Cel konferencji

Celem konferencji jest merytoryczna wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień kluczowych dla kształcenia komplementarnego. Dyskusje toczyć się będą w nawiązaniu do neurodydaktyki i procesów motywowania osób dorosłych do podejmowania edukacji. Poruszone zostaną także problemy efektywności kształcenia osób dorosłych i edukacji ustawicznej. Poza tym zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami stosowanymi przy projektowaniu kursów on-line i interaktywnych materiałów dydaktycznych oraz z  blended learning i metodyką kształcenia na odległość. Podjęty zostanie również problem doskonalenia nauczycieli akademickich z wykorzystaniem atrakcyjnych form kształcenia osób dorosłych.

 

Więcej

Organizatorzy

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 
TEB Akademia, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych w Poznaniu 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin

Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki

Zakres tematyczny

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu - prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Wiceprezes Zarządu, TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych- Maciej Kolasiński - Otwarcie konferencji 


WYKŁADY PLENARNE

Kształcenie uniwersyteckie a kapitał wiedzy

prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek, 

Uniwersytet Gdański

 

Pięta achillesowa nauczycieli akademickich

dr hab. Teresa Bauman, prof. WSB,

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku


Optimizing instructional resources for blended learning: Applying affordance-based design theory to achieve learning outcomes

dr Christopher Washington,

Rektor Franklin University USA

 

Neuroandragogika czyli jak uczy się dorosły mózg i czego do szczęścia mu trzeba

dr Dorota Ackermann-Szulgit,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

SESJE PANELOWE 

 • Efektywność kształcenia osób pracujących (moderator – dr Katarzyna Smulska) 
 • Nowoczesne technologie w kształceniu komplementarnym (moderator - dr Wojciech Lewandowski)
 •  Motywowanie studentów dorosłych i dydaktyka przyjazna mózgowi (neurodydaktyka) (moderator – dr Agnieszka Uniewska) 
 • Przyjazne i praktyczne formy kształcenia osób pracujących w nauczaniu komplementarnym (moderator – dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak)

 

Więcej

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, WSB Toruń
 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, UMK Toruń
 • Dr hab. Teresa Bauman, prof. WSB Gdańsk
 • Dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB Wrocław
 • Maciej Kolasiński, Wiceprezes Zarządu, TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
 • Dr Christopher Washington, Franklin University USA
 • Dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz, WSB Toruń
 • Dr Katarzyna Smulska, WSB Toruń

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Dr Katarzyna Smulska, WSB Toruń - Przewodnicząca 
 • Maciej Kolasiński, Wiceprezes Zarządu, TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
 • Arkadiusz Doczyk, Dyr. Ds. Współpracy Akademickiej TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
 • Karolina Smektała, kier. Biura Pionu Rozwoju Akademickiego TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
 • Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,WSB Toruń
 • Dr Magdalena Cyrklaff, WSB Toruń
 • Dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz, WSB Toruń
 • Dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak, WSB Toruń
 • Dr Agnieszka Uniewska, WSB Toruń
 • Dr Dorota Ackermann, WSB Toruń
 • Dr Wojciech Lewandowski, WSB Toruń
 • Mgr Joanna Buczyńska, WSB Toruń
 • Mgr Marcin Czyżuk, WSB Toruń