Prosta spółka akcyjna już niedługo pojawi się w kodeksie spółek handlowych tuż obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. To całkiem nowe rozwiązanie ma być przyjazne dla innowacyjnych przedsiębiorstw, rozpoczynających działalność, a zwłaszcza dla start-upów. Skoro właśnie myślisz o założeniu start-upu, to PSA być może okaże się dla Ciebie najlepszym pomysłem. 

 

Spółka bez kapitału założycielskiego


Od marca 2020 r. ma obowiązywać nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Ta nowa forma ma przyczynić się do rozwoju start-upów w Polsce i sprawić, że założenie spółki i pozyskanie kapitału na rozwój działalności będzie łatwiejsze. Przede wszystkim nie będzie potrzebny kapitał założycielski (1 zł kapitału na start). Ponadto PSA będzie mogła pozyskiwać kapitał w drodze emisji akcji lub obligacji, a proces ten zostanie znacznie uproszczony. Kolejnym istotnym elementem jest odejście od koncepcji kapitału zakładowego i wartości nominalnej akcji. Te wszystkie rozwiązania mogą przyczynić się do tego, że spółka będzie mogła dysponować większym kapitałem (brak „zamrożonego” kapitału zakładowego) oraz łatwiej pozyskać kapitał zewnętrzny (uproszczona emisja akcji). 

 


Innowacyjne rozwiązania


Warto jednak podkreślić, że PSA to również szereg nowych rozwiązań, które mogą przyciągnąć inwestorów. Między innymi: 

  • uproszczone procedury w spółce, w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji 
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”)
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów
  • uproszczona likwidacja  – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

 

Czy potrzebna jest prosta spółka akcyjna?


Obecnie start-upy mają do wyboru spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną. Aż 71% tego typu przedsiębiorstw wybiera tę pierwszą, ponieważ spółka akcyjna jest zbyt kosztowna i skomplikowana w obsłudze. Tymczasem inwestorzy nie mają zaufania do spółek z o.o., wolą spółki akcyjne. PSA jest elastyczną formą, która łączy cechy obu spółek i może stanowić odpowiedź na potrzeby rynku. Ponadto projekt PSA zakłada szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak dopuszczenie wykorzystania technologii blockchain do prowadzenia rejestru akcjonariuszy czy możliwość objęcia akcji za pracę. A to może przyciągnąć niezbędny do rozwoju kapitał. 


Prosta spółka akcyjna została stworzona z myślą o start-upach, ale nie jest forma zarezerwowana tylko dla nich. Może być też interesującą alternatywą dla innych uczestników rynku. Łatwa rejestracja, brak kapitału, elastyczność i teoretycznie szybki obrót to bez wątpienia duże zalety tej formy organizacyjno-prawnej. Czy PSA sprawdzi się w praktyce? Wydaje się, że jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki, ale tego dowiemy się po wprowadzeniu przepisów.
 

Zobacz także