W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Wyższe Szkoły Bankowe w dniach od 12 do 25 marca br. zawieszają wszystkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia oraz zaplanowane wydarzenia. 

 

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń. W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni, ale aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. 

 

O ponownym rozpoczęciu zajęć poinformujemy studentów i słuchaczy za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.

 

Czytaj więcej