Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania dostępu do materiałów. 
Podaj swój adres, aby otrzymać informator studiów I stopnia do domu. Wysyłka informatora jest bezpłatna. 
Rok zdawania matury:

Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Zaznacz wszystkie poniższe zgody jeśli chcesz otrzymać od nas informator studiów I stopnia oraz na bieżąco otrzymywać informacje o bezpłatnych powtórkach do matury oraz specjalnych wykładach i materiałach organizowanych z myślą o uczniach szkół średnich. 

Wszystkie zgody są dobrowolne.
W dowolnym momencie masz prawo cofnąć każdą ze zgód. Szczegóły dotyczące sposobu oraz skutków cofnięcia każdej ze zgód znajdziesz w Polityce Prywatności. Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  przy  ul. Młodzieżowej 31a, więcej informacji.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.
 
Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.