Dofinansowanie studiów i szkoleń

1.  Projekt "Pożyczki na kształcenie" 

W ramach ogólnopolskiego projektu „Pożyczki na kształcenie” finansowanego ze środków UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tys. zł na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, MBA, kursów lub szkoleń (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczki są nieoprocentowane i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Pożyczki mogą finansować cały koszt szkolenia/studiów.

Okres spłaty wynosi do 3 lat – spłaty są dokonywane w równych ratach miesięcznych. 

Ukończenie studiów lub kursu w zakładanym terminie stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki – w praktyce oznacza to brak obowiązku spłaty ostatnich rat pożyczki. W szczególnych przypadkach istnieje możliwośc umorzenia nawet do 25% wysokości pożyczki. 

Drugi nabór wniosków o udzielenie pożyczki trwa od 1 lutego 2018 r. Wnioski można składać wyłącznie poprzez system on-line uruchomiony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Dokumenty do pobrania:

2. BUR oraz projekt "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy"

 • BUR to bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Platforma jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast usługi dofinansowane z EFS będą dostępne tylko dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Status firmy można sprawdzić za pomocą kwalifikatora dostępnego pod adresem kwalifikator.een.org.pl

  Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem firmy sektora MMŚP z innego województwa niż dolnośląskie, napisz do Centrum Szkoleń, a przedstawimy warunki dofinansowania w Twoim województwie.

 • Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – jak osoby zmieniające wykonywany zawód mogą pozyskać unijne dofinansowanie m.in. na studia podyplomowe.
Dofinansowanie

Działanie 8.6

Baza Usług Rozwojowych

Działanie 8.5

Projekt: Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy

Dla kogo?

Firmy MŚP z Dolnego Śląska:

 • właściciele firm
 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Osoby fizyczne z Dolnego Śląska:

 • zwolnione przez pracodawcę i pozostające bez zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • przewidziane do zwolnienia (pracodawca wypowiedział umowę)
 • zagrożone zwolnieniem (pracodawca sektora Mwca w ostatnich 12 miesiącach zwolnił pracowników z przyczyn ekonomicznych)
Na co z oferty WSB?
 • studia podyplomowe
 • szkolenia
 • studia podyplomowe
 • szkolenia
Ile?

max 25.000 zł dla firmy
i max 5.000 dla jednego pracownika

 • 50% (dla średnich firm)
 • 60% (sektor biały lub zielony)
 • 70% (dla mikro i małych firm)
 • 80% (uczestnicy to w min. 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia)
 • na studia podyplomowe: 90%, max 6000 zł
Kiedy? listopad 2016 – lipiec 2019 lipiec 2016 – sierpień 2018
Jak?

1. Pracownik/firma wyszukuje na PARPowskim portalu Bazy Usług Rozwojowych (BUR) ofertę Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (link do oferty) wybiera studia podyplomowe i/lub szkolenia i wybrane  drukuje by przedłożyć Operatorowi wraz z dokumentami

2. Firma składa u Operatora dokumenty zgłoszeniowe (dostępne na stronie) i po ich pozytywnej weryfikacji podpisuje umowę i otrzymuje promesę

3. Firma zakłada konto na portalu BUR

4. Każdy pracownik objęty usługą/usługami zakłada konto na portalu BUR, następnie wyszukuje konto swojej firmy i przypisuje się do niego

5. Firma wyszukuje na portalu BUR wcześniej wybrane oferty studiów i/lub szkoleń WSB i w każdym zapisuje się klikając przycisk „Zapisz się na usługę”

6. Firma przypisuje pracownika/pracowników do każdej wybranej usługi/usług

7. Pracownik potwierdza zgłoszenie udziału w usłudze poprzez link w mailu otrzymanym z portalu

8. Po realizacji usługi/usług firma rozlicza się z WSB na podstawie faktury, wpłacając całą kwotę za wybraną usługę/usługi

9. Firma oraz pracownicy dokonują oceny usługi

10. Firma składa u Operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę i odzyskuje ustalony procent dofinansowania

 1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie, która spełnia warunki udziału, składa w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z  o.o. Formularz zgłoszeniowy i Deklarację uczestnictwa w projekcie.

2. W przypadku zainteresowania studiami podyplomowymi uczestnik projektu dokonuje wyboru kierunku studiów i podpisuje umowę z uczelnią.

3. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia co najmniej 10% wkładu własnego.

4. Na podstawie umowy z Uczelnią oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie wkładu własnego Uczestnik projektu otrzymuje dofinansowanie maksymalnie 90% wartości studiów podyplomowych.

 

Kontakt do
Operatora

Znajdź kontakt do Operatora właściwego dla powiatu działania firmy:

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

subregion wrocławski (powiat wrocławski i m. Wrocław)

BIURO:

Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
lub al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław
tel. 71 344 02 86, e-mail: szkolenia@dawg.pl

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

subregion legnicko – głogowski (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)

BIURO:

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.

subregion legnicko – głogowski (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

BIURO W LEGNICY

Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77 wewn. 100,
e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

BIURO W GŁOGOWIE
Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

subregion jeleniogórski (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)

BIURO:

1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

subregion jeleniogórski (powiaty: jaworski i złotoryjski) oraz w subregion wałbrzyski (powiaty: świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)

BIURO:

Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

oraz

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Budynek nr 8
Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)

BIURO:

Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław
tel. +48 71 736 63 05
e-mail: aktywizacja@dawg.pl
www.dawg.pl/aktywizacja

 

Kontakt w WSB we Wrocławiu                                                                                                              

w zakresie szkoleń:                                                                              w zakresie studiów podyplomowych:
Centrum Szkoleń                                                                                             Biuro Rekrutacji

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                     tel. 71 376 23 70 | e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl     

Dokumenty do pobrania: