O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to uczelnia akademicka, która działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpis do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych gwarantuje naszym studentom wszystkie uprawnienia wynikające ze studiowania na uczelni wyższej.

  • Misja WSB: Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni.
  • Wizja WSB: Regionalny lider w kształceniu studentów łączących naukę i pracę.

Edukacja w WSB przebiega w wyjątkowej atmosferze, która mobilizuje i inspiruje. Celem uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w codziennej praktyce biznesowej. Dążymy do wyzwolenia całego potencjału intelektualnego i biznesowego studentów, aby ułatwić im start, dynamiczny rozwój zawodowy oraz uruchomić mechanizmy świadomego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki.

Większa uczelnia, nowe możliwości
W marcu 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu zawarły porozumienie w sprawie połączenia się w jedną uczelnię wyższą.

Z początkiem roku akademickiego 2012/2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów przestała funkcjonować jako samodzielna szkoła wyższa i powstała nowa, połączona uczelnia, która funkcjonuje pod marką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. To pierwszy tego typu proces na Dolnym Śląsku.

Nowe kierunki w WSB we Wrocławiu
Pojawienie się w ofercie studiów I stopnia 2 nowych kierunków: Filologii i Politologii, związane jest z procesem połączenia się Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów.

WSB – lider wśród uczelni na Dolnym Śląsku
Połączenie uczelni potwierdza renomę WSB we Wrocławiu – to największa niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku. Jakie korzyści się z tym wiążą?

  • pozycja lidera edukacyjnego w regionie jest gwarancją stabilności, wiarygodności i ciągłości studiów, a także – najwyższego poziomu nauczania i prestiżu dyplomu,
  • rozwój naukowo-dydaktyczny zaowocował pojawieniem się nowych atrakcyjnych kierunków w ofercie studiów I stopnia: Politologii i Filologii.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje:

Uznanie w rankingach
Silna pozycja uczelni na rynku edukacyjnym w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim to najlepsze rekomendacje.  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych przygotowywanych przez ogólnopolskie czasopisma. Renomę naszej uczelni potwierdza fakt, że wrocławska WSB cieszy się uznaniem opiniotwórczych środowisk biznesowych i intelektualnych. WSB we Wrocławiu znajduje wyraz w postaci wielu ważnych nagród.

Więcej o pozycji rankingowej WSB

Twój czas, Twoje miejsce, Twoja Uczelnia