Zobacz inny kierunek

Administracja – zarządzanie i organizacja


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - sp@wsb.wroclaw.pl . W treści emaila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe (tel.). 

Administracja – zarządzanie i organizacja – studia w WSB we Wrocławiu - edycja VI

Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja, rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

foto233x134_7.jpg"Studia podyplomowe są dla mnie ścieżką rozwoju kariery zawodowej. Zdecydowałam się na nie ponieważ w przyszłości chcę podjąć pracę w administracji państwowej. Jednym z kryteriów, które brałam pod uwagę przy wyborze studiów podyplomowych było to, czy wykładowcy są praktykami. Dzięki temu zagadnienia omawiane na zajęciach poparte są wieloma realnymi przykładami. Przedmiotem, który jest dla mnie najbardziej przydatny w codziennym życiu, to organizacja czasu pracy. Dzięki stosowaniu metod zaprezentowany ch na zajęciach nie ma mowy o zmarnowanym czasie".

Justyna Jeżewska
słuchaczka kierunku

Cel
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. A przede wszystkim uzyskanie umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych w pracy zawodowej. Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Korzyści
Praktyczny charakter zajęć ma na celu przygotowanie menedżerów, do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych m.in. z konfliktem czy spadkiem zaangażowania pracowników. Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w czterech aspektach:

 • blok „wiedza prawnicza” – wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika, umiejętności analizy tekstu prawnego
 • blok „prawo administracyjne”- administracja i postępowanie administracyjne
 • blok „sprawne zarządzanie”- zarządzanie i współpraca z pracownikami, zarządzanie projektami unijnymi, zmianą i informacją
 • blok „umiejętności interpersonalne”– zarządzanie zadaniami komunikacji z klientem, współpracownikiem.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej, także w instytucjach niepublicznych.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Wiedza prawnicza (60 godz.)

 • Podstawy prawne (8 godz.)
 • Elementy prawa konstytucyjnego (8 godz.)
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego (8 godz.)
 • Finanse publiczne – wybrane zagadnienia (12 godz.)
 • Audyt wewnętrzny i kontrola (8 godz.)
 • Prawo europejskie (8 godz.)
 • Zamówienia publiczne (8 godz.)

Prawo administracyjne (24 godz.)

 • Elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi (16 godz.)

Sprawne zarządzanie (44 godz.)

 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania (12 godz.)
 • Kultura organizacyjna (4 godz.)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godz.)
 • Zarządzanie projektami unijnymi (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą (4 godz.)
 • Etyka życia publicznego (4 godz.)

Umiejętności interpersonalne (48 godz.)

 • Komunikacja interpersonalna (8 godz.)
 • Asertywność w praktyce (4 godz.)
 • Techniki prezentacji (8 godz.)
 • Umiejętności kierownicze (12 godz.)
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji (8 godz.)
 • Organizacja czasu pracy (8 godz.)
Forma zaliczenia:
Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego wiedzę ze wszystkich wykładanych przedmiotów oraz przygotowanie projektu grupowego z tematów zaproponowanych podczas zajęć.
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak finanse, zarządzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

dorota_otreba_233x134.jpgDorota Otręba
Kierownik merytoryczny kierunku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja publiczna. Od 2007 roku związana zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Koordynatorka wielu szkoleń, a także projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych.

 

laura_mnich_233x134.jpg

Laura Mnich
Radca Prawny od 2003 r., prawnik od 15 lat. Zajmuje się doradztwem biznesowym dla przedsiębiorców, specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie handlowym oraz ochronie danych osobowych. Ma bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze wielu Spółek w tym m.in. Telewizji Polskiej - Oddział Wrocław czy wiodących przedsiębiorstw włoskich. Jest autorką publikacji między innymi w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Obecnie jest wspólnikiem w Kancelarii MNICH i WOJEWODA Kancelaria Radców Prawnych Spółka Jawna.

lukasz_jurek_233x134.jpgdr Łukasz Jurek
Adiunkt w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Nauczyciel akademicki z 8-letnim stażem zawodowym. Jego zainteresowania i działania dydaktyczne oscylują wokół zagadnień związanych ze społecznymi kompetencjami menedżera.

Marek Pietkiewicz
Trener z zakresu zarządzania dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada wykształcenie ekonomiczne i pedagogiczne oraz duże doświadczenie w marek_pietkiewicz_233x134.jpgzarządzaniu licznymi zespołami pracowniczymi, a także w zarządzaniu projektami szkoleniowo-doradczymi. Zajmował stanowiska dyrektora ds. handlowych i marketingu w średnich i dużych firmach sektora usługowo-finansowego. Był odpowiedzialny za budowę struktur sprzedażowych oraz szkolenie i coaching. Specjalizuje się w szeroko pojętym audycie personalnym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi ZZL Zajmuje się zagadnieniami kształtującymi umiejętności interpersonalne Jest specjalistą w zakresie sprzedaży i negocjacji oraz zarządzania sprzedażą. Posiada uprawnienia audytora SZJ wg norm ISO 9001.

maziarz-lipka.jpgAgnieszka Maziarz – Lipka
Współwłaściciel firmy OPTA.  Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończyła także podyplomowe studia „Zarządzanie projektem” (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) oraz szkołę coachów The Art & Science of Coaching (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego / Erickson College International). Autorka książki „Przepis na sprzedaż”. (Wydawnictwo Helion S.A. Onepress.pl, 2007). Wydanie II rozszerzone książki ukazało się w marcu 2012r.

 

dr Katarzyna Kulig-Moskwa katarzyna_kulig_moskwa.jpg
Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja zarządzanie). Adiunkt w Instytucie  Zarządzania  i Marketingu  oraz kierownik zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, CSR. Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych oraz jako konsultant ds. zarządzania. Trener biznesu oraz wykładowca na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych.  Naukowo interesuje się zagadnieniami CSR w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników. Na co dzień współpracuje z firmami w zakresie programów dydaktycznych i konsultingowych.

Ceny studiów na kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja w WSB we Wrocławiu

 

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. 

10 RAT1 RATA
465 zł4650 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjne 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923