Biblioteka

wsb_bydgoszcz_biblioteka.jpgJeśli szukasz Uczelni, której Biblioteka zapewni Ci dostęp do wiedzy specjalistycznej, nowinek technicznych, aktualnych trendów, to trafiłeś idealnie. Biblioteka WSB w Bydgoszczy jest instytucją naukową o charakterze otwartym, świadczącą usługi wszystkim zainteresowanym osobom.

Bogaty księgozbiór
Główną część księgozbioru liczącego obecnie ponad 18 tyś. egzemplarzy stanowią publikacje z zakresu bankowości, finansów, rachunkowości, ekonomii, prawa, marketingu, public relations, zarządzania, europeistyki i finansów, systemu podatkowego, informatyki, logistyki i socjologii.Ponadto w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy można znaleźć wydawnictwa dotyczące: matematyki, statystyki, ochrony środowiska, ubezpieczeń, geografii gospodarczej, psychologii, pedagogiki, filozofii, logiki oraz dydaktyki języków obcych, objętych programem nauczania w WSB.

Czasopisma
Obecnie Biblioteka bydgoskiej WSB prenumeruje blisko 40 tytułów czasopism. Są wśród nich czasopisma fachowe, społeczno-polityczne, a także dzienniki o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Biblioteka prenumeruje również wydawnictwa ciągłe typu: zeszyty i roczniki naukowe, opracowania statystyczne,  materiały informacyjne Ministerstwa Finansów, materiały i studia Departamentu Analiz i Badań NBP, raporty bankowe.
W Bibliotece można korzystać również z bogatej oferty czasopism w wersji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem elektronicznych baz danych.

Elektroniczne bazy on-line
Poza książkami i czasopismami Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy oferuje również dostęp do elektronicznych źródeł informacji. Zasoby te są szczególnie przydatne podczas poszukiwania informacji biznesowych, gospodarczych i politycznych. Bazy mogą służyć również w codziennym przeglądzie prasy, a także podczas gromadzenia literatury niezbędnej do przygotowania pracy naukowej.

Zobacz: zasoby biblioteki w WSB w Bydgoszczy