Zobacz inny kierunek

WSB Wrocław - Studia I stopnia

Prawo w biznesie

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to unikalny kierunek łączący biznesowe kompetencje z wiedzą prawniczą.

Dlaczego Prawo w biznesie w WSB we Wrocławiu?

klucz_do_kariery.png

 • To unikalny kierunek studiów łączący prawo z praktyką gospodarczą.
 • Przygotowuje do pełnienia funkcji prawno-menedżerskich w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych.
 • Wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje w różnych obszarach prawa, a w szczególności prawa gospodarczego.
 • Zajęcia prowadzą praktycy i doświadczeni wykładowcy.
 • Możliwość kontaktu z rzeczywistością gospodarczą w trakcie studiów umożliwia bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do wykonywania różnych zawodów związanych z prawem.
 • Prawo w biznesie w WSB we Wrocławiu to możliwość rozwoju akademickiego i zawodowego.
 • Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów II stopnia.

foto233x134_41.jpg„Prawo w biznesie to nowoczesny i innowacyjny kierunek studiów łączący wiedzę prawniczą z finansami i zarządzaniem. Współczesne, prężnie rozwijające się firmy nie szukają prawników z szeroką wiedzą z każdej dziedziny prawa, ekonomii czy zarządzania, ale osób potrafiących pracować w zespole, innowacyjnych i kreatywnych w rozwiązywaniu problemów, potrafiących sprawnie poruszać się w dziedzinie prawa gospodarczego zarówno w kwestiach prawnych związanych z zarządzaniem, jak i finansami. Obecnie kluczowymi umiejętnościami prawnika jest zrozumienie celów biznesowych i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także specyfiki branży, w której funkcjonuje. Prawo w biznesie w WSB jest kierunkiem zbudowanym na wzorcach zachodnich i odpowiada na aktualne potrzeby rynku”.

dr Tomasz Gaweł
Radca prawny, wykładowca WSB

 

praktyczna_wiedza.pngCzego nauczysz się w trakcie studiów?

Absolwenci specjalności będą m.in.:

 • posiadali szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru: prawa, w szczególności prawa gospodarczego, co jest niezwykle istotne na obecnym rynku pracy
 • swobodnie poruszać się w najważniejszych zagadnieniach z obszaru finansów, rachunkowości oraz zarządzania
 • mogli samodzielnie prowadzić dowolną działalność gospodarczą i sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem 
 • mogli pracować w dowolnej branży na różnego rodzaju stanowiskach związanych z obsługą prawną przedsiębiorstwa oraz w innych pionach, w tym zarządczych.

partnerzy_pwb_0.png

 

Jak prowadzone są zajęcia?

 • studenci pracują na case studies - kazusach prawnych
 • symulacje i case studies umożliwiające naukę korzystania ze źródeł prawa, orzecznictwa i literatury fachowej, interpretacji przepisów, dokonywania kwalifikacji prawnej, używania prawa w praktyce czy sporządzania pism procesowych
 • zajęcia z wykorzystaniem elektronicznych baz informacji prawnej, mające na celu praktyczną naukę korzystania z poszczególnych systemów informacji prawnej

infografiki600-9.jpg

Jako absolwent Prawa w biznesie możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

W WSB we Wrocławiu możesz też studiować kierunek Prawo na jednolitych studiach magisterskich. Sprawdź szczegóły

 

 

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Podstawy socjologii
 • Logika dla prawników
 • Proseminarium

Przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy zarządzania
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawoznawstwo
 • Wprowadzenie do prawa cywilnego
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Tradycje prawa
 • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe
 • Prawo cywilne. Zobowiązania
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość w biznesie
 • Finanse publiczne
 • Prawo spółek handlowych
 • Postępowanie administracyjne
 • Ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i informacji niejawnych
 • Procedury pozyskiwania funduszy wspólnotowych

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło
Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

prof. zw. dr hab. Marian Noga
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu i wykładowca uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

dr Radosław Kamiński
Od 2008 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Dotychczasowe liczne publikacje (w tym monografie) w szczególności związane są z decentralizacją systemu administracyjnego państwa oraz ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego. Inicjuje nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączy z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Jest członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji czasopisma Homo Politicus. Zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym (świadczył i świadczy usługi dla korporacji).

mec. dr Tomasz Gaweł
Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządzanie Nieruchomościami” i "Prawo Gospodarcze", radca prawny prowadzący prywatną praktykę (Kancelaria GLG).

dr Tomasz Kopyściański
Menedżer Kierunku Finanse i Rachunkowość WSB Wrocław, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB
Absolwenta studiów MBA - obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu elektronicznego. Współpracowała w projektach z zakresu marketingu i e-commerce, współpracując z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi (między innymi Lemon Sky, Technox, Bank Zachodni WBK). Jest konsultantem firm w zakresie marketingu internetowego, nowych technologii w marketingu i social mediów. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA. Autorka kilku książek naukowych i branżowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i branżowych. Współautorka „Biblii e-biznesu”, która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny i otrzymała pierwszą nagrodę „Economicus 2014″, Gazeta Prawna.

Ceny studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB we Wrocławiu

zapisz-sie-online-button.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 15 lutego zyskujesz nawet 1000 zł:
 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej,
Czesne już od 335 zł  385 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
 
Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:
 • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł zniżki we wpisowym,
Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

zainwestuj_w_dobre_studia.png

Masz do wyboru:
 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł335 zł445 zł385 zł2125 zł1825 zł4150 zł3550 złI rok
440 zł520 zł2500 zł4900 złII rok
580 zł2800 zł5500 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł375 zł495 zł435 zł2375 zł2075 zł4650 zł4050 złI rok
425 zł495 zł2375 zł4650 złII rok
495 zł2375 zł4650 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923