Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorstw – zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Podziel się:

Wyższa Szkoła Bankowa oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Prawne aspekty ochrony danych osobowych w praktyce przedsiębiorstw". Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 (czwartek) w godz. 9:00 – 14:00 w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Szkolenie poprowadzi radca prawny Paweł Idźkowski, specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym, bankowym oraz prawie ochrony danych osobowych. Ekspert jest wykładowcą na kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej.

Celem szkolenia z zakresu prawnych podstaw ochrony danych osobowych w praktyce przedsiębiorstwa jest przede wszystkim zaznajomienie uczestników z tematyką danych osobowych w ogólności oraz z obowiązkami ciążącymi na administratorach danych osobowych, w tym tymi przewidzianymi nowym unijnym rozporządzeniem, które zaczną mieć zastosowanie od 25 maja 2018 r. Uczestnicy szkolenia zaznajomieni zostaną w szczególności z zakresem stosowania nowych przepisów, konkretnymi zadaniami jakie spoczywają na podmiotach przetwarzających dane osobowe oraz ze sposobem ich realizacji w działalności przedsiębiorstwa. Ponadto przedstawiony zostanie zakres odpowiedzialności i sankcje jakie zachodzą w przypadku niedopełnienia przewidzianych przez prawo powinności. Szkolenie obejmować będzie omówienie nowych instytucji przewidzianych przez prawo Unii Europejskiej oraz odniesienie nowych regulacji do dotychczasowych przepisów, w celu określenia obszaru koniecznych zmian w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

Prowadzący:pawel_idzkowski.jpg

Paweł Idźkowski – radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wspólnik zarządzający w IP Legal Kancelaria Radców Prawnych Paweł Idźkowski Agnieszka Pęsiek s.c. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doktorant na tym Wydziale. Ukończył również studia na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Bankowość i Rynek Finansowy oraz podyplomowe studia Prawa Bankowego i Bankowości (NBP). Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, bankowym oraz prawie ochrony danych osobowych, a ponadto reprezentuje klientów w procesach sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu dochodzenia należności powstałych na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej. Jego działalność zawodowa obejmuje w szczególności kompleksową obsługę spółek działających na rynku krajowym, jak i międzynarodowym oraz stałą pomoc prawną na rzecz jednego z banków. Z kolei doświadczenie obejmuje m.in. praktykę w największych międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz pracę jako prawnik wewnętrzny spółki działającej na rynku finansowym. Swoim zawodowym doświadczeniem dzieli się również ze studentami kierunku Prawo w biznesie na WSB.

Miejsce szkolenia:

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, aula 117 BA (I piętro).

ZAPISY ZAKOŃCZONE ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSC.

 

  •  
21-03-2018