Praca dla absolwenta

doradztwo-zawodowe.png

Sukces zawodowy absolwentów to podstawowy cel, jaki Wyższa Szkoła Bankowa stawia sobie, kształtując ofertę edukacyjną oraz projektując programy studiów. W celu poprawy statusu zawodowego absolwentów Wyższa Szkoła Bankowa monitoruje ich losy, jak również daje możliwość korzystania z różnych form wsparcia w zakresie rozwoju kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy.

Oferta Biura Karier Wyższych Szkół Bankowych skierowana jest nie tylko do studentów, ale również do absolwentów i obejmuje:

  • pośrednictwo pracy i dostęp do aktualnie posiadanych ofert zatrudniania
  • zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności poprzez udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych
  • doradztwo zawodowe w zakresie planowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.
  • możliwość uczestnictwa w stażach zawodowych (do pół roku po ukończeniu studiów)

satysfakcja.png

Zobacz również: pośrednictwo pracy | doradztwo zawodowe