Realizowane badania

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu realizuje różnego rodzaju badania własne, finansowane ze środków wewnętrznych i zewnętrznych. 

Granty własne WSB we  Wrocławiu
(rok akademicki 2013-2014)

 • prof. dr hab. Zbigniew Jurczyk
  Projekt: Monografia „Teorie i modele ekonomiczne a praktyka organów antymonopolowych w polityce konkurencji dotyczącej porozumień wertykalnych”
 • prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek
  Projekt: Monografia „Zarządzanie dla racjonalnego managera”
 • dr Jarosław Olejniczak
  Projekt: Artykuł naukowy w zagranicznych periodykach „Zachowania młodych konsumentów na rynku usług bankowych”
 • dr Anna Motylska-Kuźma
  Projekt: Artykuł naukowy w zagranicznych periodykach „Badanie firm z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych, w celu identyfikacji ich unikalnych cech w obszarze decyzji finansowych”
 • dr Alicja Gębczyńska
  Projekt: Artykuł naukowy w zagranicznych periodykach „Ocena spójności koncepcji podejścia procesowego ze strategią działania przedsiębiorstwa”
 • dr Elżbieta Janczyk-Strzała
  Projekt: Artykuł naukowy w zagranicznych periodykach „Znaczenie planowania oraz informacji controllingowej w procesie zarządzania uczelnią wyższą – prezentacja wyników badań”
 • prof. dr hab. Andrzej Bujak
  Projekt: Tematyczne Zeszyty Naukowe „Uwarunkowania współczesnej logistyki Sustainable TSL 2014”
 • dr Izabela Jędrzejowska
  Projekt: Złożenie wniosku do NCN „Konstytucyjne wymogi legitymacji demokratycznej na płaszczyźnie Unii Europejskiej – demokracja na drodze do transnacjonalnych standardów”

Zespoły badawcze w WSB we Wrocławiu

Obszar badawczy Kierownik
Zarządzanie Przedsiębiorstwem prof. dr hab. Krzysztof Łobos
Mikroekonomiczne podstawy Makroekonomii prof. zw. dr hab. Marian Noga
Przedsiębiorczość i Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem więcej prof. dr hab. Krzysztof Safin
  prof. dr. hab. Andrzej Bujak
Zarządzanie i Marketing prof. zw. dr  hab. Aniela Styś
Zarządzanie Informacją i Wiedzą prof. zw. dr hab. inż. Jacek Unold