Jako grupa uczelni, którą tworzą Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa, wraz z założycielem – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia  przekazaliśmy 1 mln zł na pomoc dla Ukrainy. 


300 000 zł trafiło bezpośrednio do Polskiej Misji Medycznej na udzielenie pomocy w Ukrainie m. in. w postaci środków medycznych i leków dla szpitali. Pozostałymi środkami wspieramy naszych studentów z Ukrainy i uchodźców, przybywających do Polski. 

 

W momencie wybuchu agresji Rosji na Ukrainę natychmiast uruchomiliśmy działania pomocowe dla naszych studentów pochodzących z objętego konfliktem kraju. Oprócz wsparcia w obszarze organizacji toku studiów i upraszczania procedur, finansujemy pomoc psychologiczną i porady prawne. W miastach, w których działamy, wspieramy także uchodźców: organizujemy dla nich kursy języka polskiego, ułatwiające adaptację, a nasi studenci i pracownicy angażują się w lokalne zbiórki i wolontariaty.  

Czytaj więcej