Zobacz inny kierunek

WSB Wrocław - Studia I stopnia

Mikrobiznes

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji!

gwarancja_kierunku_6_2017.jpgRóżnego rodzaju mikro działalność gospodarcza stanowi trzon rozwoju współczesnej gospodarki. Wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia profesjonalistów w tym obszarze, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje kandydatom kierunek mikrobiznes.

„Propozycję współpracy ze strony Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w sprawie kształcenia na kierunku mikrobiznes przyjęliśmy z zadowoleniem. Coraz częściej do Izby Rzemieślniczej przychodzą studenci i pytają, jak mogą się nauczyć zawodu i zdobyć kwalifikacje. Są słusznie przekonani, że szybciej znajdą pracę w zawodach rzemieślniczych niż na przesyconym rynku pracy absolwentów wielu kierunków akademickich. Zdobycie kwalifikacji w poszukiwanych zawodach i jednocześnie zdobycie dyplomu Uczelni to droga do sukcesu zawodowego. Studenci, którzy odbywają praktyki w firmach, z pewnością szybciej podejmą decyzję o założeniu własnej”.

                                                                                                                                                    Zbigniew Ładziński
                                                                                                                            Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Co zyskasz studiując na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu?

 • Praktyczny charakter zajęć, ukierunkowany na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Unikalna formuła realizowanych praktyk zawodowych kształtujących umiejętności w warunkach rzeczywistych.
 • Aż 54 możliwe do wyboru zawody, w których partner kierunku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 
  ma uprawnienia w zakresie potwierdzania kwalifikacji.
 • Uprawnienia czeladnicze potwierdzające wiedzę i umiejętności w zawodach, na które jest ogromne 
  zapotrzebowanie na rynku pracy m.in, monterzy, operatorzy maszyn, stolarze, glazurnicy.
 • Możliwość uczenia się pod kierunkiem najlepszych specjalistów wykwalifikowanych w konkretnych 
  zawodach.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Prowadzić własną działalności gospodarczej w oparciu o uzyskane kwalifikacje zawodowe.
 • Planować działania, pozyskiwać finansowanie oraz wdrażać rozwiązania na rynku w zakresie prowadzenia biznesu.
 •  Rozwijać umiejętności praktyczne, poparte jednosemestralną praktyką zawodową w wybranym zawodzie.
 • Wykorzystywać uprawnienia czeladnicze, potwierdzające wiedzę i umiejętności w jednym z zawodów, 
  uprawniający do wykonywania zawodu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
 • Kierować zespołem i budować relacje z klientami.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • studia na tym kierunku przygotują Cię do egzaminów czeladniczych podczas zajęć praktycznych
 • w trakcie studiów pogłębia wiedzę i umiejętności, dzięki 12 tygodniom praktyk oraz staży zawodowych
  zorganizowanych przez Biuro karier i Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

Partnerem kierunku jest: 


 

Program studiów na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy*
 • Język polski branżowy*
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Otoczenie prawne biznesu i prawo podatkowe
 • Etyka biznesu
 • Proseminarium
 • WF**

Przedmioty kierunkowe:

 • Planowanie działalności: biznesplan, budżetowanie
 • Podstawy rachunkowości i dokumentacja finansowa
 • Finansowanie działalności
 • Narzędzia marketingu i promocji w małej firmie
 • Negocjacje z klientem
 • Warsztaty kwalifikacji menedżerskich
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Informacje finansowe, statystyczne i marketingowe w prowadzeniu biznesu
 • Zarządzanie projektem
 • Psychologia marketingu i sprzedaży
 • Gra kierownicza orgaefekt***
* zajęcia fakultatywne - Dziekan decyduje o ich realizacji przez studenta
** zajęcia fakultatywne
*** przedmiot bez możliwosci poprawki

dejnaka.jpgdr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB
Prof. nadzw., absolwentka studiów MBA. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu elektronicznego. Współpracowała w projektach z zakresu marketingu i e-commerce, współpracując z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi (między innymi Lemon Sky, Technox, Bank Zachodni WBK). Jest konsultantem firm w zakresie marketingu internetowego, nowych technologii w marketingu i social mediów. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA. Autorka kilku książek naukowych i branżowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i branżowych. Współautorka „Biblii e-biznesu”, która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny i otrzymała pierwszą nagrodę „Economicus 2014″, Gazeta Prawna.

nogiec_0.jpgdr Joanna Nogieć
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

wudarzewski_w.jpgdr  Włodzimierz Wudarzewski
Kierownik Katedry Zarządzania w WSB Wrocław oraz wieloletni Kierownik merytoryczny "Menedżerskich Studiów Podyplomowych" WSB we Wrocławiu. Wspólnik i właściciel firm konsultingowo-szkoleniowych w latach 90. , a od roku 2012 - Współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na Newconnect. Umiejętnie łączy zainteresowania naukowo-dydaktyczne z praktyką biznesu. Szeroko współpracował i współpracuje z wieloma uczelniami, prowadząc od wielu lat wykłady i zajęcia na różnych studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Jednocześnie posiada bogate doświadczenia, jako trener i doradca wielu firm szkoleniowo-konsultingowych. Nadzorował metodycznie opracowanie i wdrożenie strategii oraz systemu celów, a także nowych rozwiązań strukturalnych i systemów regulacji kompetencji w wielu organizacjach.

morawiak_0.jpgmgr Agnieszka Morawiak
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Zachowań Konsumenckich. Jej praca doktorska ma na celu ukazanie barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach polskich. Karierę badacza rynku rozpoczęła jeszcze na studiach zaczynając jako ankieter i koder. Obecnie kierownik wielu projektów badawczych z zakresu badań społecznych i marketingowych. Głównie specjalizuje się w badaniach poziomu jakości obsługi w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Były członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Absolwentka Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prywatnie wielbicielka psów rasy mops i fanka kultury hiszpańskiej.

pawlak.jpgdr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
doktor nauk ekonomicznych (Specjalizacja: Zarządzanie). Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Stypendystka School of Applied Sciences, University of  Glamorgan, Environmental Pollution Science, Wales – Great Britain. W latach 2008-2009 pełniła funkcję pełnomocnika Kanclerza ds. dydaktyki oraz Prodziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2009-2012 Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2012-2013 pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od ponad 10 lat związana z WSB. Od 2012 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie (obecnie UJW).  Prowadzi konsulting/szkolenia/warsztaty w zakresie problematyki Lean management m.in.: przywództwa i pracy zespołowej w kulturze lean, zarządzania zmianami w kulturze lean, narzędzi lean w pracy menedżera, lean w biurze i usługach, zarządzania wizualnego w Lean, zastosowania lean w różnych komórkach funkcyjnych, narzędzi Lean Office i organizacji wydajnego i ergonomicznego miejsca pracy, zarządzanie projektem w kulturze Lean, rozwiązywania problemów - podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk; efektywnej  implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED), mapowania strumienia wartości (VSM) oraz efektywnego wykorzystanie map strumienia wartości. Prywatnie pasjonatka sportów ekstremalnych (kitesurfing,  rafting, nurkuje od czasów studenckich). Uwielbia dalekie podróże, wyprawy badawcze oraz wyprawy motocyklowe.

dr Jerzy Jagoda
Wykładowca WSB i praktyk zarządzania. Ukończył Akademię Ekonomiczną w 1976. Doktorat z zakresu organizacji i zarządzania uzyskał w 1985 r. Adiunkt w AE we Wrocławiu 1985-2008, a obecnie w WSB we Wrocławiu. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor  w Norwegian Business School w Bergen, Norwegia. W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od 1992 r. właściciel firmy (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling). Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz gier biznesowych.

Ceny studiów na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu

Rekrutacja na tryb stacjonarny zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji!

elastyczny_system_oplat.pngWyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł415 zł1975 zł3850 złI rok
415 zł490 zł2350 zł4600 złII rok
550 zł2650 zł5200 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł465 zł2225 zł4350 złI rok
400 zł465 zł2225 zł4350 złII rok
465 zł2225 zł4350 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923