Światowe Forum Ekonomiczne już w 2016 roku określiło kompetencje, które będą poszukiwane przez pracodawców wśród potencjalnych pracowników w 2020 roku. Kompetencje te zostały określone na podstawie rozmów z menedżerami zajmującymi się HR-em. Analiza ta jest przeprowadzana cyklicznie (poprzednia analiza określała kompetencje poszukiwane 2015 roku) i prognozuje kluczowe, najcenniejsze umiejętności.

 


Jakie umiejętności rozwijać, aby odnieść sukces?

 

 • W 2020 roku najbardziej poszukiwana jest umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów. Kompetencja ta niezmiennie od lat znajduje się na samej górze listy. Jako kompleksowe rozwiązywanie problemów rozumie się sprawne analizowanie wielu danych, podejmowanie decyzji i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dla pracodawców jest to niezwykle istotna umiejętność, choć w przyszłości jej znaczenie może spadać w sektorach bardziej zautomatyzowanych, wzrośnie natomiast w usługach oraz informatyce.
 • Niezwykle istotne jest także krytyczne myślenie, czyli umiejętność logicznego rozumowania i krytycznej analizy. W czasach rozwoju technologii oraz skomplikowanych rozwiązań, jeśli będziesz umiał krytycznie spojrzeć na daną sytuację oraz ją ocenić, będziesz poszukiwanym pracownikiem.
 • Kolejną cenną umiejętnością jest kreatywność – docenione będą osoby myślące niestandardowo. Ze względu na szybko zmieniające się czasy cecha ta jest kluczowa w każdej branży – osoby wymyślające innowacyjne rozwiązania oraz znajdujące pomysły na nowoczesne usługi i produkty mogą zwiększyć obroty firmy. Kompetencja ta awansowała z dziesiątego miejsca, które zajmowała w analizie na rok 2015, aż na trzecie. Jeśli więc chcesz osiągnąć sukces, rozwiń swoją kreatywność!
 • Osoby potrafiące zarządzać ludźmi są również doceniane przez pracodawców – odpowiednia komunikacja i empatia są pozytywnie odbierane. Stawia się na osoby panujące nad mową ciała oraz nad swoimi emocjami, a do tego umiejące jasno komunikować się z ludźmi. Ta i kolejna cecha pokazują, że jeszcze ważniejsza niż dotąd na rynku zatrudnienia staje się praca zespołowa.
 • Podobnie jak zarządzanie ludźmi umiejętność współpracy z innymi również jest poszukiwaną cechą. Elastyczność, umiejętność dostosowywania swoich decyzji i zachowań do tego, jak zachowują się inni, oraz otwartość na współpracowników – tego będą oczekiwali od Ciebie pracodawcy.

 • Inteligencja emocjonalna to cecha, która znalazła się po raz pierwszy w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego. Przez tę kompetencję rozumie się umiejętne rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie, ale także i nazywanie emocji swoich oraz innych. Znamy sztuczną inteligencję, ale wciąż jest ona pozbawiona inteligencji emocjonalnej, która często decyduje o sukcesie na rynku pracy. Pamiętaj, że osoba, która posiada rozwiniętą na wysokim poziomie inteligencję emocjonalną, postrzegana jest jako bardziej produktywna!
 • Kolejnymi cechami wymienionymi w raporcie są: wnioskowanie i podejmowanie decyzji. Pracodawcy będą szukali osób samodzielnych, które same załatwiają (prawie) każdą sprawę i szybko podejmują trudne decyzje.
 • Umiejętność negocjacji spadła w rankingu, jednak cały czas się liczy. Bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów oraz umiejętność godzenia różnych poglądów – to cechy, na które powinieneś postawić.
 • Elastyczność poznawcza, czyli umiejętność znajdowania różnych pomysłów i rozwiązań, a także zauważania powiązań między, na pierwszy rzut oka, różnymi faktami, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy, będzie kolejną ważną cechą wśród kandydatów poszukujących pracy.
 • Ostatnią cechą wymienioną w raporcie jest zorientowanie na usługi. Chodzi tutaj o pracę zarówno w zespole, jak i z klientem. Jeśli dzięki tej kompetencji poprawisz stosunki zewnętrzne firmy, a co za tym idzie zwiększysz jej obroty, zyskasz w oczach pracodawcy. 

 

Czego nam brakuje?

 

Natomiast według raportu „Kapitał ludzki w Sektorze Komunikacji Marketingowej”, który został opracowany również w 2016 roku przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, w opinii ponad połowy pracodawców dynamicznie rozwijającego się sektora komunikacji marketingowej, pracownicy mają braki w kompetencjach takich, jak:

 • Analityczne i logiczne myślenie – czyli umiejętności rozkładania problemu na czynniki pierwsze oraz odnajdywania w nim sensu i logicznej struktury. Pracodawcom zależy na tym, abyś potrafił analizować dane, wyciągał z nich wnioski oraz podejmował trafne decyzje.
 • Zdolność przełożenia teorii na praktykę – inaczej mówiąc, zastosowanie wiedzy w praktyce. To, że posiadasz certyfikat poświadczający ukończenie danego szkolenia, nie oznacza, że umiesz wykonać określoną czynność. Dla pracodawcy ważna jest i Twoja wiedza, i umiejętności.

 • Motywacja – osoba, która nie posiada motywacji do pracy, nie będzie wydajnym pracownikiem. Pracodawca szuka osoby, która będzie wykonywała swoją pracę efektywnie. Jeśli chcesz być takim pracownikiem, znajdź pracę zgodną ze swoimi preferencjami, aby czerpać z niej satysfakcję.
 • Rozwiązywanie problemów – istotne są umiejętności szybkiego podejmowania trudnych decyzji oraz słuchania innych. Pracodawca będzie usatysfakcjonowany Twoją pracą, jeśli będziesz radził sobie sam w wielu sytuacjach. 
 • Kreatywne myślenie – to niezwykle istotna cecha, ponieważ w szybko przeobrażającym się świecie osoby myślące nieszablonowo są niesamowicie przydatne. 
 • Wyszukiwanie i analiza danych – między innymi umiejętności sprawnego oraz skutecznego wykorzystywania Internetu, ale także informacji w różnych systemach komputerowych. Obecnie przetwarzamy ogromne ilości informacji każdego dnia, dlatego umiejętna analiza danych jest niezwykle istotna dla pracodawców.

Niestety nie wszystkie osoby zwracają uwagę na określenie swoich kompetencji, a naprawdę warto je poznać. Przeanalizuj swoje cechy i wysnuj odpowiednie wnioski. Być może nad częścią swoich kompetencji musisz popracować? Powodzenia!
 

Zobacz także