Program Firma

Wyższa Szkoła Bankowa posiada  kompleksową ofertę doskonalenia kompetencji dla pracowników różnych branż. Bogaty wybór specjalności i obszarów realizowany jest na:

Doradca edukacyjnybutton_de.png
Osoby, które chciałyby wybrać studia precyzyjnie pod kątem swojej kariery, potrzeb i oczekiwań rynku pracy, zachęcamy do spotkania z doradcą edukacyjnym. Rozmowa z doradcą to również świetny sposób na dobranie odpowiedniej oferty dla firm i grup.

Program FIRMA
Program gwarantuje system specjalnych upustów cenowych dla firm. Przedsiębiorcy kształcący się w WSB lub kierujący na studia swoich pracowników mają możliwość negocjować ceny oferowanych produktów.

Wykładowcy-praktycy
Od lat bardzo restrykcyjnie podchodzimy do rekrutacji i selekcji wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych. Wykładowcy studiów podyplomowych posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie wykładanych przedmiotów. Doświadczenia te opierają się na zaangażowaniu w liczne projekty konsultingowe, pełnione aktualnie lub w przeszłości stanowiska menadżerskie. Ich wysokie kompetencje dydaktyczne potwierdzają stopnie naukowe, aktualne zaangażowanie w proces kształcenia w szkołach wyższych jak również wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Programy studiów
Programy studiów podyplomowych przygotowane są przez koordynatorów merytorycznych, którzy posiadają praktyczne doświadczenia związane z tematem studiów. Programy podlegają cyklicznym przeglądom i modyfikacjom w oparciu o monitoring potrzeb pracodawców oraz konsultacje z praktykami biznesu.

Organizacja studiów
W zależności od typu studiów, program nauczania realizowany jest w trakcie 8-15 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu, w soboty i niedziele. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Studia i szkolenia na zamówienie - in company
Wyższa Szkoła Bankowa organizuje również studia i szkolenia na zamówienie dla firm oraz instytucji. Program opracowują nasi konsultanci wspólnie z zamawiającym. W ramach szkoleń i studiów na zamówienie pracodawca może liczyć na:

  • wnikliwą analizę potrzeb klienta i dopasowanie pod ich kątem programów studiów oraz metodologii kształcenia
  • możliwość czynnego współtworzenia programów
  • skuteczność realizowanych programów
  • oszczędność czasu i środków
  • organizacja oraz tryb prowadzenia zajęć jest dopasowana do specyficznych potrzeb klienta
  • preferencyjną cenę

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej dla firm:
Grzegorz Signerski
Regionalny menedżer ds. relacji z klientem biznesowym
tel. 784 374 468
e-mail: grzegorz.signerski@wsb.bydgoszcz.pl