Sytuacja związana z pandemią koronawirusa dla wszystkich nas była dużym wyzwaniem organizacyjnym. Staraliśmy się płynnie przejść w tryb kształcenia zdalnego tak, by nasi studenci mogli kontynuować naukę, a część z nich również ukończyć studia i zdobyć dyplom. Ważne dla nas było również to, by zdalna nauka przynosiła takie same efekty jak ta w czasie, gdy zajęcia odbywały się w murach uczelni. O to, czy nam się to udało, zapytaliśmy naszych studentów.

 

W dniach 29.05-21.06.2020 r. przeprowadziliśmy badanie satysfakcji studentów z kształcenia i obsługi administracyjnej w formie zdalnej w Wyższych Szkołach Bankowych. W badaniu wzięło udział 11 818 studentów I i II stopnia.

82% studentów poproszonych o ogólną ocenę działań podjętych przez Wyższą Szkołę Bankową w dobie pandemii koronawirusa COVID-19 (gdzie 1 oznacza - bardzo niezadowolony, a 10 - bardzo zadowolony), odpowiedziało, że jest bardzo zadowolonych i zadowolonych.

W drugiej kolejności poprosiliśmy o ocenę poziomu zadowolenia z prowadzonych zajęć po przejściu w tryb kształcenia zdalnego. Oceniane obszary to:

  • prowadzenie wykładów - 78,6% studentów jest z nich zadowolonych i bardzo zadowolonych,
  • prowadzenie ćwiczeń - 71,1% studentów jest z nich zadowolonych i bardzo zadowolonych,
  • prowadzenie seminariów dyplomowych - 80,1% studentów jest z nich zadowolonych i bardzo zadowolonych,
  • prowadzenie lektoratów językowych - 76,2% studentów jest z nich zadowolonych i bardzo zadowolonych.

Z badań wynika też, że 77,3% studentów pozytywnie ocenia przygotowanie naszych wykładowców do prowadzenia kształcenia w trybie zdalnym. 

 

Nie tylko wykłady i ćwiczenia przeszły do “online’u”, także obsługa naszych studentów musiała się odbywać w takim trybie. Poprosiliśmy więc o ocenę tego, jak poradziliśmy sobie i w tym obszarze. Dzięki temu wiemy, że 75,8% studentów biorących udział w badaniu jest zadowolonych i bardzo zadowolonych z pracy zdalnej dziekanatu, z obsługi finansowej - 78,2%, obsługi praktyk - 75,2%, a z pracy bibliotek - 87,8%.

Nowa rzeczywistość zmusiła nas do szybkiego przejścia w tryb zdalny w niemal wszystkich obszarach działalności uczelni. Często działaliśmy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach. Choć zwykle to studenci są oceniani, teraz to oni mieli okazję wystawić nam oceny. Jesteśmy zadowoleni z wyników, z jakimi zdaliśmy ten niełatwy egzamin. 

Czytaj więcej