Znajdź studia I stopnia na WSB we Wrocławiu - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Detektywistyczno-dochodzeniowa
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Specjalista BHP
Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych
Kierunek: Filologia (specjalność: filologia angielska)  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Język angielski w biznesie
Język angielski z językiem hiszpańskim
Translatoryka
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość
Doradca finansowy klienta
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość
Zarządzanie podatkami
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznesowe aplikacje internetowe i social media
Programista aplikacji w chmurze
SAP – Zintegrowane systemy informatyczne
Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT
Tester oprogramowania
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria jakości w produkcji i usługach
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi
Inżynieria zarządzania projektami informatycznymi
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
E-commerce w logistyce
Logistyka transportu
Logistyka w przedsiębiorstwie
Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria procesów transportowych
Inżynieria systemów logistycznych
Menedżer inżynierii procesów logistycznych
Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu
Kierunek: Mikrobiznes  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mikrobiznes
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Mediacje i arbitraż
Prawo w finansach
Prawo w zarządzaniu
Zamówienia publiczne
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Animator rekreacji
Dietetyka i turystyka zdrowotna
E-biznes w turystyce
Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka międzynarodowa
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Administration
Grafika komputerowa w reklamie
Marketing i social media
Psychologia w zarządzaniu
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Zarządzanie małą i średnią firmą
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zasobami ludzkimi