Zapraszamy wszystkich na szkolenie: Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorstw po wejściu w życie RODO.

 

Termin: 7 maja br., godz. 9:00-12:00
Miejsce: WSB Bydgoszcz, sala 104 BA
Szkolenie organizowane przy współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego. 

 

Program szkolenia:

  1. Polskie regulacje wprowadzone w związku z wejściem w życie RODO
  2. Podstawowa siatka pojęciowa 
  3. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych – umowa o powierzenie
  4. Obowiązek informacyjny 
  5. Zasady rządzące procesem przetwarzania danych osobowych 
  6. Kontrola przeprowadzana przez organ nadzorczy 
  7. Postępowanie prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
  8. Decyzje wydawane przez organ nadzorczy 
  9. Odpowiedzialność cywilna i karna na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych 
  10. Stanowiska i interpretacje urzędu w związku z wejściem w życie RODO

 

Rejestracja zakończona!
Istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową - kontakt: szkolenia@wsb.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej