Doradztwo zawodowe

praca_po_studiach.pngAnaliza losów zawodowych i potrzeb studentów i absolwentów wskazuje na to,  że jednym z najważniejszych czynników decydujących o zatrudnieniu jest profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz zachowanie podczas procesu rekrutacji.

Z myślą o wsparciu studentów i absolwentów w uzyskaniu kompetencji w zakresie planowania kariery zawodowej i zachowań w procesie rekrutacji Biuro Karier świadczy usługi doradztwa zawodowego.

W ramach doradztwa zawodowego możesz liczyć m.in. na:

  • pomoc w określeniu swoich celów zawodowych i efektywniejszym planowaniu kariery
  • pomoc w określeniu swoich mocnych i słabych stron
  • doradztwo w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
  • doradztwo w zakresie przygotowania i zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • doradztwo w zakresie form rekrutacji i selekcji pracowników stosowanych przez pracodawców

Umów się na spotkanie z doradcą zawodowym
Z doradztwa zawodowego może skorzystać każdy student WSB oraz absolwent niezależnie od daty ukończenia studiów. W tym celu wystarczy skontaktować się Biurem Karier i umówić się na spotkanie.

studiuje_pracuje_0.png

Szczegółowe informacje na temat doradztwa zawodowego znajdziesz w wybranym Biurze Karier:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław