Zobacz inny kierunek

Coaching w biznesie


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Coaching w biznesie - studia w WSB we Wrocławiu - IV edycja

Studia Coaching w biznesie w WSB to jedyny na Dolnym Śląsku program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest zgodny z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi IC i ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia coachingu, oparty na rzetelnej wiedzy dużej ilości treningu.

martasmolinska_2.jpg„Coaching w biznesie to jedyny tego typu kurs na Dolnym Śląsku akredytowany przez Izbę Coachingu. Studia ukierunkowane są na praktyczne umiejętności, prowadzone treningowo i warsztatowo, zawierające superwizje grupowe oraz indywidualne i samodzielne prowadzenie sesji. Kadrę stanowią doświadczeni coachowie i trenerzy coachingu, a absolwenci mają rozpoczętą ścieżkę do uzyskania akredytacji IC na preferencyjnych warunkach. A temu wszystkiemu towarzyszy świetna atmosfera grupy i wspólny rozwój dzięki doświadczaniu coachingu na sobie”.

Marta Smolińska
Kierownik merytoryczny kierunku, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu

 

Cel
Celem studiów  jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, zgodnego ze standardami i etyką Izby Coachingu coachingu, z głównym ukierunkowaniem na prowadzenie go w biznesie (np. w zakresie wpierania rozwoju pracowników, wprowadzania zmiany i adaptacji do niej, zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania i zwiększania efektywności, work – life balace). Jednocześnie celem studiów jest wzrost kompetencji słuchaczy na poziomie osobistym: własnej skuteczności, zarządzania sobą, czy decyzyjności.

Korzyści
Jedyne na Dolnym Śląsku akredytowane przez Izbę Coachingu studia - zgodne z wymogami i standardami kształcenia coachów IC. Oprócz wiedzy merytorycznej oraz konkretnych umiejętności, słuchacze uzyskają wsparcie w zakresie profesjonalnej superwizji. Prowadzący są doświadczonymi praktykami oraz trenerami coachingu. Zajęcia są praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii), a słuchacz już w trakcie studiów będzie działać samodzielnie w roli coacha.

Rozpoczynając studia słuchacze mogą uruchomić ścieżkę do uzyskania akredytacji coacha Izby Coachingu, w ramach której na preferencyjnych zasadach mogą m.in. korzystać z superwizji IC oraz innych programów dla absolwentów programów akredytowanych.  

pieczatka_ic_program_coachingu_krzywe.pngKorzyści dla absolwentów akredytowanego kierunku:
 • skrócona ścieżka akredytacji
 • obniżona cena superwizji przez rok (cena jak dla człona Izby Coachingu)
 • osobny certyfikat ukończenia akredytowanego programu kształcenia coachów wydawany przez Izbę Coachingu
 • znacznie niższa cena akredytacji
 • inne korzyści wypracowywane na bieżąco przez Izbę Coachingu dla jej członków oraz absolwentów akredytowanych kierunków.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób, które chcą rozpocząć swą przygodę w roli coacha.  Zapraszamy również menedżerów, chcących wzbogacić swój warsztat pracy, pracowników działów HR, przedsiębiorców, jak i każdą osobę, którą fascynują zagadnienia związane z dynamicznym i świadomym rozwojem kompetencji.

Praktyczny charakter studiów

Program studiów obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w tym zawodzie. Trenerzy są coachami praktykami, a także mają doświadczenie trenerskie, również w  nauczaniu coachingu. Zajęcia są przede wszystkim praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii), stąd już w czasie trwania szkolenia słuchacz będzie działać samodzielnie w roli coacha.

Patronat nad programem
izbacoachingu_srednie_250.jpg

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Coaching w biznesie, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 

ipri_logo_1.pngInstytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
Instytut jest ośrodkiem prowadzonym przez Grupę Active Change. Jego główny profilem działalności są kursy, szkolenia, warsztaty, coaching, superwizję i badania oraz inne formy wspieranie biznesu i profesjonalnych coachów oraz trenerów.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Coaching w biznesie w WSB we Wrocławiu

Liczba godzin: 184
Liczba miesięcy: 9
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Rozwój kompetencji interpersonalnych Coacha (32 godz. ) 

 • Elementy treningu interpersonalnego 32 godz. 

Praktyczny rozwój kompetencji interpersonalnych, z naciskiem na kompetencje coacha wg standardów Izby Coachingu.

Podstawy coachingu (48 godz. ) 

 • Teoretyczne podstawy coachingu  - 16 godz.
 • Profil kompetencyjny coacha  - 16 godz.
 • Psychologia w coachingu  - 16 godz.

Praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu (64 godz. | 5 godz. superwizji) 

 • Coaching w praktyce  - 16 godz.
 • Trening warsztatu coacha - 32 godz.
 • Coaching grupowy I zespołowy- 16 godz.
 • Superwizja grupowa i indywidualna (4 godz + 1 godz)

Zastosowanie coachingu w biznesie (40 godz. ) 

 • Coaching w biznesie  - 16 godz.
 • Coachingowy styl zarządzania - 8 godz.
 • Coaching w praktyce HR  - 16 godz.
   

FORMA ZALICZENIA 
Realizacja praktycznego projektu rozwoju kompetencji coachingowych, zdanie egzaminu, poddanie się superwizji i otrzymanie pozytywnej opinii superwizora.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Coaching w biznesie w WSB we Wrocławiu

marta_smolinska.jpg

Marta Smolińska
Kierownik merytoryczny kierunku. Certyfikowany coach i trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Koordynuje Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psycholedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching - prowadzi szkolenia, treningi i coaching z klientami, stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. 

magdafres.jpgdr Magda Fres
Dyplomowana i certyfikowana coach, akredytowana w Izbie Coachingu, superwizor. Psycholog, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi, w tym prowadzenia szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dla kadry kierowniczej. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego. 

martakijanko.jpgMarta Kijanko 
Dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener. W pracy zawodowej łączy obszary kształcenia umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Absolwetka SWPS, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowaną Szkołę Trenerów Ośrodek Treningu i Rozwoju Kierowniczego.  Obecnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuje się rozwojem pracowniczym i kultur organizacyjnych. Prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Od blisko 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Prowadziła badania dotyczące proaktywności kadry menadżerskiej w polskich przedsiębiorstwach. W pracy stosuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzystając z metod SFA, Gestalt, psychologii twórczości oraz coachingu coaktywnego.

patryklange.jpgPatryk Lange 
Certyfikowany coach, manager, inżynier. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Certyfikowany trener outdoor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. Współwłaściciel i szef sprzedaży w xtech.pl – firmie, która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania w duchu Pełnej Partycypacji, opisanej w książce A. Bławat i A. Drobny „Dialog organizacyjny – historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl”. W pracy z ludźmi stara się łączyć wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii, fizyki współczesnej, cybernetyki i nauk przyrodniczych, z których czerpie inspiracje do poszukiwania uniwersalnych zasad kierujących światem na poziomie tego, co materialne i duchowe. Najwyżej ceni sobie jednak własną intuicję.

wojciech_mecinski_233x134.jpg

Wojciech Męciński 
Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w executive i business coachingu. Członek Izby Coachingu. Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim 6-cio letnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Z wykształcenia prawnik; absolwent i obecnie wykładowca MBA. Właściciel Lead Up i marki HR Online. Doradza kientom w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania kompetencjami, wspiera procesy badania potrzeb i mierzenia efektywności podejmowanych oddziaływań.  Posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują kienci biznesowi.  W przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. 

edytapazur.jpgEdyta Pazur
Coach, trener, doradca i konsultant HR. Coach akredytowany (ACC ) w ICF, w trakcie certyfikacji na PCC. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer.  Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , trenera II stopnia oraz Master Businness Tainer, ukończyła Coaching Perspektyw. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

micha_wolak.jpg

Michał Wolak
Dyplomowany trener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością. Członek Izby Coachingu. Prezes Lean Action, partner biznesowy Grupy Active Change, wykładowca Szkoły Profesjonalnego Cocachingu w Krakowie i studiów podyplomowych Lean Management w UE we Wrocławiu. Aktywny członek BNI Polska. Ukończył Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkołę Trenerską INTRA, studia podyplomowe Coaching i kurs Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Od 2009 roku skutecznie wdraża techniki Lean Management w firmach produkcyjnych i usługowych. Prowadzi coaching menadżerski, grupowy oraz projektowy. 

 

Ceny studiów na kierunku Coachinng w biznesie w WSB we Wrocławiu

zapisz-sie-onlin.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś!
Zapisując się do 30 czerwca zyskujesz 1000 zł:

 •  600 zł dzięki zniżce w czesnym 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
550 zł490 zł5500 zł4900 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31; bud. A, p. 101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 16:30
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923