Zakończyła się rekrutacja na wybrany przez Ciebie kierunek lub nie ma go w obecnie trwającej rekrutacji?

Zapisz się na listę osób zainteresowanych danym kierunkiem, a dostarczymy Ci wszelkie niezbędne informacje nt. kierunku, procesu rekrutacji i powiadomimy Cię o możliwości ponownego przyjęcia na studia podyplomowe, które Cię interesują. 
Wpisz nazwę kierunku lub obszar, który Cię ineteresuje.
Zaznacz wszystkie poniższe zgody, aby otrzymać informację zwrotną odnośnie do rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych. 
Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Sczegóły dotyczące sposobu oraz skutków cofnięcia każdej ze zgód znajdziesz w Polityce Prywatności. Zapoznaj się z Polityką Prywatności. Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  przy  ul. Młodzieżowej 31a. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.