Zobacz inny kierunek

Coaching w biznesie


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.). 

Coaching w biznesie - studia w WSB we Wrocławiu - IV edycja

Studia Coaching w biznesie w WSB to jedyny na Dolnym Śląsku program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest zgodny z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi IC i ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia coachingu, oparty na rzetelnej wiedzy dużej ilości treningu.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej lub zamów darmową wersję papierową.

martasmolinska_2.jpg„Coaching w biznesie to jedyny tego typu kurs na Dolnym Śląsku akredytowany przez Izbę Coachingu. Studia ukierunkowane są na praktyczne umiejętności, prowadzone treningowo i warsztatowo, zawierające superwizje grupowe oraz indywidualne i samodzielne prowadzenie sesji. Kadrę stanowią doświadczeni coachowie i trenerzy coachingu, a absolwenci mają rozpoczętą ścieżkę do uzyskania akredytacji IC na preferencyjnych warunkach. A temu wszystkiemu towarzyszy świetna atmosfera grupy i wspólny rozwój dzięki doświadczaniu coachingu na sobie”.

Marta Smolińska
Kierownik merytoryczny kierunku, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu

 

Cel
Celem studiów  jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, zgodnego ze standardami i etyką Izby Coachingu coachingu, z głównym ukierunkowaniem na prowadzenie go w biznesie (np. w zakresie wpierania rozwoju pracowników, wprowadzania zmiany i adaptacji do niej, zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania i zwiększania efektywności, work – life balace). Jednocześnie celem studiów jest wzrost kompetencji słuchaczy na poziomie osobistym: własnej skuteczności, zarządzania sobą, czy decyzyjności.

Korzyści
Jedyne na Dolnym Śląsku akredytowane przez Izbę Coachingu studia - zgodne z wymogami i standardami kształcenia coachów IC. Oprócz wiedzy merytorycznej oraz konkretnych umiejętności, słuchacze uzyskają wsparcie w zakresie profesjonalnej superwizji. Prowadzący są doświadczonymi praktykami oraz trenerami coachingu. Zajęcia są praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii), a słuchacz już w trakcie studiów będzie działać samodzielnie w roli coacha.

Rozpoczynając studia słuchacze mogą uruchomić ścieżkę do uzyskania akredytacji coacha Izby Coachingu, w ramach której na preferencyjnych zasadach mogą m.in. korzystać z superwizji IC oraz innych programów dla absolwentów programów akredytowanych.  

pieczatka_ic_program_coachingu_krzywe.pngKorzyści dla absolwentów akredytowanego kierunku:
 • skrócona ścieżka akredytacji
 • obniżona cena superwizji przez rok (cena jak dla człona Izby Coachingu)
 • osobny certyfikat ukończenia akredytowanego programu kształcenia coachów wydawany przez Izbę Coachingu
 • znacznie niższa cena akredytacji
 • inne korzyści wypracowywane na bieżąco przez Izbę Coachingu dla jej członków oraz absolwentów akredytowanych kierunków.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób, które chcą rozpocząć swą przygodę w roli coacha.  Zapraszamy również menedżerów, chcących wzbogacić swój warsztat pracy, pracowników działów HR, przedsiębiorców, jak i każdą osobę, którą fascynują zagadnienia związane z dynamicznym i świadomym rozwojem kompetencji.

Praktyczny charakter studiów

Program studiów obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w tym zawodzie. Trenerzy są coachami praktykami, a także mają doświadczenie trenerskie, również w  nauczaniu coachingu. Zajęcia są przede wszystkim praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii), stąd już w czasie trwania szkolenia słuchacz będzie działać samodzielnie w roli coacha.

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Coaching w biznesie, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 

ipri_logo_1.pngInstytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
Instytut jest ośrodkiem prowadzonym przez Grupę Active Change. Jego główny profilem działalności są kursy, szkolenia, warsztaty, coaching, superwizję i badania oraz inne formy wspieranie biznesu i profesjonalnych coachów oraz trenerów.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Coaching w biznesie w WSB we Wrocławiu

Liczba godzin: 184
Liczba miesięcy: 9
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Rozwój kompetencji interpersonalnych Coacha (32 godz. ) 

 • Elementy treningu interpersonalnego 32 godz. 

Praktyczny rozwój kompetencji interpersonalnych, z naciskiem na kompetencje coacha wg standardów Izby Coachingu.

Podstawy coachingu (48 godz. ) 

 • Teoretyczne podstawy coachingu  - 16 godz.
 • Profil kompetencyjny coacha  - 16 godz.
 • Psychologia w coachingu  - 16 godz.

Praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu (64 godz. | 5 godz. superwizji) 

 • Coaching w praktyce  - 16 godz.
 • Trening warsztatu coacha - 32 godz.
 • Coaching grupowy I zespołowy- 16 godz.
 • Superwizja grupowa i indywidualna (4 godz + 1 godz)

Zastosowanie coachingu w biznesie (40 godz. ) 

 • Coaching w biznesie  - 16 godz.
 • Coachingowy styl zarządzania - 8 godz.
 • Coaching w praktyce HR  - 16 godz.
   

FORMA ZALICZENIA 
Realizacja praktycznego projektu rozwoju kompetencji coachingowych, zdanie egzaminu, poddanie się superwizji i otrzymanie pozytywnej opinii superwizora.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Coaching w biznesie w WSB we Wrocławiu

marta_smolinska.jpg

Marta Smolińska
Kierownik merytoryczny kierunku. Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Prowadzi Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching - prowadzi szkolenia, treningi i coaching. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, Gestalt, RTZ, SFA. Zajmuje się rozwojem pracowników, podnoszeniem kompetencji i zmianą kultury organizacyjnej prowadząc projekty AC/DC, tworząc oraz realizując projekty rozwojowe i i wspierając we wdrażaniu zmian.

magdafres.jpgdr Magda Fres
Dyplomowana i certyfikowana coach, akredytowana w Izbie Coachingu, superwizor. Psycholog, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. W latach 2014 - 2017 Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi, w tym prowadzenia szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dla kadry kierowniczej. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego. 

martakijanko.jpgMarta Kijanko 
Dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener. W pracy zawodowej łączy obszary kształcenia umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Absolwetka SWPS, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowaną Szkołę Trenerów Ośrodek Treningu i Rozwoju Kierowniczego.  Obecnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuje się rozwojem pracowniczym i kultur organizacyjnych. Prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Od blisko 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Prowadziła badania dotyczące proaktywności kadry menadżerskiej w polskich przedsiębiorstwach. W pracy stosuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzystając z metod SFA, Gestalt, psychologii twórczości oraz coachingu coaktywnego. 

patryklange.jpgPatryk Lange 
Certyfikowany coach, manager, inżynier. W latach 2015 - 2017 Dyrektor Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Certyfikowany trener outdoor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. Współwłaściciel i szef sprzedaży w xtech.pl – firmie, która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania w duchu Pełnej Partycypacji, opisanej w książce A. Bławat i A. Drobny „Dialog organizacyjny – historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl”. Prowadzi sesje business i executive coachingu, team coachingu i mentoringu dla kadr menedżerskich, zespołów sprzedażowych, specjalistów, doradców, liderów zespołów projektowych. Pracuje dla klientów instytucjonalnych i branżowych w obszarach przywództwa, zarządzania, przedsiębiorczości, innowacyjności, planowania operacyjnego, procesów decyzyjnych, efektywności, komunikacji i konfliktu.

wojciech_mecinski_233x134.jpg

Wojciech Męciński 
Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w executive i business coachingu. Członek Izby Coachingu. Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Posiada blisko trzynastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują kienci biznesowi.  W przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. Z wykształcenia prawnik; absolwent i obecnie wykładowca MBA. Właściciel Lead Up i marki HR Online. Doradza kientom w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania kompetencjami, wspiera procesy badania potrzeb i mierzenia efektywności podejmowanych oddziaływań.

edytapazur.jpgEdyta Pazur
Coach, trener, doradca i konsultant HR. Coach akredytowany (ACC ) w ICF, w trakcie certyfikacji na PCC. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer.  Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , trenera II stopnia oraz Master Businness Tainer, ukończyła Coaching Perspektyw. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

micha_wolak.jpg

Michał Wolak
Dyplomowany trener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością. Członek Izby Coachingu. Prezes Lean Action, partner biznesowy Grupy Active Change, wykładowca Szkoły Profesjonalnego Cocachingu w Krakowie i studiów podyplomowych Lean Management w UE we Wrocławiu. Aktywny członek BNI Polska. Ukończył Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkołę Trenerską INTRA, studia podyplomowe Coaching i kurs Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Od 2009 roku skutecznie wdraża techniki Lean Management w firmach produkcyjnych i usługowych. Prowadzi coaching menadżerski, grupowy oraz projektowy. 

 

Ceny studiów na kierunku Coachinng w biznesie w WSB we Wrocławiu

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.). 

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
550 zł5500 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923