Stowarzyszenie absolwentów

2012 - stowarzyszenie absolwentów

Stanisław Kośnik
prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu
Zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu to wspaniała możliwość podtrzymania relacji, które nawiązaliśmy ...

Stowarzyszenia Absolwentów działające przy Wyższych Szkołach Bankowych są ogólnopolskimi stowarzyszeniami skupiającymi absolwentów wszystkich form kształcenia realizowanych w WSB.

Cel
Celem stowarzyszeń jest zapewnienie warunków do koleżeńskiej i biznesowej integracji Absolwentów, ich dalszego rozwoju zawodowego oraz utrzymywania trwałych więzi z Uczelnią.

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów WSB zyskują m.in:

  • wsparcie Biura Karier
  • możliwość udziału w specjalnie dla członków Stowarzyszenia organizowanych wykładach, szkoleniach, spotkaniach towarzyskich
  • kontakt z pracownikami merytorycznymi Uczelni
  • Inkubator Integracji
  • pełną informację o rozwoju i ofercie Uczelni
  • koleżeńskie i biznesowe kontakty z innymi absolwentami WSB

Dowiedz się więcej o Stowarzyszeniu Absolwentów w:
Chorzów | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław