Edukacja dofinansowana z UE

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS i innych funduszy zewnętrznych. Uczelnia realizuje, bądź zrealizowała, ponad 50 projektów o łącznej wartości blisko 70 mln złotych.

Wszystkie projekty realizowane aktualnie przez uczelnię:

 • Uniwersytet Każdego Wieku w WSB w Toruniu – Program Aktywność 50+ więcej informacji
 • STUDIA DUALNE - kształcimy praktycznie - więcej informacji
 • ZINTEGROWANI – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – więcej informacji
 • STAŻ NA START! – program wysokiej jakości krajowych staży zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia WSB w Toruniu – więcej informacji
 • Studia podyplomowe Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczychwięcej informacji
 • Informatyka w biznesie I stopień – zmodyfikowany program kształcenia WSB w Toruniu spełniający potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa więcej informacji – więcej informacji
 • Dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Inżynieria zarządzania I st. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu – więcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Desing w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy – więcej informacji
 • Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy – więcej informacji
 •  Nowe kompetencje szansą na zawodowy sukces – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu – więcej informacji

Dodatkowo, na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu:

 • YOU. A.C.E.! – Innovating Youth Work to Foster Youth Active Citizenship, (Social) Entrepreneurship and (Self-) Employability – więcej informacji
 • Specjaliści dla BPO – program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów kierunku Finanse i rachunkowośćwięcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie regionu – więcej informacji

W minionych latach Uczelnia zakończyła realizację następujących projektów:

 • STUDIUJ I PRAKTYKUJ – wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów czterech kierunków studiów stacjonarnych WSB w Toruniu – więcej informacji
 • STAŻ PRZEPUSTKĄ DO KARIERY! – staże zawodowe dla studentów Turystyki i Rekreacji oraz Pedagogiki WSB w Toruniu – więcej informacji
 • Finanse bez tajemnic – cykl szkoleń dla osób po 50 roku życia –    więcej informacji
 • Trening Umiejętności Zarządczych – gra decyzyjna jako skuteczna metoda kształtowania umiejętności miękkich przyszłego menadżera –  więcej informacji
 • Socjologia w Bankowej – poszerzenie profilu kształcenia WSB w Toruniu o wymiar społeczny – więcej informacji
 • Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych – więcej informacji
 • Zgrana firma – więcej informacji
 • PI-PWP Gra w studia podyplomowe – więcej informacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Centrum Kształcenia Logistycznego –  więcej informacji
 • Logistyka w nowoczesnej gospodarce – nowe kierunki studiów podyplomowych w WSB w Toruniu –  więcej informacji
 • Akademia Eko Marki – więcej informacji 
 • Fabryka młodych kadr – więcej informacji
 • Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – VI edycja – więcej informacji
 • NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ - TWÓJ KLUCZ DO KARIERY – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie  – więcej informacji
 • Finanse pod kontrolą – cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania finansami osobistymi – więcej informacji

„REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą mogli skorzystać z dofinansowania przeznaczonego na szkolenia i studia podyplomowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Na uczestnictwie w studiach i szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS zyskają zarówno firmy, jak i ich pracownicy, dla których zdobywanie wiedzy wiązało się dotychczas z dużymi inwestycjami.

Szczegółowe informacje: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-5-o_projekcie.html