Zobacz inny kierunek

Zarządzanie projektem


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.).

Zarządzanie projektem - studia w WSB we Wrocławiu - XXI edycja

Potrzebujesz szerszych informacji o kierunku? Jesteś zainteresowany kontaktem z kierownikiem merytorycznym kierunku?  Zostaw kontakt!

Według badań Standish Group aż 88% projektów kończy się niepowodzeniem mimo stosowania tradycyjnych metod zarządzania i drogiego oprogramowania. Przekroczenia budżetu, niedotrzymanie terminów i niska jakość wykonanych prac przy jednoczesnym przemęczeniu zespołów projektowych to najczęstsze problemy. Studia Zarządzanie Projektem pozwalają poznać najskuteczniejsze metody zarządzania projektem i portfelem projektów, m.in. metodę łańcucha krytycznego, dzięki któremu można realizować dwa razy więcej projektów w dwa razy krótszym czasie.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

foto233x134_67.jpg"Studia te są świetną okazją do spotkania wykładowców praktyków o bardzo dużym doświadczeniu, od lat będących blisko problemów zarządzania projektami. Zajęcia zainspirowały mnie do innego spojrzenia na zarządzanie projektami, a wiele przedstawionych rozwiązań zaczęłam z powodzeniem wprowadzać od ręki do codziennej pracy. Studia pozwoliły mi się rozwinąć i ukierunkować na dalsze pozytywne zmiany".

Hanna Nowak
absolwentka kierunku Zarządzanie projektem

Cel
Celem studiów jest praktyczne wykształcenie na najwyższym światowym poziomie liderów zmian w swoich organizacjach, w rolach kierowników projektów, szefów biur zarządzania projektami, dyrektorów i członków zarządu. Absolwenci dołączą do elitarnej sieci doświadczonych profesjonalistów dysponujących potężną wiedzą w zakresie poprawy wyników biznesowych swoich firm.

Korzyści
Słuchacze nabędą wiedzę z zakresu łańcucha krytycznego i metod zwinnych, otrzymają profesjonalny software do zarządzania portfelem projektów, możliwość zastosowania poznanej wiedzy w realnych projektach i opiekę doświadczonych praktyków. Uczestnicy studiów przez 100 dni zarządzają realizacją własnego projektu pod opieką konsultantów MANDARINE Project Partners.

Studia umożliwiają słuchaczom ponadto:

 • nieodpłatne uzyskanie certyfikatu wydawanego przez MANDARINE Project Partners
 • przygotowanie do międzynarodowego certyfikatu Theory of Constraints International Certification Organization (poświadczającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu teorii ograniczeń i zarządzania projektami). Wszelkie informacje na temat certyfikacji w zakresie zarządzania projektami przez TOCICO znajdują się na tej stronie.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia mają charakter wyłącznie warsztatowy: uczestnicy poznają wiedzę poprzez studia przypadków i stosują ją do zarządzania własnymi projektami już podczas pierwszego zjazdu.

 • Zajęcia dostarczają konkretnych narzędzi. Uczestnicy otrzymują na czas studiów zarówno software do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego, jak i są wyposażani w bogaty zestaw narzędzi myślowych do radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
 • Uczestnicy przez 100 dni zarządzają realizacją własnego projektu pod opieką konsultantów MANDARINE Project Partners.
 • Zajęcia są całkowicie zorientowane na praktykę codziennego zarządzania.
 • Zajęcia mają charakter sekwencyjny i są skoordynowane: każdy kolejny temat logicznie wynika z poprzednich, a wszyscy prowadzący są z MANDARINE Project Partners.

Uczestnicy
Studia skierowane są do obecnych oraz przyszłych kierowników projektów i kontraktów w firmach, organizacjach
rządowych, samorządowych i non profit, a także sponsorów projektów, osób zarządzających firmami, dla których
realizacja projektów jest kluczowym procesem (rozwój nowych produktów, ekspansja, realizacja zleceń — IT, budownictwo, remonty maszyn), oraz osób zainteresowanych zarządzaniem projektami jako nową dziedziną w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektem, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami.

logo-4.jpg

dsc_0291marek_kowalczyk_233.jpg"Zarządzanie projektami to wiedza praktyczna. Dlatego idea tych studiów jest prosta: Student zarządza realizacją sensownego projektu metodą łańcucha krytycznego przez 100 dni, a my mu w tym pomagamy. Jest tylko jeden sposób, żeby zdać: Trzeba naprawdę umieć zarządzać projektami! Zapraszam praktyków; łowcom dyplomów dziękuję".

Marek Kowalczyk
kierownik merytoryczny kierunku

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektem w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 8
Liczba godzin: 128
Liczba zjazdów: 8
Liczba semestrów: 2

Wstęp do studiów i zarządzania projektami (4 godz.)

 • Jakie są główne problemy w zarządzaniu i jaka jest ich przyczyna źródłowa?
 • Jakie są warunki konieczne skutecznego zarządzania?
 • Czym są, skąd się biorą i do czego służą projekty?
Podstawy teorii ograniczeń Goldratta (8 godz.)
 • Jak wykorzystać w praktyce zarządzania naturalną prostotę złożonych systemów?
 • Na czym polega proces zarządzania ograniczeniami w firmie?
 • Dlaczego należy unikać chupchików w biznesie?
Analiza przedprojektowa 1: Diagnoza systemowa przy pomocy techniki chmury (4 godz.)
 • Jak szukać w firmie problemów wartych rozwiązania?
 • Na czym polega metoda rozwiewania chmury (cloud evaporating) i jak ją zastosować w praktyce?
 • W jaki sposób identyfikować i eliminować błędne założenia, które podtrzymują istnienie problemów?
Analiza przedprojektowa 2: Generowanie rozwiązań problemów biznesowych przy pomocy narzędzi myślowych TOC (8 godz.)
 • Jak wykorzystać technikę gałęzi negatywnej (negative branch) do usuwanie negatywnych skutków proponowanych rozwiązań?
 • Jak wykorzystać przeszkody w usunięciu problemu do stworzenia planu wdrożenia przy pomocy drzewa przeszkód (prerequisite tree)?
Analiza biznesowa 1: Definiowanie projektu (6 godz.)
 • Jak napisać kartę OPP dla projektu?
 • Jakie są techniki ustalania celów projektu i miar sukcesu?
 • Jak sprecyzować zakres projektu, produkty końcowe i kryteria odbioru?
 • Jakie są typowe role i odpowiedzialności w zarządzaniu projektem?
 • Jak dobrać właściwą metodę zarządzania projektem do jego specyfiki (zakres stabilny/niestabilny, projekt prosty/złożony)?
Konsolidacja wiedzy 1: Prezentacje i analiza raportów z analiz przedprojektowych (2 godz.)
 • Prezentacje 3 raportów
 • Analiza i dyskusja
 • Wnioski
Analiza biznesowa 2: Cele i miary — ocena rentowności projektów i działań (8 godz.)
 • Dlaczego nie jest możliwa prawidłowa analiza rentowności bez znajomości ograniczenia firmy?
 • Czy tradycyjne miary rentowności projektów, takie jak ROI, NPV oraz IRR są wystarczające?
 • Co to są czasopieniądze i kiedy należy je stosować?
Planowanie projektu i zarządzanie realizacją 1: Techniki planowania projektu (8 godz.)
 • Jak stworzyć sieć projektu przy pomocy techniki szczupłego planowania?
 • Jak stworzyć harmonogram projektu wg metody ścieżki krytycznej (critical path)?
 • Dlaczego zastosowanie metody ścieżki krytycznej powoduje liczne problemy w projektach?
 • Co to jest PMI PMBOK, PRINCE2, PERT i Gantt — i do czego jest to potrzebne w zarządzaniu projektami?
Planowanie projektu i zarządzanie realizacją 2: Metoda łańcucha krytycznego (8 godz.)
 • Jakie są trzy zasady zarządzania projektami wg łańcucha krytycznego (critical chain)?
 • Jak skrócić czas realizacji projektu o połowę, nie zwiększając budżetu ani nie rezygnując z jakości?
 • W jaki sposób nadzorować realizację projektów przy użyciu fever chart?
 • Jak wykorzystać software do zarządzania realizacją projektów metodą łańcucha krytycznego?
Planowanie projektu i zarządzanie realizacją 3: Kanban w redukcji złej wielozadaniowości, zarządzaniu projektami zwinnymi i portfelem projektów (8 godz.)
 • Dlaczego głównym problemem w zarządzaniu projektami jest zła wielozadaniowość?
 • Jak stosować kanban w codziennej pracy z dużą ilością zadań i projektów?
 • Jak cztery zasady zarządzania przepływem wg Goldratta są zastosowane w łańcuchu krytycznym i kanbanie?
 • Jakie oprogramowanie wykorzystać do pracy z kanbanem?
Zagadnienia zaawansowane 1: Drzewo strategii i taktyki firmy zarządzanej projektowo (16 godz.)
 • Czym jest drzewo strategii i taktyki?
 • Jak przeprowadzić zmianę w firmie zarządzanej projektowo?
 • Jak dostosować drzewo strategii i taktyki do swojej firmy?
Zagadnienia zaawansowane 2: Zarządzanie projektem rozwoju biznesu (8 godz.)
 • Na czym polega specyfika projektów rozwoju biznesu?
 • Co to jest model biznesowy i czym różni się od biznesplanu?
 • Jakie metody zarządzania projektowego zastosować w rozwijaniu biznesu?
Planowanie projektu i zarządzanie realizacją 4: Zarządzanie ryzykiem w projekcie (4 godz.)
 • Co to jest ryzyko w projekcie?
 • Jakie są możliwe strategie postępowania wobec ryzyka w projekcie?
 • Jak planować działania zapobiegawcze i plany awaryjne?
Konsolidacja wiedzy 2. Seminarium dyplomowe (4 godz.)
 • Jak jedno łączy się z drugim w logiczną całość?
 • Czego należy spodziewać się na egzaminie?
 • Jak będzie wyglądała obrona prac dyplomowych?
Ludzie w projekcie 1: Komunikacja w projekcie (8 godz.)
 • Dlaczego dobre komunikowanie się jest podstawą pracy zespołowej?
 • Jakie są powszechne nieporozumienia i półprawdy dotyczące komunikacji?
 • Jakie są podstawowe błędy w komunikacji międzyludzkiej i techniki ich eliminowania?
 • Jak skutecznie delegować zadania w projekcie?
 • W jaki sposób udzielać trudnych informacji zwrotnych?
Ludzie w projekcie 2: Praca z zespołem projektowym (8 godz.)
 • Czy zawsze warto stosować pracę zespołową?
 • Jakie czynniki wpływają na efektywność zespołu?
 • Jakie są typowe role w zespole i jaka jest moja preferowana rola?
 • Jak rozwiązywać konflikty?
 • Jak zarządzać zespołem na różnych etapach jego rozwoju?
Konsolidacja wiedzy 3: Egzamin końcowy (1 godz.)
Konsolidacja wiedzy 4.Obrony prac podyplomowych (15 godz.)
 
Forma zaliczenia:
Egzamin obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizowanych w trakcie trwania nauki, projekt, obrona pracy podyplomowej.
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektem w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm, konsultanci, trenerzy i eksperci w takich dziedzinach, jak marketing i sprzedaż, finanse, zarządzanie, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

Marek Kowalczyk
Kierownik merytoryczny kierunku, wykładowca w zakresie teorii ograniczeń i zaawansowanych zagadnień zarządzania projektami. Wraz z zespołem MANDARINE Project Partners pomógł zrealizować w terminie największy w Europie projekt IPO — wejście na GPW Polskiej Grupy Energetycznej SA. W warty 2 mld USD projekt zaangażowane było ok. 2000 osób i zakończono go w „niemożliwym” czasie 7 miesięcy. W ramach MINT Books jest wydawcą literatury z zakresu teorii ograniczeń. Był organizatorem trzech edycji TEDxWSB.  Studiował w Tokyo International College i State University of New York at Buffalo; jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze specjalizacją w zakresie logiki i metodologii nauki.

Szymon Włochowicz
Zastępca kierownika merytorycznego kierunku, wykładowca w zakresie zarządzania ryzykiem i zwinnych metod zarządzania. Praktyk zarządzania projektami i portfelem projektów. Menedżer w firmie tworzącej systemy informatyczne dla biznesu, odpowiedzialny za rozwiązania mobilne. Stworzył i prowadził Project Management Office w wiodącej ogólnopolskiej firmie internetowej. Zarządzał zespołem tworzącym produkt mobilny używany przez 1,3 mln osób. Ekspert w zakresie zwinnych metod zarządzania. Rozwija narzędzia myślowe teorii ograniczeń do synchronizacji programów i portfeli projektów.

Tomasz Drozdel
Wykładowca w zakresie narzędzi myślowych i metody łańcucha krytycznego. Koordynator ds. projektów w firmie WIELTON SA. Swą karierę zawodową zaczynał jako konstruktor. Wiedziony nieustającą chęcią optymalizacji otaczającej go rzeczywistości, zainicjował przemiany, które w krótkim czasie zaskutkowały wdrożeniem w Centrum Badawczo-Rozwojowym zarządzania portfelem projektów rozwoju nowych produktów zgodnie z metodą łańcucha krytycznego. Obecnie odpowiada za koordynację i terminową realizację portfela kilkunastu kluczowych dla grupy kapitałowej WIELTON projektów.

dr Marzena Mazur
Wykładowca w zakresie komunikacji i pracy zespołowej. Coach, mentor, doradca biznesowy i dziennikarz radiowy. Zajmuje się psychologią społeczną i psychologią biznesu. Specjalizuje się w marketingu narracyjnym (personal branding) i rozwoju zawodowym wyższej kadry menedżerskiej. Jest prezydentem polskiego oddziału International Institute of Coaching. Od wielu lat współpracuje z Radiem Tok FM prowadząc pierwszą w Polsce autorską audycję o zarządzaniu „Strefa Szefa”. Autorka kilkunastu artykułów naukowych i kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej i codziennej.

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie projektem w WSB we Wrocławiu

 

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

8 RAT1 RATA
890 zł7120 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923