Współpraca z WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kształci studentów na potrzeby regionalnego rynku pracy. Jako szkoła biznesu ukierunkowana na praktyczne przygotowanie studentów i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy, współpracę z pracodawcami traktuje jako działanie strategiczne. W celu budowania wzajemnych relacji z przedsiębiorcami w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy powołano do życia Dział Partnerów Strategicznych. Zadaniem działu jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji, inicjowanie i koordynowanie wspólnych działań.

W celu rozwoju wzajemnych relacji, przygotowaliśmy dla pracodawców szereg form współpracy, m.in.:

1.pngPatronat biznesowy nad kierunkiem i specjalnościami
Patronat biznesowy to najbardziej prestiżowa i innowacyjna forma współpracy z pracodawcami, w ramach którego program nauczania na kierunku lub specjalności tworzony jest we współpracy z firmą. Dzięki takiemu rozwiązaniu, studenci zyskują pewność, że wiedza, jaką zdobędą w trakcie nauki odpowiada realnym potrzebom pracodawcy. Natomiast pracodawca zyskuje możliwość budowania wizerunku wśród studentów kierunku/ specjalności oraz nawiązywania relacji biznesowych podczas corocznych spotkań przedsiębiorców na komisjach jakości do spraw kształcenia. Dodatkowo marka pracodawcy jest wspierana poprzez jej obecność w materiałach promocyjnych Wyższych Szkół Bankowych.

2.png

Projekty stażowe i praktyki
Współpraca w ramach organizacji praktyki i staży stwarza możliwość przekonania się o wysokich kwalifikacjach i motywacji naszych studentów. Jest to także świetna okazja do zaprezentowania Państwa firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Uczelnia realizuje szereg projektów stażowych współfinansowanych z funduszy UE – informacje na temat aktualnych projektów znaleźć można na stronach Biura Karier 

3.png

Pośrednictwo pracy
Rozwijane od lat pośrednictwo pracy powala pracodawcom na efektywne dotarcie do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej.  Ogłoszenia o pracę docierają do studentów za pośrednictwem systemu Extranet oraz na tablicach ogłoszeń. Profesjonalizm w realizacji tego działania gwarantuje rekrutacje i selekcje najlepszych kandydatów. Pośrednictwo pracy realizowane jest bezpłatnie. Więcej informacji o rekrutacji naszych studentów znajduje się TUTAJ. 

4.pngWarsztaty i wykłady gościnne
Prezentacja firmy jest bardzo ważnym elementem pozytywnego postrzegania marki oraz wzrostu stopnia znajomości oferty firmy wśród studentów. Warsztaty adresowane do studentów oraz gościnne wykłady są idealną formą na znalezienie potencjalnych pracowników i zapoznanie studentów z daną firmą, jej specyfiką, sposobem działania na rynku. 

5.png

Prace dyplomowe dla firm
Współpraca obejmuje pisanie prac  dyplomowych "na zamówienie" , na temat realnego problemu firmy. Prace mają na celu nabycie przez studenta umiejętności kompleksowego analizowania i rozwiązywania problemów biznesowych. To firma wskazuje zagadnienie problemowe, którego rozwiązanie ma być uwzględnione w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

6.png

Wizyty studyjne
Study Tour to wyjazdy studyjne do firm, adresowane do studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, umożliwiające wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych. Oprócz zapoznania się ze strukturą i specyfiką prowadzonej działalności, studenci  mają okazję poznać specyfikę firm i ich historię. 

7.png

Program Firma - specjalne zniżki dla firm
Program gwarantuje system specjalnych upustów cenowych dla firm. Przedsiębiorcy kształcący się w WSB lub kierujący na studia swoich pracowników mają możliwość negocjować ceny oferowanych produktów. Więcej o ofercie edukacyjnej dla firm znajdziesz TUTAJ.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat współpracy z Twoją firmą prosimy o kontakt:

Monika Żuchlińska
Dział Partnerów Strategicznych
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. 52 58 29 146, 600 248 921
monika.zuchlinska@wsb.bydgoszcz.pl