Konkurs na mural w Bydgoszczy! Zapraszamy do udziału!

Podziel się:

Miasto Bydgoszcz wraz z Forum Obywatele Bydgoszczy ogłosiło konkurs na kolejny mural w Bydgoszczy.
Hasłem przewodnim jest "Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna". Do wygrania jest honorarium 5 tys. złotych (oraz 20 tys. na wykonanie muralu). Nowy mural ma promować nasze miasto jako otwarte i przyjazne.
Miejscem na wykonanie muralu jest ul. Piękna 44 w Bydgoszczy (jej wymiary to 12,10 m szerokości i 12,30 m wysokości).
Wyższa Szkoła Bankowa jest partnerem  konkursu.

Warunki udziału w konkursie?

 • Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty i jego uczestnikiem mogą być osoby powyżej
  15 lat
 • Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo
 • Projekt powinien umożliwiać wykonanie muralu w sposób trwały, np. na bazie farb
  akrylowych lub innych profesjonalnych – trwałych farb elewacyjnych.
 • W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji
  do architektury i miejsca
  , w którym powstanie mural.
 • Uczestnik konkurs może nadesłać maksymalnie 3 projekty prac

Teminy:

 • Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 21.02.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Zakończenie prac Jury Konkursu: do 28.02.2018 r.
 • Rozstrzygniecie Konkursu - Ogłoszenie wyników: 01 marca 2018 r.
 • Realizacja projektu przez laureata konkursu lub osoby wytypowane przez Organizatora( osoby profesjonalnie zajmujące się malarstwem ściennym: od 12.03 do 18.04.2018 r.)
 • Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się podczas rocznicy urodzin miasta Bydgoszczy
  – 19 kwietnia 2018.

 

Wszystkie, szczegółowe informacje zanjdują się w REGULAMINIE KONKURSU 
oraz na stronie Urzędu Miasta w Bydgoszczy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

14-12-2017