Formularz zapisu na bezpłatne warsztaty w ramach cyklu Kariera 3.0 - edycja 2019
 
Warsztaty do wyboru:

Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatu w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  przy  ul. Młodzieżowej 31a, więcej informacji.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.
 
Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.