Zobacz inny kierunek

WSB Wrocław - Studia I stopnia

Logistyka

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

Dlaczego warto wybrać kierunek Logistyka?

 • Logistyka otwiera drzwi do kariery zawodowej. Zadbaj o swoje CV już w trakcie studiów, dajemy wiele możliwości nabycia praktycznych umiejętności oraz zdobycia certyfikatów.
 • Certyfikowane zajęcia z wykorzystaniem wiodącego specjalistycznego oprogramowania: Comarch, SAP R3, AnyLogic 7, AutoCad (3D) 2015, Monza, RFID, Adonis, TransEdu, Microsoft IT Academy AdvancedComarch ERP XL jest jednym z najbardziej nowoczesnych, wszechstronnych i popularnych w Polsce systemów tej klasy. Dzięki licznym wdrożeniom, system wspiera wiele branż w zakresie procesów logistycznych
 • Przygotowanie (dla chętnych) do europejskiego egzaminu Candidate European Senior Logistican.
 • Innowacyjne rozwiązania – przedmioty kierunkowe mają elektroniczne skrypty do przedmiotów (tzw. manuale).
 • Nasza misja, to m.in. praktyczność, dlatego uczą u nas praktycy, którzy na co dzień zajmują się logistyką.
 • Możliwość udziału w praktykach zagranicznych (w języku niemieckim).
 • Assessment center – najlepszych studentów rekomendujemy naszym parterom biznesowym jako dobrych pracowników.
 • Student ma możliwość dołączenia do aktywnie działającego Studenckiego Koła Logistycznego oraz Koła Naukowego SAP PORT, gdzie spotykają się prawdziwi pasjonaci.
 • WSB we Wrocławiu posiada nowoczesne laboratoria logistyczne, w tym magazynowe wykorzystujące technologię RFID.

„Rozwój technologiczny i innowacyjność społeczeństwa sprawiają, że świat, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej złożony i powiązany ze sobą. W przyszłości rozwój ten będzie nadal postępował. Sposobem na radzenie sobie ze złożonością i postępem w różnych dziedzinach życia jest logistyka, która – mimo że pomaga nam porządkować rzeczywistość – sama jest jedną z najszybciej rozwijających się branż. Dobry logistyk musi być nie tylko otwarty na te zmiany, ale też mieć wiedzę i umiejętności, które pomogą mu odnaleźć się w innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce”.

dr hab. Johannes Platje, prof. WSB
Wykładowca WSB we Wrocławiu
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • mapować procesy logistyczne
 • zarządzać projektem logistycznym
 • przygotować prognozę popytu i sprzedaży
 • zarządzać łańcuchem logistycznym
 • stosować filozofię Kaizen
 • projektować przestrzeń magazynową
 • zarządzać flotą transportową
 • stosować zasady mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • opracowywać projekty grafilki inżynierskiej
 • obsługiwać program klasy ERP – COMARCH XL
 • projektować i organizować transport.

W jaki sposób są prowadzone zajęcia?

 • przewaga praktycznych zajęć - ćwiczenia w laboratoriach komputerowych i specjalistycznych, symulacje biznesowe
 • wizyty studyjne i spotkania z praktykami z branży

Na kierunku Logistyka w WSB we Wrocławiu możesz wybierać między studiami licencjackimi, a inżynierskimi - zobacz, czym się różnią:

 

rada_biznesu_logi.png

Partner kierunku:

si_consulting_logo.jpg

 

Jako absolwent Logistyki możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

Dlaczego warto wybrać logistykę w WSB we Wrocławiu? 

 

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Logistyka w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Prawo w logistyce
 • Podstawy finansów
 • Proseminarium              

Przedmioty kierunkowe:

 • Matematyka I
 • Matematyka II
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Podstawy logistyki
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Projekt logistyczny
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka  produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Infrastruktura logistyczna
 • Ekonomika transportu
 • Podstawy spedycji
 • Koszty procesów logistycznych
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Transport i spedycja (studia licencjackie)
 • Normalizacja i zarządzanie jakością (studia licencjackie)
 • Ekologistyka (studia licencjackie)
 • Wprowadzenie do badań operacyjnych (studia inżynierskie)
 • Fizyka (studia inżynierskie)
 • Logistyka zwrotna (studia inżynierskie)
 • Konwencje transportowe w logistyce (studia inżynierskie)
 • Systemy bazodanowe (studia inżynierskie)
 • Grafika inżynierska Autocad (studia inżynierskie)
 • Systemy informatyczne i komunikacyjne w logistyce (studia inżynierskie)
 • Towaroznawstwo (studia inżynierskie)
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów (studia inżynierskie)
 • Podstawy konstrukcji maszyn (studia inżynierskie)

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

mgr Anna Brdulak
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalność biznes międzynarodowy) i podyplomowych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat pracowała w firmie badawczej przygotowując projekty dla międzynarodowych korporacji. Certyfikowana trenerka biznesu z zakresu umiejętności miękkich, specjalistka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w Instytucie Logistyki. Od kilku lat zajmuje się tematyką inteligentnych miast, szczególnie wpływem rozwiązań technologiczno-środowiskowych na jakość życia mieszkańców.

dr inż. Jerzy Dudekimageedit_2_7728453870.jpg
Ukończył studia wyższe na wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Podjął pracę w Instytucie Geotechniki tejże Uczelni, a w 1972r. wyjechał na stypendium rządu francuskiego do Ecole des Mines de Nancy (Akademia Górnicza w Nancy), gdzie przygotował pracę doktorską. Związany z górnictwem przebywał na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Francji, by wreszcie zostać wykładowcą ENIG (Ecole d’Ingenieurs de Gabes) w Tunezji. Następnie przeniósł się do Madrytu, później do Bilbao w Kraju Basków, pracując w prywatnych przedsiębiorstwach i dzieląc się wiedzą praktyczną ze studentami Akademii Górniczej w Madrycie i w Owiedo. W 1998 roku podjął wyzwanie tworzenia nowej firmy konsultingowo-szkoleniowej działającej w dziedzinie logistyki. W latach 2001 -2009 był wykładowcą i prorektorem ds. Ogólnych i Kontaktów z Zagranicą w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  W latach 2009-2010, jako visiting-profesor  prowadził  Międzynarodową Katedrę Logistyki  w ICN NANCY METZ Business School, jednej z najstarszych uczelni biznesowych we Francji. Był profesorem wizytującym w Ecole des Mines de Nancy, gdzie prowadził zajęcia z zakresu europejskiej polityki transportowej. Obecnie jest adiunktem  w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi wykłady z przedmiotów takich jak organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych oraz zarządzanie łańcuchem dostaw na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.  W Instytucie Logistyki WSB we Wrocławiu jest odpowiedzialny za sprawy współpracy z zagranicą.

alicja_gebczynska.jpgdr inż. Alicja Gębczyńska
Pracownik Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, specjalista z zakresu zarządzania procesami usługowymi oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Posiada certyfikat ADONIS – Process Modeller oraz certyfikat audytora zarówno wiodącego jak i wewnętrznego. Autorka licznych publikacji o tematyce jakościowej oraz procesowej.

 

dr inż. Jacek Jagodziński
Ukończył politechnikę Wrocławską na specjalności automatyka i robotyka, jest ekspertem w zakresie teorii sterowania, modelowania systemów oraz ich optymalizacji. Autor artykułów z zakresu innowacji i problemów decyzyjnych w logistyce.

 

mgr Jarosław Kłosowski
Absolwent  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dziś Współpracownik Katedry logistyki Wyższej szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi  zajęci zakresu Dobrych praktyk w logistyce, Logistyki w gospodarce światowej, i Nowoczesnych systemów magazynowania. Przez wiele lat pełnił kluczowe role przy realizacji nowatorskich projektów  w zakresie logistyki. Wdrażał unikalne rozwiązania w rozległych systemach dystrybucji, zajmował się optymalizacją łańcucha dostaw i gospodarką magazynowa. Kierował największymi operacjami  i firmami logistycznymi w Polsce. Za granica kierował operacjami magazynowymi w Szwecji  i na Węgrzech, w Anglii wdrażał  projekt zaopatrzenia dla Nissan i Rover, pracował przy dużych projektach logistycznych w Holandii.

damian_ostrowski_.jpgdr Damian Ostrowski
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni wykładowca i trener z zakresu zarządzania i logistyki. Specjalizujący się w następujących dziedzinach: optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, strategie logistyczne, innowacyjne rozwiązania w logistyce. Autor artykułów z zakresu zarządzania i logistyki. Rzeczoznawca zawodowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zakresie zawodów technik logistyki oraz technik eksploatacji portów i terminali. Posiada certyfikat European Junior Logistican, opiekun Studenckiego Koła Logistycznego działającego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

dr Katarzyna Puszko
Mastère Spécialisé en Génie des Systèmes Industriels, adiunkt. Pracownik naukowo – dydaktyczny z doświadczeniem praktycznym w zakresie logistyki i rachunkowości. Uczestniczyła  w projekcie dostawy wyrobów do klienta realizowanym w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz procesie implementacji controllingu w przedsiębiorstwie budowlanym. Obecnie wykładowca w WSB we Wrocławiu.

233x134_40_cz.jpgmgr Sebastian Sobczyk
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych klasy ERP wspomagających działalność przedsiębiorstwa, trener wewnętrzny i szkoleniowiec z zakresu modułów MM, SD, PP programów: SAP, Comarche, EPICOR, iScala. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, doradca biznesowy w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych handlu w sieci. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w Katedrze Logistyki.

dr inż. Aleksander Szlachta
Adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Doktorat w specjalności logistyka - uzyskał na Akademii Obrony Narodowej. Praktyk, zawodowo związany z logistyką - wieloletnia praca na kierowniczych stanowiskach w logistyce wojska. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów- dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Autor i współautor opracowań i artykułów z zakresu kosztów i efektywności procesów logistycznych, infrastruktury logistycznej i logistyki wojska.

Ceny studiów na kierunku Logistyka (licencjacka) w WSB we Wrocławiu

zapisz-sie-online-button.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 17 marca zyskujesz nawet 700 zł:
 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
Czesne już od 350 zł  375 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
 
Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:
 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów
 • 400 zł zniżki we wpisowym
 
Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

zainwestuj_w_dobre_studia.pngMasz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
375 zł350 zł435 zł405 zł2075 zł1925 zł4050 zł3750 złI rok
430 zł510 zł2450 zł4800 złII rok
570 zł2750 zł5400 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
415 zł390 zł485 zł455 zł2325 zł2175 zł4550 zł4250 złI rok
415 zł485 zł2325 zł4550 złII rok
485 zł2325 zł4550 złIII rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923