Tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 10766), licencja Ministerstwa Finansów, kwalifikacje głównego księgowego SKwP. Doradztwo inwestycyjne, transakcyjne, biznesowe. Autor i recenzent ponad kilkuset wycen spółek, inwestycji, instrumentów finansowych, efektów synergii. Wykonawca due diligence w procesach dokapitalizowania, wniesienia, połączenia, podziału, wydzielenia, przekształcenia, restrukturyzacji, fuzji, przejęć, sprzedaży, nabycia, IPO i likwidacji spółek.

michal_szewczyk_prawo-w-biz.jpgdr Michał Szewczyk – menedżer kierunku Prawo w biznesie, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu. W dniu 30 czerwca 2015 r. ukończył stacjonarne studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”. W 2011 r. ukończył na wyżej wymienionym Wydziale studia prawnicze i został wyróżniony tytułem najlepszego absolwenta. Jego praca magisterska zdobyła I nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych organizowanym przez czasopismo naukowe "Przegląd Prawa Konstytucyjnego". W 2010 r. odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe poza pracą  w kancelariach prawniczych zdobywał m.in. w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

dr Karina Wardencka - doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa podatkowego, absolwent studiów podyplomowych z prawa podatkowego, doradca podatkowy, praktyka w Instytucie Studiów Podatkowych prof. Witolda Modzelewskiego w Warszawie, praktyki w organach skarbowych w Bydgoszczy. Autor i współautor publikacji z dziedziny podatkowej. Od 2014 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Podczas wykładów łączy prawo podatkowe z prawem cywilnym.  Wieloletni przedsiębiorca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdobywca wielu prestiżowych nagród za osiągnięcia w sprzedaży oferowanych produktów (m.in. dwukrotny Platynowy Partner firmy Nowy Styl).

Michał Dymek – radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2009  roku. Pełna aplikacja radcowska w latach 2012 – 2015 pod kierunkiem patrona Pana Profesora Bartosza Rakoczy. Wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w roku 2012 (numer wpisu Bd-1295 ). Specjalizacje (preferencje zawodowe): prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne, prawo rodzinne, windykacja należności, prawo spółek handlowych.  Języki obce: angielski. Od stycznia 2017 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Dymek. Działalność obejmuje obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy oraz windykacji należności. Autor publikacji: „Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach dochodzenia szkody na mocy ustawy z dnia 11 marca 2008 roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt" oraz „Odpowiedzialność cywilna lekarza weterynarii w prawie polskim”.

Katarzyna Gwizdała – główna księgowa, wykładowca rachunkowości, od 2012 r. właścicielka biura rachunkowego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Studia Podyplomowe z Rachunkowości Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uzyskując Certyfikat Księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Praktyk w dziedzinie rachunkowości, podatków, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

idzkowski.jpgPaweł Idźkowski – radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wspólnik zarządzający w IP Legal Kancelaria Radców Prawnych Paweł Idźkowski Agnieszka Pęsiek s.c. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doktorant na tym Wydziale. Ukończył również studia na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Bankowość i Rynek Finansowy oraz podyplomowe studia Prawa Bankowego i Bankowości (NBP). Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, bankowym oraz prawie ochrony danych osobowych, a ponadto reprezentuje klientów w procesach sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu dochodzenia należności powstałych na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej. Jego działalność zawodowa obejmuje w szczególności kompleksową obsługę spółek działających na rynku krajowym, jak i międzynarodowym oraz stałą pomoc prawną na rzecz jednego z banków. Z kolei doświadczenie obejmuje m.in. praktykę w największych międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz pracę jako prawnik wewnętrzny spółki działającej na rynku finansowym.

Damian Kaczan – absolwent prawa i doktorant z zakresu nauk prawnych. Uczestnik studiów podyplomowych z prawa medycznego. Były wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i były nauczyciel szkoły policealnej "Twoja Szkoła". Autor 8 artykułów naukowych i glos, a także 20 referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Laureat ogólnopolskiego konkursu na glosę w kategorii: prawo cywilne. Specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym.

Zbigniew Kłobukowski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Słuchacz studiów podyplomowych UMK "Prawo Bankowe i Bankowość", "Zarządzanie Finansami i Marketing" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu "Efektywny przywódca banku spółdzielczego". Praktyk w dziedzinie bankowości prywatnej, komercyjnej i spółdzielczej. Członek Zarządu i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu. Jego obszar zainteresowań zawodowych i naukowych obejmuje: bankowość prywatną, finansowanie projektów ekologicznych, relacje biznesowe bank-przedsiębiorca oraz bankowość relacyjną.

Maciej Kopczyński – ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwent rządowego programu Aktywna Edukacja. Wykładowca na studiach licencjackich i inżynierskich na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert w dziedzinie kształtowania jakości nauczania z wykorzystaniem koncepcji oceniania kształtującego w kilku instytucjach oświatowych. Współtwórca i moderator sieci wymiany doświadczeń w zakresie metod edukacyjnych opartych na założeniach andragogiki oraz tworzenia warunków do wzajemnego uczenia się. W pracy dydaktycznej wykorzystuje między innymi znajomość zagadnień neurodydaktyki, technik facylitacji oraz elementy coachingu grupowego.

Anita Kubanek – doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Administracji Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność: bezpieczeństwo publiczne. Od 2008 r. związana z branżą zbrojeniową. W swoich badaniach oraz publikacjach naukowych skupia się na przymusie, zwłaszcza przymusie bezpośrednim, stosowanym przez uprawnione podmioty. Specjalizuje się w problematyce praw człowieka, prawie policyjnym oraz kwestiach dotyczących uzbrojonych formacji mundurowych. Zwyciężczyni Konkursu „Nauka przeciw fałszerstwom” za artykuł pt.: „Dlaczego jesteśmy plagiatorami?”. Współpracuje z wykładowcami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

irena_paczkowska_foto_233x134_194_0.jpgIrena Paczkowska – mediator stały specjalizujący się w mediacjach: gospodarczych, rodzinnych, cywilnych i karnych. Wpisana na listy mediatorów stałych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Prowadzi szkolenia dla osób chcących realizować się w zawodzie mediatora w Ośrodku Mediacyjnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Specjalizuje się w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów i konfliktów oraz sytuacjach trudnych. Certyfikowany trener  zmian, certyfikowany trener FRIS®, konsultant i doradca biznesowy, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie i mediacyjne oraz kilkudziesięcioletnią praktykę biznesową, w tym doświadczenie w zarządzaniu na wszystkich szczeblach. Działa z ludźmi i dla ludzi, prowadzi Stowarzyszenie Strefa Mediacji. Jest inicjatorką i założycielką Toruńskiego Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

Kamila Pejka–Mielcarz – adwokat, absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. Aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym Izby Adwokackiej będąc członkiem Komisji Integracji Środowiska Adwokackiego. Laureatka Środowiskowych Konkursów Krasomówczych Aplikantów Adwokackich. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bydgoszczy, zajmując się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym szeroko rozumianą obsługą prawną przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Współpracuje z fundacją Bezpieczny Świat w Bydgoszczy, prowadząc warsztaty dla ofiar przemocy w rodzinie. Z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu związana od 2014 r. jako wykładowca przedmiotów z zakresu prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

Przemysław Szczepanowski – radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie. Rozumie biznes i wie, jak połączyć prawo z zarządzaniem. Doświadczony praktyk.

szymanski1_0.jpgSławomir Szymański – magister prawa i adwokat Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Prowadzi własną kancelarię adwokacką w Bydgoszczy, zajmując się sprawami cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi. Członek Prezydium Związku Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy. Certyfikowany mediator do spraw cywilnych i gospodarczych, wpisany na listę Mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. Wykładowca na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w zakresie przedmiotów związanych z prawem cywilnym, karnym, rodzinnym oraz prawnoustrojowym.

 

7p2a4386.jpgMichał Trempała – absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w banku. W latach 2011-2016  zastępca naczelnika Wydziału Prawnego i Ochrony Konsumentów  w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Od 2016 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Wiceprezes bydgoskiego oddziału Federacji Konsumentów. Specjalizuje się w prawie administracyjnym. Autor opracowań z zakresu sankcji administracyjnych.
 

Hanna Waligórska – ekonomista, psycholog oraz trener. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza psychologii i ekonomii. Przez ponad 19 lat związana była z mediami publicznymi. Jej obszar zainteresowań naukowych i badawczych to: psychologia ekonomiczna; neuroekonomia; neuropsychologia; neuromarketing oraz komunikacja społeczna.

ikona_elastyczny.pngCeny studiów na kierunku prawo w biznesie w WSB w Bydgoszczy

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia  - w 1,2, 10 czy 12.                  

czesne.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 265 zł (215 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł

Jesli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu zniżki w czesnym. Promocja odliczana jest tylko na pierwszym roku studiów. Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/ 2019.

 • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
265 zł215 zł305 zł245 zł1525 zł1225 zł3050 zł2450 złI rok
340 zł395 zł1975 zł3950 złII rok
475 zł2375 zł4750 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
320 zł270 zł375 zł315 zł1875 zł1575 zł3750 zł3150 złI rok
320 zł375 zł1875 zł3750 złII rok
375 zł1875 zł3750 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
265 zł215 zł305 zł245 zł1525 zł1225 zł3050 zł2450 złI Rok nauki
340 zł395 zł1975 zł3950 złII Rok nauki
475 zł2375 zł4750 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
320 zł270 zł375 zł315 zł1875 zł1575 zł3750 zł3150 złI rok
320 zł375 zł1875 zł3750 złII rok
375 zł1875 zł3750 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji
Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 52 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021