Biblioteka

biblioteka_03.jpgNA SKRÓTY


Elektroniczne bazy danych
Wydawnictwo WSB
O bibliotece - galeria wydarzeń
Regulamin Biblioteki

Przedłużenia terminów zwrotu książek:

Wpłata opłaty bibliotecznej za przetrzymanie książek: na konto bankowe BANK PEKAO SA O/TORUŃ 56 1240 6478 1111 0000 4949 2785,  w tytule przelewu należy wpisać: opłata za przetrzymanie, imię i nazwisko, nr albumu.


Dostęp testowy do bazy Passport i EconLit with Full Text!

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do serwisu:

 • Passport firmy Euromonitor International - baza jest zintegrowanym systemem informacyjnym on-line, zawierającym dane biznesowe dotyczące krajów, różnych gałęzi przemysłu, konsumentów i ich stylu życia. Passport oferuje m. in. dostęp do statystyk, raportów rynkowych, profili międzynarodowych korporacji przemysłowych. Wszechstronną analizą objętych jest 210 krajów.
  Ulotka informacyjna
  Dostęp potrwa do 12 czerwca 2017 roku.
 • EconLit with Full Text - baza zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie EconLit oraz ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów. Serwis obejmuje badania od 1969 roku we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię środowiska, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych.
  Więcej informacji
  Dostęp potrwa do 15 lipca 2017 roku.

Dostęp do baz


NASBI - nowa elektroniczna baza książek w Bibliotece!

1195x250_banner_student6.jpg
 

to internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, która działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki, ale ujęta w nowoczesnej technologii. Czytanie odbywa się za pomocą komputera lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

Wejście ze strony - Elektroniczne bazy danych

Rejestracja krok po kroku - prezentacja
Lista tytyłów książek w Nasbi

Zachęcamy do skorzystania z NASBI i innych baz dostępnych dla Czytelników Biblioteki.


Czasopisma WSB w Toruniu!

Wydawnictwo WSB w Toruniu poleca czasopisma wydawane przez uczelnię:

 • Toruń Business Review (TBR) jest czasopismem naukowych w otwartym dostępie. W publikacji pojawiają się artykuły z następujących dziedzin: ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, rachunkowości, prawa, socjologii turystyki i rekreacji. TBR koncentruje się na tematach związanych z aplikacjami biznesowymi, ale także badaniach teoretycznych i empirycznych.
 • Torun Social Science Review (TSSR) publikuje prace poświęcone tematyce nauk społecznych. Głównym celem TSSR jest dostarczenie platformy intelektualnej dla badaczy krajowych i międzynarodowych oraz promowanie interdyscyplinarnych badań w naukach społecznych. Czasopismo publikuje prace badawcze z dziedzin nauk społecznych, takich jak: komunikacja, ład korporacyjny, kryminologia, ekonomia, edukacja, etyka, prawo, lingwistyka, psychologia, administracja publiczna, socjologia, literatura i sztuka oraz wiele innych.

Zapraszamy do korzystania!


Zapisy do Biblioteki - szkolenie biblioteczne

 • I rok studiów licencjackich - szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów,
 • I rok SUM i słuchacze SP - szkolenie jest obowiązkowe dla osób, które chcą korzystać z Biblioteki (dotyczy osób, które ukończyły wcześniej studia na innej Uczelni niż WSB w Toruniu/Bydgoszczy).

Szkolenie biblioteczne dostępne jest na platformie Moodle - po zalogowaniu należy szukać kursu Szkolenie biblioteczne - Biblioteka WSB w Toruniu 2016/17

Po ukończeniu kursu i pozytywnie zaliczonym teście należy:

 • wypełnić formularz rejestracji czytelnika - ze strony katalogu bibliotecznego, ikona    w prawym górnym rogu okna,
 • zgłosić się do Wypożyczalni z legitymacją studencką (słuchacze SP z dowodem osobistym) w celu aktywacji konta bibliotecznego.

Zapraszamy!


Godziny pracy Biblioteki w roku akademickim 2016/2017

CZYTELNIA WYPOŻYCZALNIA
poniedziałek-piątek 9-16           wtorek-czwartek 9-15
  poniedziałek i piątek NIECZYNNE
sobota 9:30-18 sobota 9:00-18
niedziela 9:30-16

niedziela 9:00-16

 


Szkolenia w Bibliotece

Studentów pierwszego roku oraz nowych Czytelników Biblioteki zapraszamy na obowiązkowe szkolenie biblioteczne. Więcej

Dla tych, którzy chcą umiejętnie wyszukiwać informacji w katalogu bibliotecznym, bazach danych lub Internecie Biblioteka proponuje:

 • Szkolenia z metod wyszukiwania materiałów niezbędnych do pisania prac dyplomowych za pomocą katalogu bibliotecznego
 • Z obsługi elektronicznych baz danych dostępnych w Bibliotece.

Biblioteka organizuje szkolenia (zbiorowe i indywidualne dla studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych)
po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania można wysyłać na adres:  Agata.Zurowska@wsb.torun.pl