Doktorat

Stopień doktora
Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to pierwsza uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych . Oznacza to, że WSB we Wrocławiu dołącza do grona uczelni akademickich.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Dział Nauki
dzial.nauki@wsb.wroclaw.pl

Przykładowa Lista Promotorów z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu:

 • Prof. dr hab. Bogumił Bernaś
 • Prof. dr hab. Stefan Forlicz
 • Prof. dr hab. Marian Noga
 • Prof. dr hab. Jacek Mercik
 • Prof. dr hab. Danuta Sołtys
 • Prof. dr hab. Aniela Styś
 • Prof. dr hab. Jacek Unold
 • Prof. dr hab. Zygmunt Przybycin
 • Prof. dr hab. Agnieszka Dejnaka
 • dr hab. Mariusz Czekała
 • dr hab. Maciej Jasiński
 • dr hab. Zbigniew Jurczyk
 • dr hab. Krzysztof Łobos
 • dr hab. Barbara Majewska Jurczyk
 • dr hab. Johannes Platje
 • dr hab. Kazimiera Wilk

Promotorem dysertacji doktorskiej może być samodzielny pracownik naukowy także spoza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 

Regulamin

Stopień doktora może uzyskać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny dyplom, o którym mowa w art.191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Za równorzędny uznaje się dyplom, który określa Art. 191  USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w następującym brzmieniu: 

"Art. 191a:

3. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:

 • na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo
 • na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.

4. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego przynajmniej w jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:

 • na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo
 • na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej."