Współpraca z WSB

Współpraca z biznesem

Anna Talaga
Dyrektor Departamentu – Instytut Współpracy z Biznesem
Jesteśmy Uczelnią praktyczną, otwartą na biznes, dlatego ciągle podejmujemy nowe wyzwania, wykorzystując w najwyższym stopniu potencjał, wi...

W celu rozwoju wzajemnych relacji z pracodawcami Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza do udziału w bezpłatnej możliwości Diagnozy Potencjałów optymalizacji procesów rozwojowych.                            Weź udział w badaniu już dziś! 

1. Pośrednictwo pracy
Rozwijane od lat pośrednictwo pracy powala pracodawcom na efektywne dotarcie do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej. Profesjonalizm w realizacji tego działania gwarantuje rekrutację i selekcję najlepszych kandydatów. Pośrednictwo pracy realizowane jest bezpłatnie.

2. Staże i praktyki
Współpraca w ramach organizacji praktyk i staży stwarza możliwość przekonania się o wysokich kwalifikacjach i motywacji naszych studentów. Jest to także świetna okazja do zaprezentowania Państwa firmy jako atrakcyjnego pracodawcy dla studentów i absolwentów.

3. Praktyki w biznesie
Obejmują współpracę grupy studentów, opiekuna z Uczelni oraz opiekuna z Firmy. Praktyki w biznesie to case study polegające na wskazaniu przez Firmę zagadnienia do opracowania. Następnie grupa studentów przygotowuje propozycję rozwiązania, przy wsparciu Opiekuna z Firmy i z Uczelni. Gotowe rozwiązanie może być częściowo lub w pełni implementowane przez Firmę.

 4. Study Tour
Study Tour to wyjazdy studyjne dla studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych do pracodawców umożliwiające wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Oprócz zapoznania się ze strukturą i specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej studenci wysłuchają wykładu przygotowanego przez pracodawcę.

 5. Prace dyplomowe dla firm
Współpraca obejmuje pisanie prac dyplomowych, na temat realnego problemu w firmie,  pisane przez Studentów we współpracy z firmami.  Prace mają na celu nabycie przez Studenta umiejętności kompleksowego analizowania i rozwiązywania problemów biznesowych. Firma wskazuje zagadnienie problemowe, którego rozwiązanie ma być uwzględnione w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

 6. GPS - gdzie po studiach? Pracuj w ...
Prezentacja firmy jest bardzo ważnym elementem pozytywnego postrzegania marki oraz wzrostu stopnia znajomości oferty firmy wśród studentów. Wykłady gościnne na Uczelni są idealną formą do zapoznania studentów z daną firmą, jej specyfiką, sposobem działania na rynku. 
 

7. Rady Biznesu przy kierunkach studiów
Rady Biznesu to najbardziej prestiżowa i innowacyjna forma współpracy z pracodawcami, w ramach których pracodawcy mają możliwość opiniowania programu studiów na danym kierunku lub specjalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca ma pewność, że wiedza i umiejętności zdobyte przez studenta w czasie trwania nauki odpowiadają realnym potrzebom rynku.

Relacjami z organizacjami i pracodawcami w WSB we Wrocławiu od 2013 roku zajmuje się Instytut Współpracy z Biznesem (IWB). Jego zadaniem jest intensyfikacja współpracy Uczelni z biznesem, koordynowanie i inicjowanie wspólnych działań z otoczeniem gospodarczym w różnych obszarach. Celem IWB jest budowanie trwałych i efektywnych relacji na styku nauki i biznesu.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu należy do największej w Polsce grupy uczelni biznesowych kształcących studentów na potrzeby regionalnego rynku pracy. Jako szkoła biznesu - ukierunkowana na praktyczne przygotowanie studentów i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy - współpracę z pracodawcami traktujemy jako dziania strategiczne. Możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników przez pracodawców, jak i ich przygotowanie przez szkołę wyższą pozostaje we wzajemnej symbiozie. Wierzymy, że tylko dobra współpraca może prowadzić do obustronnych korzyści.

Zapraszamy do kontaktu:

Instytut Współpracy z Biznesem
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
bud. A, pok. 200 b
tel. 71 376 23 76
e-mail: iwb@wsb.wroclaw.pl