HR Cafe w maju - formularz zapisów - 24.05.2018r.

Employer Branding w praktyce

Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31A, zwana dalej WSB. Dane osobowe będą przetwarzane w celu mojego uczestnictwa w spotkaniach z cyklu HR Cafe odbywających się w WSB oraz w celach marketingowych. Odmowa podania danych osobowych w celu mojego uczestnictwa w spotkaniach z cyklu HR Cafe odbywających się w WSB jest równoważna z brakiem możliwości uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu, przez WSB, w celu mojego uczestnictwa w spotkaniach z cyklu HR Cafe odbywających się w WSB, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)

Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.