Kwartalnik naukowy

CEEJME

prof. Joost Platje
Redaktor naczelny
W czasopiśmie zamieszczane są innowacyjne prace teoretyczne m.in. z zakresu finansów, logistyki, mikro i makroekonomii, pomagające w zrozumieniu wy...

Angielskojęzyczne czasopismo  naukowe  pt. „Central and Eastern European Journal of Management and Economics” to kwartalnik ekonomiczny wydawany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu adresowany do naukowców poszukujących nowej, innowacyjnej wiedzy oraz przedsiębiorców ceniących sobie fachowe analizy.

Publikacje umieszczane w czasopiśmie mają charakter empirycznych studiów oraz nowatorskich teoretycznych rozważań w obszarze zarządzania, ekonomii oraz nauk pokrewnych. Akcentują problematykę związaną z funkcjonowaniem przedsiębiorstw Europy Środkowej i Wschodniej, ich efektywności, trendów zmian, relacji współpracy z innymi globalnymi centrami ekonomicznymi.

W czasopiśmie zamieszczane są innowacyjne prace teoretyczne m.in. z zakresu finansów, logistyki, mikro i makroekonomii, pomagające w zrozumieniu wyzwań dla przedsiębiorstw oraz gospodarek w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście dynamicznych zmian na rynkach światowych oraz ujęcia ilościowe (bazujące na metodach statystycznych, ekonometrycznych), bazujące na aktualnie uznanych metodach ilościowych.

Zobacz anglojęzyczną stronę kwartalnika