Zobacz inny kierunek

Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.). 

Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji - studia w WSB we Wrocławiu

Nowoczesne informatyczne narzędzia zarządzania produkcją wykraczają swoim zasięgiem poza obszar jednej hali produkcyjnej, płynnie łącząc ze sobą procesy realizowane w różnych halach, a nawet przedsiębiorstwach w inteligentne sieci, które same się optymalizują. Dlatego też określa się je jako narzędzia klasy inteligentnej fabryki (ang. smart factory). Jednym z nich jest IPOsystem –który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

foto233x134_20_0.jpg"Zajęcia dają możliwość przeglądu oraz praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją, ich wad i zalet oraz możliwości i barier zastosowania. Absolwenci kursu poznają nowoczesne podejście do zarządzania produkcją, dzięki któremu można pogodzić wysoką elastyczność produkcji z optymalizacją kosztów tej produkcji".

Grzegorz Kucia
wykładowca kierunku

Cel
Celem studiów jest przekazanie wiedzy o nowoczesnych trendach związanych z szeroko rozumianą rewolucją technologiczną Industry 4.0. Słuchacz studiów nabędzie praktycznych umiejętności o istniejących inteligentnych rozwiązaniach, narzędziach do modelowania i symulacji procesów biznesowych, sposobów na integracje systemów IT w celu optymalizacji działalności firmy.  Program obejmuje każdy z aspektów transformacji firm na inteligentne przedsiębiorstwa. 

Korzyści
Absolwent studiów uzyska niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające skuteczną implementację narzędzi tzw. Industry 4.0 oraz na praktycznych przykładach pozna sposoby transformacji rozwiązań biznesowych. Pozna zastosowanie następujących narzędzi informatycznych: IPOsystem, SAP, AnyLogic, Adonis, AdoScore. Absolwenci otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkoleń z:  IPOsystem , SAP R3, Anylogic, Druk 3D, RFID oraz Kaizen.

Praktyczny charakter studiów
Cechą wyróżniającą studia jest ich praktyczny charakter.  Oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej, słuchacze będą mieli możliwość zapoznać się z praktycznymi narzędziami informatycznymi realizując projekty biznesowe. Studia będą prowadzone przez praktyków, którzy mają na swoim koncie praktyczną implementację omawianych zagadnień. Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na wykorzystanie gier biznesowych i symulacji z wykorzystaniem pełnych wersji oprogramowania oraz sprzętu: RFID (zajęcia w laboratorium RFID), Drukarki 3D, Scanery 3D.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowe zarządzaniem produkcją, optymalizujących procesy biznesowe oraz dla osób, które chcą poznać obszary związane z wykorzystaniem maszyn działających w sieci, inteligentnych powiązaniach pomiędzy robotyką, cyfryzacją tzw. Internet rzeczy. 

Partner kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji , współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 

ipo.jpgUIBS Teamwork Sp. z o.o. sp. k. Celem wiodącym dla UIBS Teamwork jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, wspierających i automatyzujących zarządzanie procesami przemysłowymi, które pozwolą ich użytkownikom trwale budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Rezultatem 6-letniej pracy zespołu jest rewolucyjny system samodzielnie zarządzający produkcją – IPOsystem.

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Forma zajęć:

 • 70% w formie ćwiczeń - każdy słuchacz będzie wykonywał zadania - ćwiczenia w pracowni komputerowej
 • 30% w formie wykładu

Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemów informatycznych które będą pokazywane na zajęciach tj. m.in.:  IPOsystem, SAP R3, AnyLogic, Adonis, AdoScore z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

Inteligentne fabryki w praktyce - Idea Smart Factory (16 godz.)

 • Co się kryje pod pojęciem Przemysł 4.0?
 • Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej dzięki rozwiązaniom Przemysłu 4.0
 • Kaizen jako podstawa w smart factories
 • Synergia Robotyki i Lean
 • Strategie automatyzacji w oparciu o Kanban
 • Zrobotyzowane stanowisko pracy w Lean Production
 • Rozwiązania automatyki budynkowej stosowane w przemyśle

Automatyka, robotyka i przykładowe wdrożenie (8 godz.)

 • Prezentacja urządzeń automatyki i robotyki, rodzaje manipulatorów,
 • Projektowanie robota - aspekty matematyczne, mechaniczne, elektroniczne i informatyczne.
 • Czujniki i inne elementy automatyki

Działanie inteligentnych systemów zarządzających produkcją na przykładzie Iposystem (16 godz.)

 • Symulacja planowania, organizowania i przydzielania pracy. Pomiar efektywności różnych podejść
 • Informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie produkcją korzyści i wady z ich stosowania oraz wymagania – ERP, MES, APS
 • Światowe tendencje w organizacji produkcji związane z ideą Przemysłu 4.0 – co nas czeka w najbliższej przyszłości, konsekwencje dla organizacji produkcji
 • Nowoczesne podejście do planowania i optymalizacji produkcji
 • IPOsystem – geneza, zastosowanie i funkcjonalność systemu
 • Studia przypadków wdrożeń IPOsystem w Polskich warunkach

Zasady działania oraz sposoby wdrażania do przemysłu tzw. urządzeń Internetu rzeczy IoT (8 godzin)

 • Praktyczny warsztat na przykładzie użycia urządzeń Raspberry Pi

Projektowanie oraz druk 3D (8 godz.)

 • Zastosowanie Drukarka 3D i CNC w przemyśle
 • Prototypowanie, produkcja niskoseryjna
 • Rodzaje drukarek 3D i zastosowanie
 • Skanery 3DOprogramowanie dla druku
 • Materiały w druku: tworzywa sztuczne, metale i inne
 • Praktyczne zajęcia na drukarkach 3D

Modelowanie i symulacja procesów biznesowych z wykorzystaniem Anylogic (16 godz.)

 • Zastosowanie symulacji do optymalizacji łańcuchów procesów w produkcji, logistyki, aktywności biznesowych
 • Korzyści modelowania i symulacji procesów biznesowych
 • Modele dynamiki systemów (ang.:System dynamics),
 • Modele zdarzeń dyskretnych (ang.:Discrete event simulation),
 • Modele agentowe (ang.:Agent-based modeling[2]).

Mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem  programu Adonis (8 godz.)

 • Mapowanie procesów
 • Korzyści płynące z mapowania procesów
 • Definiowanie celów i uczestników procesów
 • Wyznaczanie i monitoring wskaźników
 • Symulacja procesów
 • Modelowanie procesów
 • Tworzenie dokumentacji systemowej

Implementacja strategicznej karty wyników za pomocą programu Adoscore (8 godz.)

 • Ustalanie strategii firmy
 • Definiowanie celów strategicznych i operacyjnych
 • Określenia zależności przyczynowo-skutkowych
 • Wybór wskaźników
 • Monitorowanie poziomu realizacji strategii
 • Tworzenie dokumentacji systemowej

Myślenie strategiczne w podejmowaniu optymalnych decyzji (16 godz.)

 • Praktyczne warsztaty

System ERP na przykładzie SAP R3 (24 godz.)

 • Moduł Magazynowy i produkcyjny w SAP ERP
 • Przykładowe Rozwiązania Opensource: iDempiere i xTuple
 • Modelowanie procesów biznesowych z BPM  (Bonita – Opensource)
 • Integracja systemu SAP ERP i bramki RFID

Lean Infrastruktura IT jako fundament sukcesu firmy (24 godz.)

 • Lean i Kaizen w IT --- filozofia DevOps
 • Elastyczna infrastruktura IT z pomocą prywatnej i publicznej chmury, Openstack i Linux-a
 • Business Intelligence i Big data
 • Narzędzia SaaS do analityki online, zarządzania i koordynowania pracy w firmie

Nowe modele organizacji (8 godz.)

 • Nowe modele organizacji – Holokracja i Cooperative
 • Relacje między firmami w oparciu o walutę alternatywną na przykładzie Bitcoina i Dam
 • Sharing economy i lokalne produkty

Modyfikacje innowacji wśród strategii biznesowych (16 godz.)

 • Modyfikacje innowacji wśród strategii biznesowych
 • Zarządzanie wiedzą w nowoczesnym zakładzie przemysłowym

Forma zaliczenia: Test końcowy

 

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji w WSB we Wrocławiu

kucia_bw.jpg

Grzegorz Kucia
Ekspert w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów zarządzania. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, wdrażania zmian oraz poprawy efektywności organizacji Restrukturyzator. Antropolog organizacji. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wydział Ekonomii oraz studiów podyplomowych zakresie Zarządzania i Marketingu. Były Członek Zarządu spółek giełdowych. Brał udział w ponad 30 projektach restrukturyzacyjnych i poprawy efektywności. Współpracował min z: CTL Logistics, Black Red White, Track Tec, MW TRADE, MIFAMA, Powen-Wafapomp, Grupa Otmuchów, ERG, Medycyna Rodzinna (grupa LuxMED), DROP i wielu innych. Biegły sądowy z zakresu zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Trener w zakresie komunikacji i zarządzania. Współpracownik UIBS Teamwork – twórcy pierwszego inteligentnego systemu informatycznego zarządzającego samodzielnie produkcją IPO System. Założyciel i Prezes GetMore Management - firmy zajmującej się poprawą efektywności organizacji.

Karol Piotr Kolański
Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku kariery pracownik centrów badawczo-rozwojowych. Zawodowo związany z projektowaniem oraz programowaniem systemów wbudowanych. Posiada doświadczenie w pracy jako inżynier testów (embedded, web oraz mobile). Pracował przy projektach związanych z inteligentnym domem, Internet of Things oraz automotive. Członek Biznesowego Klubu Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 

kozdrowski.png

Jarosław Kozdrowski
Absolwent studiów magisterskich Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektronika oraz  Zarządzania produkcją i usługami na podyplomowych studiach Uniwersytetu Ekonomicznego. Obecnie student MBA w Wyższej Szkole Bankowej. Od ponad 10 lat związany z wdrażaniem optymalizacji w obszarach produkcji , logistyki i administracji.  Od 2 lat czynnie zaangażowany w digitalizacje zakładu wspierającą proces ciągłego doskonalenia w ramach Industry 4.0.

szubzda_bw.jpg

Bartosz Szubzda
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. 9 letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle farmaceutycznym, motoryzacyjnym, elektrycznym oraz IT. Szeroka wiedza w zarządzaniu jakością, procesami zakupowymi, MRP, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, produkcji i wytwarzania cGMP, SOX, analizie ryzyka, walidacji systemów, ITIL. Audytor wewnętrzny. Doświadczenie SAP zdobyte w firmach produkcyjnych z bardzo mocnym naciskiem na procesy biznesowe. Lider w licznych wdrożeniach SAP R/3 dla modułów logistycznych. Project Manager w implementacji SAP IDES R/3 6.0 ECC. Project Manager w projekcie integracji systemu RFID do SAP R/3. Wielokrotnie pełnił funkcję mediatora pomiędzy działem IT i zespołami biznesowymi. Konsultant Application Management Services. Bardzo duże doświadczenie międzynarodowe (projekty w Niemczech, Francji, Polsce, Austrii, Hiszpanii, Holandii, USA, Rumunii, na Węgrzech i Czechach). Doświadczenie w projektach optymalizacji istniejących procesów. Project Management (menedżer w 2 projektach, lider w 5 projektów, uczestnik w ponad 20).

233x134_11.jpg

Damian Ostrowski 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacją procesów logistycznych. Pasjonat filozofii Lean/Kaizen. Autor wielu opracowań z dziedziny zarządzania logistycznego. Odbył staż naukowy z dziedziny optymalizacji procesów produkcyjnych uwzględniając współczesne wymagania tzw. rewolucji Industry 4.0 w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania Logistyką - AFT-IFTIM w Paryżu. Uczestnik rocznego stażu naukowego łączącego naukę z praktyką w Bombardier Transportation Poland we Wrocławiu w Dziale Ciągłego Doskonalenia pt."Optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Bombardier Transportation sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez implementację oraz poprawę funkcjonowania wybranych narzędzi Kaizen/Lean Management w oparciu o zasady ciągłego doskonalenia."

foto233x134_27_bw_0.jpg

Jakub Malewicz 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Techniką druku 3D zajmuje się od 2012 roku. Prowadzi doradztwo i wdrożenia w zakresie praktycznego doboru oraz wykorzystania sprzętu drukarek oraz scanerów 3D . Konstruktor i projektant obiektów 3D dostosowanych do potrzeb i możliwości druku.

 

233x134_11.jpg

Alicja Gębczyńska
Specjalista z zakresu zarządzania procesami oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Posiada  certyfikat ADONIS – Process Modeller oraz certyfikat audytora zarówno wiodącego jak i wewnętrznego. Autorka licznych publikacji o tematyce jakościowej oraz procesowej.

 
 

jagodzinski_j..jpg

Jacek Jagodziński
Absolwent politechniki Wrocławskiej na specjalności automatyka i robotyka, ekspert w zakresie teorii sterowania, modelowania systemów i optymalizacji. Autor artykułów z zakresu innowacji i problemów decyzyjnych w logistyce. Opiekun specjalności projektowanie i zarządzanie systemami transportowymi na kierunku logistyka inżynierska, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Paweł Woźniak 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP. Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji.

Sebastian Sobczyk
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę uzytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

Kamil Grzymek 
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na Kierunku Biotechnologia oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością na Politechnice Wrocławskiej oraz Wyższej Szkole Bankowej. Od ponad 10 lat zajmuje się Jakością i Ciągłym Doskonaleniem w firmach produkcyjnych (m.in. LG Chem, US Pharmacia Sp. z o.o.). Obecnie pracuje na stanowisku Quality Manager’a w firmie produkcyjnej. Certyfikowany Project Manager (Prince2 Foundation) oraz Six Sigma Green Belt.

 

Ceny studiów na kierunku Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji w WSB we Wrocławiu
 

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.). 

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
495 zł4950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923