Мільйон злотих для України

 

Група вишів Польщі, серед яких Університет WSB та Університет Нижньої Сілезії, разом зі своїм засновником – Центром розвитку навчальних закладів – вишів Республіки Польща «TEB Academy», – ми передаємо на допомогу Україні 1 мільйон злотих.

 

300 тис. злотих надійшло безпосередньо до Польської Mедичної Mісії для надання допомоги в Україні, зокрема у вигляді медичних товарів та ліків для лікарень. За допомогою решти коштів ми підтримуємо наших студентів з України та біженців, які приїжджають до Польщі.

 

Коли почалася збройна агресія Росії проти України, ми негайно розпочали надавати допомогу нашим студентам із постраждалої від конфлікту країни. Окрім підтримки у сфері організації курсу навчання та спрощення навчальних процедур, ми фінансуємо психологічну допомогу та юридичні консультації. У містах, де діють наші виші, ми також підтримуємо біженців: ми організовуємо для них курси польської мови, щоб полегшити їх адаптацію, а наші студенти та співробітники залучаються до місцевого збору коштів та волонтерства.

 

Milion złotych dla Ukrainy

 

Jako grupa uczelni, którą tworzą Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa, wraz z założycielem – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia przekazaliśmy 1 mln zł na pomoc dla Ukrainy.

 

300 000 zł trafiło bezpośrednio do Polskiej Misji Medycznej na udzielenie pomocy w Ukrainie m. in. w postaci środków medycznych i leków dla szpitali. Pozostałymi środkami wspieramy naszych studentów z Ukrainy i uchodźców, przybywających do Polski.

 

W momencie wybuchu agresji Rosji na Ukrainę natychmiast uruchomiliśmy działania pomocowe dla naszych studentów pochodzących z objętego konfliktem kraju. Oprócz wsparcia w obszarze organizacji toku studiów i upraszczania procedur, finansujemy pomoc psychologiczną i porady prawne. W miastach, w których działamy, wspieramy także uchodźców: organizujemy dla nich kursy języka polskiego, ułatwiające adaptację, a nasi studenci i pracownicy angażują się w lokalne zbiórki i wolontariaty.

Czytaj więcej