Konferencje i seminaria

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych konferencjach i seminariach naukowców oraz przedstawicieli biznesu.

 • SEMINAR (second edition) “Quantitative methods of group decision making”
 • November 25, 2016 /more / programm
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w teorii i praktyce”
  22-23.11.2016 r /więcej
 • Old Continent - New Oppurtinieties? European Integration and Sustainable Development
  20-21 April 2017, Wrocław, Poland, / more
 • Stary kontynent - nowe możliwości? Integracja europejska a zrównoważony rozwój
  20-21 kwietnia 2017, Wrocław / więcej
 • Efficiency, Sustainable Business and Sustainable Economic Development
  28-30 September 201, Wrocław, Poland / more