Technologia to niezbędny element działalności każdej nowoczesnej uczelni. Nie tylko umożliwia sprawne i skuteczne kształcenie, ale też pozwala studentom zdobywać tak ważne obecnie na rynku pracy kompetencje cyfrowe.  

W Wyższych Szkołach Bankowych wszyscy wykładowcy i studenci mają zapewniony szeroki dostęp do technologii Microsoft 365. Dzięki popularnym aplikacjom tej firmy odbywają się zajęcia, możemy również skutecznie się komunikować i współpracować w czasie rzeczywistym. Narzędzia Microsoft wykorzystują na co dzień także pracownicy administracyjni i naukowi naszych uczelni.  

 

Kompleksowe wdrożenie tej technologii doceniła firma Microsoft, przyznając Wyższym Szkołom Bankowym prestiżowe wyróżnienie “Uczelnia w chmurze”. Ten tytuł powstał z myślą o liderach szkolnictwa wyższego, którzy w procesie nauczania, zarządzania uczelnią i badań naukowych wykorzystują najnowsze technologie.   

Jako “Uczelnia w chmurze” Wyższe Szkoły Bankowe: 

  • usprawniają pracę poprzez wdrażanie najnowocześniejszych narzędzi, 
  • są miejscem bezpiecznym - chronią swoich studentów za pomocą inteligentnych zabezpieczeń edukacyjnych i zintegrowanych rozwiązań edukacyjnych, 
  • inwestują w bezpieczną i wydajną infrastrukturę informatyczną, która wspiera uczelnię we wszystkich wymiarach jej działalności, 
  • umożliwiają studentom rozwój umiejętności cyfrowych, przygotowując ich na realne wyzwania przyszłości.  

Więcej o tym, jak naukę wspieramy technologią, możesz przeczytać tutaj: www.wsb.pl.

Czytaj więcej