Profil absolwenta

Wyższe Szkoły Bankowe kładą duży nacisk na to, aby studia były okresem, w trakcie którego student zdobywa wiedzę merytoryczną, praktyczną, pierwsze doświadczenie zawodowe oraz uzyskuje dodatkowe kompetencje i umiejętności społeczne dzięki szkoleniom miękkim i specjalistycznym.

Wszystko po to, aby móc zaświadczyć, że Absolwenci Wyższych Szkół Bankowych to:

Specjaliści w swojej dziedzinie
Zajęcia w WSB prowadzą znani naukowcy i przedstawiciele ze świata biznesu. Ponadto wiele programów nauczania tworzonych jest we współpracy z pracodawcami. Dzięki temu absolwenci WSB posiadają wiedzę i umiejętności oczekiwane od pracowników pracujących w branżach finansowych, rachunkowych, turystycznych oraz logistycznych.

Doświadczeni pracownicy - praktycy
Większość studentów Wyższych Szkóły Bankowych to osoby, które łączą pracę zawodową z nauką. W trakcie studiów podnoszą kwalifikacje zawodowe, odbywają dodatkowe staże i praktyki w firmach z branż zbliżonych do kierunku studiów. Dzięki temu po ukończeniu nauki posiadają już doświadczenie zawodowe, znają specyfikę zatrudnienia i łatwiej adaptują się na rynku pracy.

Osoby o dużych umiejętnościach komunikacyjnych
Ofertę edukacyjną Wyższych Szkół Bankowych w większości stanowią specjalności biznesowe. Uczelnia oferuje dodatkowo również tzw. specjalności "biznes plus" - psychologię komunikacji, komunikację w biznesie oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu komunikacji. Dzięki temu absolwenci WSB znają korzyści i zagrożenia komunikowania się w firmie i życiu prywatnym.

Osoby otwarte na współpracę
Dzięki wykładowcom praktykom, programowi opartemu na praktycznym nauczaniu, wymianie doświadczeń z pracującymi kolegami, warsztatową formą zajęć, zaliczeniom w formie projektu, studenci WSB uczą się, że praca w grupie jest efektywniejsza niż praca w pojedynkę.

Osoby znające języki obce
Program studiów w WSB obejmuje naukę języków obcych w ramach zajęć oraz w formie dodatkowych godzin w Centrum Językowym CJ Forward. Uczelnia umożliwia również studentom zdobycie certyfikatów TELC, FCE, CAE, ZD, ZMP, które potwierdzają kompetencje językowe.

satysfakcja.png

Zobacz również: oferta edukacyjna dla absolwenta | praca dla absolwenta | sylwetki absolwentów