HR CAFE
Jak wizerunek pracodawcy ma wpływ na rekrutację, a sukces w pozyskaniu pracowników ma bezpośrednie przełożenie na nasz biznes.

30.05.2019 r., g. 14:00 – 16:00

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74
Wstęp wolny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Skąd Pan/Pani dowiedziała się o HR CAFE?

Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  przy  ul. Młodzieżowej 31a, więcej informacji.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.
 
Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.