Zobacz inny kierunek

Akademia Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie firmą rodzinną


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonanowość
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.). 

Akademia biznesu rodzinnego - zarządzanie firmą rodzinną– studia w WSB we Wrocławiu

W Polsce 70% firm na rynku to firmy rodzinne. Statystyki pokazują, że pojawia się realny wzrost i znaczenie tej grupy przedsiębiorców. Wypowiedzi przedstawicieli, wskazują, że rośnie zapotrzebowanie na świadomy rozwój sukcesorów, a w tym gotowość do sukcesji. Obecnie duża większość dobrze rozwiniętych firm rodzinnych to działalności, które są prowadzone przez pierwsze pokolenie ich twórców. Istnieje realne zapotrzebowanie dla przygotowanie kolejnego pokolenia do przejęcia i dalszego rozwoju biznesu rodzinnego. Akademia Biznesu Rodzinnego jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę profesjonalizacji oraz kreowania gotowości z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań typowych dla biznesów mikro, małych i średnich firm.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej lub zamów darmową wersję papierową.

grzybowski.jpg"Studia w całości poświęcone tworzeniu, prowadzeniu, zarządzaniu, a szczególnie przejmowaniu władzy firmy w osobliwych warunkach rodzinnych. Studenci zdobędą wiedzę, między innymi, z zakresu specyfiki prowadzenia firm rodzinnych, zarządzania strategicznego, aspektów prawnych, procesu sukcesji oraz wydobywania potencjału i kreatywnego zarządzania biznesem rodzinnym. Do tej pory panowało przekonanie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Obecne sytuacja w Polsce pokazuje znaczący wzrost rozwoju firm rodzinnych. Największym wyzwaniem, przed którym stoją właściciele czyli najczęściej ojcowie i matki jest przekazanie - sukcesja działalności na dzieci, bliskie i pokrewne osoby czyli młodsze pokolenie". 

Wojciech Grzybowski
kierownik merytoryczny kierunku, trener, Coach PASJA Grupy Dobrych Trenerów

Cel
Akademia Biznesu Rodzinnego - zarządzanie firmą rodzinną to jedyne takie studia podyplomowe w Polsce w całości poświęcone tworzeniu, prowadzeniu i zarządzaniu firmy w specyficznych warunkach rodzinnych, poruszający ważne aspekty związane z sukcesją.

Korzyści
Zajęcia prowadzone są w stylu praktycznych warsztatów i naukę przez doświadczenie. każdy moduł studiów prowadzony jest przez eksperta - praktyka w danej dziedzinie i/lub trenera, coacha biznesowego. Zajęcia prowadzone są w formie grywalizacji. Student powinien uzyskać minimalny poziom punktów na dany zjazd. Z każdych zjazdów wyłonieni będą najaktywniejsi studenci, którzy będą mogli skorzystać z dodatkowych spotkań coachingowych. Przewidziane są rownież dodatkowe nagrody mobilizujące do nauki. Akademia Biznesu Rodzinnego pozwala uzyskać pełną świadomość i gotowość menadżerską, prawną, zarządzania finansami, orientacji ekonomicznej, rozwoju polityki i kultury HR-owej, marketingowej oraz sprzedażowej do przejęcia biznesu rodzinnego.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia prowadzone są w stylu praktycznych warsztatów i naukę przez praktykę i doświadczenie. Każdy moduł studiów prowadzony jest przez eksperta - praktyka w danej dziedzinie i/lub trenera, coacha biznesowego. Zajęcia dodatkowo prowadzone są w formie grywalizacji. Student powinien uzyskać minimalny poziom punktów na dany zjazd. Z każdych zjazdów wyłonieni będą najaktywniejsi studenci, którzy będą mogli skorzystać z dodatkowych spotkań konsultacyjnych i coachingowych. Przewidziane są rownież dodatkowe nagrody mobilizujące do osiągania efektów z nauki.

Akademia Biznesu Rodzinnego - zarządzanie firmą rodzinną to jedyne takie studia podyplomowe w Polsce w całości poświęcone tworzeniu, prowadzeniu i zarządzaniu firmy w specyficznych warunkach rodzinnych, poruszający ważne aspekty związane z sukcesją. 

Uczestnicy
Studia kierowane są do właścicieli firm rodzinnych, nestorów, sukcesorów, członków rodzin właścicielskich i pracownicy firm rodzinnych zaangażowanych w aspekt sukcesji firmy. Minimalne wymagania od kandydatów to studia licencjackie i co najmniej rok przepracowany w firmie na dowolnym stanowisku. 

Partnerzy kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Akademia biznesu rodzinnego - zarządzanie firmą rodzinną, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 

logo_diploma_6.png

Studiuj z Pasją to marka stworzona przez firmę szkoleniową PASJĘ Grupa Dobrych Trenerów, która współpracuje z uczelniami od 2006 r.. Zgodnie z naszą domeną wszystko co robimy, robimy z PASJĄ - a szczególnie uczymy z pasją. Główną intencją współpracy z uczelniami jest łączenie praktycznego biznesu z nauką o biznesie. Jako Grupa Dobrych Trenerów - praktyków, przedsiębiorców wyszkoliliśmy już tysiące osób i setki absolwentów. PASJA GDT jest partnerem Business Center Club, a w rankingu firm szkoleniowych, według Gazety Finansowej, jest na 11 miejscu w Polsce. Razem z Wyższą Szkołą Bankową zapraszamy na nowy kierunek: Akademię Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie firmą rodzinną.

logo_mj_wp.jpg Pomysłodawcami i założycielami Firmy M&J jest dwóch braci Jakowickich Marcin i Jacek. Przedsiębiorstwo jest jedną z nowocześniejszych, prężnie działających firm budowlanych w woj. lubuskim, specjalizującą się w budowie hal stalowych dopasowanych indywidualnie do potrzeb klienta.  Spółka jest partnerem europejskich liderów w zakresie prefabrykowanych hal stalowych oraz solidnym partnerem biznesowym dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom oraz innowacyjności ma na swoim koncie wiele referencji firm europejskich. Firma jest liderem na rynku hal stalowych od 15 lat oraz laureatem wielu krajowych i zagranicznych nagród doceniających jakość świadczonych usług. Założyciele jak i zarządzający firmą członkowie rodziny nastawieni są na zarządzenie w sposób tworzący stabilne środowisko pracy oraz na budowaniu obustronnej korzystnej relacji z klientem. W Firmie M&J człowiek działa dla człowieka, sprzedaje pod swoim nazwiskiem i chce sprzedawać tak, by czerpać z tego dumę.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie firmą rodzinną rodzinną w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2      

Specyfika firm rodzinnych w Polsce i na świecie (16 godz. )

 • Firmy rodzinne w Polsce i na świecie
 • Atrybuty firm rodzinnych
 • Budowanie marki i przewagi konkurencyjnej
 • Bariery i akceleratory rozwoju firm rodzinnych
 • Szanse i możliwości stojące przed firmami rodzinnymi

Psychologia komunikacji i zarządzania (16 godz. )

 • Komunikacja w firmie rodzinnej
 • Zarządzanie emocjami 
 • Rozwiązywanie konfliktów  
 • Delegowanie, rozliczanie, kontrola, motywacja   
 • Wdrażanie zmiany w firmie rodzinnej, niwelowanie oporu przed zmianą 

Zarządzanie strategiczne (16 godz. )

 • Wizja, misja i strategia   
 • Najpopularniejsze rodzaje strategii 
 • Strategia właściciela, sukcesora, członków rodzinny, kluczowych pracowników  
 • Jak wypracować, wdrożyć i monitorować wspólną strategię w firmie rodzinnej (SWOT, KPI, BSC, 5 sił Portera itp.)

Prawo w firmie rodzinnej (16 godz. )

 • Podstawy prawa gospodarczego i podatkowego 
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie członków rodziny
 • Wynagrodzenia 
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe

Planowanie sukcesyjne (16 godz. )

 • Etapy procesu sukcesji  
 • Prawne i finansowe aspekty sukcesji (np. sukcesja w zależności od formy prawnej firmy, darowizny, spadki, testamenty)
 • Przekształcenia, aporty

Budowanie silnego zespołu pracowników w firmie (16 godz. )

 • Budowanie zespołu, który zwycięża (role zespołowe, temperamenty itp.) 
 • Jak zostać dobrym liderem, style przywództwa  
 • Budowanie autorytetu sukcesora; współpraca nestora i seniora

Nowoczesny i innowacyjny HR atrybutem firmy rodzinnej (16 godz. )

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej 
 • Rekrutacja pracowników z rodziny i spoza rodziny
 • Motywowanie pracowników
 • Międzypokoleniowe porozumienie

Sprzedaż i negocjacje (16 godz. )

 • Budowanie struktur sprzedażowych
 • Marketing w firmie rodzinnej z rozróżnieniem rynku B2B i B2C
 • Budowanie marki firmy rodzinnej
 • Pozyskiwanie klientów - prospekting
 • Negocjacje, strategie

Finanse w firmachrodzinnych (16 godz. )

 • Podstawy rachunkowości zarządczej, czytanie sprawozdań finansowych
 • Controlling w firmie rodzinnej
 • Ocena opłacalności inwestycji
 • Źródła finansowania
 • Bieżąca ocena kondycji firmy rodzinnej w przypadku nieprowadzenia pełnej księgowości

Wydobywanie potencjału firmy, rozwój i zarządzanie kreatywnością i wzrostem (16 godz. )

 • Siła założeń i przekonań ograniczających rozwój i wydobywanie potencjału
 • Projektowanie kreatywnych produktów, usług i działań marketingowych
 • Zarządzanie wzrostem firmy rodzinnej

Forma zaliczenia: 

 • Praca dyplomowa - tematyka dowolna łącząca aspekty związane ze studiami oraz reprezentowany biznes, np. opisujący misję, wizję i wartości własnej firmy firmy lub strategia rozwoju na najbliższe lata.
 • Egzamin zaliczeniowy (realizowany na 11 zjeździe )
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Akademia Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie firmą rodzinną w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy - Trenerzy firmy PASJA Grupy Dobrych Trenerów: 

Krzysztof Safin 
Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych są problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz problematyka zarządzania strategicznego polskich przedsiębiorstw. Z tych dziedzin opublikował jako autor i/lub redaktor kilka monografii, dwa podręczniki oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i niemieckim. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Współpracuje z Federacją Pracodawców Polski Pd.- Zach. Uczestniczył i uczestniczy w realizacji kilkunastu programów badawczych i szkoleniowych finansowanych z funduszy unijnych i środków krajowych jako kierownik bądź realizator. Odbył szereg szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących. Jest tłumaczem języka niemieckiego, audytorem jakości, absolwentem studium Zarządzania Szkołą Wyższą na UJ oraz asesorem programów unijnych. Był rocznym stypendystą DAAD na uniwersytecie w Pasawie (Passau). Prowadził (w ramach programów wymiany) wykłady na Uniwersytecie Wuppertal i Clausthal. W WSB prowadzi zajęcia z zarządzania MSP oraz przedsiębiorczości.

katarzyna_woszczyna_male.jpgKatarzyna Woszczyna 
Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Częstochowskiej BCC. Coach, trener, doradca biznesowy. Posiada 10-letnie doświadczenie praktyczne we współpracy z przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacji Business Centre Club. Autorka wielu programów szkoleń i warsztatów z obszaru motywacji, komunikacji, rozwiązywania problemów w firmie, kreowania wizerunku i autoprezentacji. Ekspert w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Znana Ekspertka” mającej promować kobiety jako ekspertów w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego ( kategorie: Gospodarka, Nauka, Biznes, Organizacje, Polityka Społeczna, Praca). Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach  ( reprezentant pracodawców), Członek Rady Ekspertów działającej przy WSB w Dąbrowie Górniczej. Inicjatorka i współorganizatorka wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, których celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród firm rodzinnych, pobudzanie aktywności gospodarczej i dostarczanie przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i umiejętności ( m.in. Akademii Młodego Przedsiębiorcy, Akademii Biznesu, Akademii Biznesu Rodzinnego). Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Politologia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalizacja: polityka społeczna, dodatkowo uprawnienia pedagogiczne. Akademia Coachingu, Coaching People, Katowice Menadżerskie Studia Podyplomowe Executive MBA, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Została odznaczona nagrodą Primus in Agendo nadaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zasługi dla wspierania przedsiębiorczości i rozwoju rynku pracy w Polsce ( 2015). Otrzymała Złotą Statuetka Prezesa Business Centre Club przyznana za wzorowe realizowanie misji wspierania rozwoju  przedsiębiorczości w Polsce (2016). Została wyróżniona nagrodą Ostre Pióro – nagroda przyznawana dziennikarzom za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce i promowanie edukacji ekonomicznej.

Joanna Wysocka 
Psycholog z dyplomem MBA z zakresu HR. Zdobywała doświadczenie w branży jako manager personalny, konsultant ds. szkoleń i rozwoju, koordynator programowy i koordynator ds. szkoleń. Dzięki temu poznała specyfikę procesów personalnych, co pozwala jej na wysoką efektywność podejmowanych działań szkoleniowych i doradczych szczególnie w firmach rodzinnych. Podłoże psychologiczne oraz językowe praktykuje wspomagając procesy personalne w tych firmach. W ciągu 10 lat przeszkoliła z sukcesami około 5000 osób, Projektuje i prowadzi sesje Assessment i Development Centre (Certyfikat Mangera ds. AC/DC) dla kadry menedżerskiej i handlowców. Wykładowca studiów podyplomowych ALK, WSB w Toruniu i Szczecinie, WSH w Kielcach. Specjalizuje się w kompleksowych projektach rozwojowych, polsko i angielskojęzycznych,  dotyczących umiejętności menedżerskich, trenerskich, usprawniania procesów handlowych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Licencjonowany trener Insight Discovery®.

jakub_pawlak_male.jpgJakub Pawlak 
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adwokat Bydgoskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi własną kancelarię adwokacką. Wcześniej prawnik w Zespole Prawnym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, aplikant i referent prawny w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie ukończył aplikację prokuratorską. Od 2007 r. zajmuje stanowiska związane z praktycznym stosowaniem przepisów prawa. Trener, prawnik, adwokat- praktyk. Prowadzi szkolenia bazujące na doświadczeniach wyniesionych z biznesu i współpracy z rozmaitymi instytucjami. Specjalizuje się w m. in. w procesach windykacji należności, sposobów zabezpieczeń transakcji finansowych, zakładaniu i obsłudze i likwidacji spółek. W kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z prawem pracy i przetwarzaniem danych osobowych. W ramach prowadzonej kancelarii zajmuje się również doradztwem i szkoleniami z prawa pracy, windykacji należności i ochrony danych osobowych. Realizuje projekty szkoleniowe i wdrożeniowe dla firm rodzinnych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i, co najważniejsze, spełniają swoje cele usprawniając procesy. Prywatnie pasjonat łamigłówek prawnych, wycieczek górskich, podróży po świecie i dobrej muzyki.

Łukasz Martyniec 
Doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Specjalizuje się m.in. w doradztwie sukcesyjnym oraz planowaniu spadkowym, szczególnie dla firm rodzinnych . rodzinnych. Od 2005 roku prowadzi autorskie szkolenia na zamówienie towarzystw ubezpieczeniowych, banków i przedsiębiorców w tym zakresie, przeszkolił już kilkanaście tysięcy osób. Współorganizował ponad 400 konferencji tematycznych dla przedsiębiorców. Jest ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, wykładowcą Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie oraz redaktorem naczelnym portalu planowaniespadkowe.pl. Członek zespołów eksperckich, doradca i trener w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji firm rodzinnych: www.sukcesja.org.pl oraz www.firmyrodzinne.eu. Jest pierwszym w Polsce doradcą sukcesyjnym, który prowadzi szkolenia dla radców prawnych na zlecenie Okręgowych Izb oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

jakub_lewandowski.jpgJakub Lewandowski 
Właściciel firmy rodzinnej Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC. Piastował stanowiska Menedżera Działu Zatrudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., stanowiska trenera zespołu handlowego Sara Lee Hous Hold and Body Care Poland, a także trenera i dyrektora sprzedaży w Dr.Oetker. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Klubu Szkoleniowca oraz korespondentem prasowym wydawnictwa Tradepress (Detal Dzisiaj, Supermarket News). Był i jest prelegentem na konferencjach ogólnopolskich dotyczących "Zarządzania Kategoriami Produktowymi" i "Merchandisingiem" (Harward Business Review), a także „Zarządzania Szkoleniami" (Coaching and Training Institute). Wykładowca - praktyk na studiach Podyplomowych m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im.L.Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Obecnie właściciel, trener i coach firmy Pasja G.D.T. Prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, motywacji, psychologii sprzedaży, zarządzania poprzez cele, pracy z Klientem w trudnych sytuacjach, komunikacji w biznesie, zarządzania szkoleniami, marketingu konsumpcyjnego oraz merchandisingu producenckiego i detalicznego.

Beata Bocian 
Trener, coach ICF, z wykształcenia filolog i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, z wyboru i pasji trener, szkoleniowiec. Odkąd pamięta miała zacięcie pedagogiczne. Ukończyła polsko - austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich w Wiedniu. Szlify handlowe zdobywała we Francji na kursie dla liderów w Szkole Wielkiej Dystrybucji. Posiada certyfikat Thomas  Internatinal – metoda badania potencjału zawodowego. Od 10 lat w biznesie. Przez ostatnie 6 lat pracowała dla CERMAGu - firmy będącej liderem na rynku dolnośląskim w swojej branży. Zajmowała się rekrutacją, szkoleniem oraz tworzeniem programów rozwojowych pracowników pionu handlowego – od sprzedawców, doradców klienta, przedstawicieli handlowych po kadrę menedżerską. Opracowała dla CERMAGu Standardy Obsługi Klienta, Program Trenerów Wewnętrznych oraz Program Adaptacji dla nowozatrudnionych pracowników. Współautorka szkoły firmowej - Akademii CERMAGu. Prowadzi szkolenia z szeroko rozumianej tematyki HR-owej,  z autoprezentacji i wizerunku oraz technik sprzedaży. 

img_0053.jpgWojciech Grzybowski 
Trener biznesu, coach ICF, opiekun i konsultant w wielu firmach rodzinnych, kierownik merytoryczny Akademii Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie Firną rodzinną. Absolwent AE w Poznaniu, kier. ekonomia i WSZiB w Poznaniu, kierunek zarządzanie i marketing. Absolwent austriackiej szkoły trenerów WIFI w Wiedniu.  Absolwent studiów coachingu w instytucie Mukoid według licencji ACSTH w trakcie akredytacji ICF na poziomie PCC. Posiada licencje trenerskie na realizacje szkoleń menadżerskich i handlowych Hause of Skills. Od 16 lat związany ze szkoleniami i rozwojem pracowników w renomowanych firmach. Swoje doświadczenie zdobywał w takich firmach jak Citibank, Bank Handlowy, Grupa BRE, Telekomunikacja Polska, Orange na stanowiskach specjalistycznych, handlowych i menadżerskich. Od 2006 jest czynnym praktykiem coachem działającym według Międzynarodowej Federacji Coachów. Artykuły z zakresu, z którego szkoleni można znaleźć w Gazecie Finansowej oraz w internecie. Specjalizuje się w coachingu i warsztatach dla menadżerów, negocjacyjnych w obszarze wpływu społecznego opartych na budowaniu wiarygodności, poczuciu własnej wartości oraz szkoleniach z zakresu współpracy i komunikacji interpersonalnej z dużym naciskiem na świadomą i odważną sztukę dogadywania się, przywódczego zarządzania zespołami - budując w uczestnikach zwycięstwo osobiste i publiczne,  negocjacjami w duchu partnerstwa i budowania długofalowych relacji. 

jaroslaw_stankiewicz_-_kopia_0_0.jpgJarosław Stankiewicz 
Trener, menedżer, ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich,  a także   Szkołę  Główną Handlową w Warszawie na kierunku: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich. Od 20 lat pracujący na stanowisku  głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz controllera finansowego w dużych i średnich firmach rodzinnych. Dodatkowo zajmuje się szkoleniami  w obszarach rachunkowości, finansów, zarządzania oraz HR. Potrafi wiedzę teoretyczną podeprzeć doświadczeniem z codziennej pracy. Swoje doświadczenie na bieżąco szlifuje w dużych międzynarodowych korporacjach. W czasie szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na zrozumiałość oraz umiejętne wykorzystanie poznanej  wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń. Jest ekspertem w obszarach: zarządzanie informacją poufną w przedsiębiorstwie, analiza finansowa, zarządzanie  kosztami w przedsiębiorstwie, inwentaryzacja  składników majątkowych firmy, środki trwałe, rozliczanie wyjazdów służbowych, rachunkowość przedsiębiorstw, controlling, budżetowanie, rachunek kosztów.

michal_hanuszek.jpgMichał Hanuszek 
Przedsiębiorca, trener biznesu, konsultant ds. rynku chińskiego. Wiceprezes i współzałożyciel  firmy o międzynarodowym zasięgu w branży energetycznej od 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w negocjacjach międzykulturowych  na rynkach  azjatyckich  i europejskich. Specjalizacja: Trener biznesu, specjalizacja  - kultura biznesu chińskiego, doradca i konsultant ds. rynku chińskiego. Największe sukcesy: Umiejętnie i z zaangażowaniem godzi obowiązki rodzinne z trójką dzieci z pracą zawodową. Wspólnie z Przyjacielem i wspólnikiem zaprojektował  i wdrożył, pod swoją marką, nową grupę produktów w branży energetycznej na rynek polski, która  z powodzeniem  konkuruje z największymi producentami  na świecie. Kocha wyzwania biznesowe, gdzie ludzie, którzy z nim współpracują „nie muszą tylko chcą”.

 

ola_jasinska_male.jpgAleksandra Jasińska-Kloska 
Współwłaściciel, sukcesorka i prokurent w firmie rodzinnej Darpol sp. z o.o. Sp.k. Ukończyła MBA, Stosunki Międzynarodowe, Rachunkowość, Wycena Nieruchomości, Dotacje Unijne, aktualnie słuchacz studiów podyplmowych "Psychologia w biznesie" Aktywny członek Komisji Rewizyjnej w stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych, Lider regionalnego kołaInicjatywy Firm Rodzinnych w  województwie kujawsko-pomorskim. Członek-założyciel Rady Firm Rodzinnych. Zainteresowania: Zarządzanie wzrostem przedsiębiorstw, sukcesja, psychologia,narzędzia uwalniania kreatywności, organizacja eventów, nieruchomości, tango argentyńskie, język rosyjski.

pawel_blajer_male.jpgPaweł Blajer
Dziennikarz TVN24 Biznes i Świat, ekonomista, prawnik i wykładowca. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – studia magisterskie i doktorancie. Studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego ukończył z wyróżnieniem, Doktorant na obu uczelniach. Pracę w dziennikarstwie rozpoczął na I roku studiów. Przygotowywał pierwsze w Polsce rankingi i analizy produktów bankowych. Od 2003 roku był dziennikarzem ekonomicznym “Rzeczpospolitej”. Zajmował się prawem gospodarczym, finansami publicznymi i podatkami. Od 2006 roku kierownik Działu Prawa i Podatków "Rzeczpospolitej". Odpowiadał m.in. za projekt wprowadzenia na rynek tzw. żółtych stron w nowym układzie merytorycznym i graficznym oraz nowego układu dodatku "Dobra Firma". W połowie 2007 roku rozpoczął pracę w TVN CNBC. Prowadził autorski program dla ludzi, którzy prowadzą lub chcą założyć własną działalność gospodarczą “Blajer mówi: Biznes”. Od stycznia 2014 r. w TVN24 Biznes i Świat prowadzi program „Biznes dla ludzi”. Naukowo zajmuje się badaniem strategii podatkowych i dziedziczeniem przedsiębiorstwa.

Marta Jakowicka
Absolwentka studiów Master of Business Administration, manager VCC, coach, wiceprezes ZIPH, związana z rodzinną firmą budowlaną M&J. Na co dzień odpowiedzialna za politykę handlową, zarządzanie działem handlowym, operacyjne organizowanie i kontrolowanie pracy działu handlowego, opracowywanie strategii oraz nadzór nad ich realizacją. Jest praktykiem kreowania wizerunku firmy poprzez markę, jakość i innowacyjność. Pasjonuje się tematyką komunikacji interpersonalnej, rozwoju oraz niekonwencjonalnych metod negocjacji. Zaangażowana w różne projekty biznesowe, społeczne, sportowe i naukowe.

 

Ceny studiów na kierunku Akademia Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie firmą rodzinną w WSB we Wrocławiu

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.). 

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
570 zł5700 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923