Zrekrutuj nasze talenty

Zrekrutuj nasze talenty

Agnieszka Pijaczyńska
dyrektor Biura Karier
Biuro Karier WSB we Wrocławiu posiada bogate doświadczenia w zakresie pośrednictwa pracy. Cechuje nas profesjonalizm, który polega n...

Biuro Karier proponuje współpracę firmom i instytucjom o profilach zgodnych lub pokrewnych z kierunkami kształcenia WSB. Taka współpraca daje możliwość kreowania wizerunku firmy oraz pozyskania wykształconych pracowników spośród najlepszych studentów i absolwentów.

Pomoc w rekrutacji pracowników i praktykanów
Biuro Karier świadczy usługę pośrednictwa pracy (nr certyfikatu 381) i praktyk. Państwa oferta zostanie umieszczona w wewnętrznym portalu szkoły (Extranet) do wglądu dla studentów, a w przypadku wstępnej selekcji przekazana na prywatne e-maile studentów i absolwentów.

W celu umieszczenia swojej oferty (praktyka, staż lub praca) prosimy o rejestrację i  wypełnienie zgłoszenia.

Projekty Biura Karier we współpracy z pracodawcami

  • Targi Pracy - od 2006 roku jesienią odbywają się spotkania z pracodawcami na terenie Uczelni.
  • program Praktyki w biznesie (niestandardowa forma organizacji praktyk studenckich w oparciu o studium przypadku przedsiębiorstw, efektem tych działań jest opracowanie analizy problemów biznesowych oraz przedstawienie możliwości ich rozwiązania).
  • program "Mentoring dla Studentów i Absolwentów"
  • warsztaty/prezentacje dla studentów we współpracy z pracodawcami (od 2012 roku odbywa się GPS – gdzie po studiach? Pracuj w…,podczas którego pracodawcy spotkają się ze studentami podczas warsztatów – case study lub prezentacji, jest to okazja do przedstawienia zakresu działalności firmy oraz procesu rekrutacji).

Cenię studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej za …