Kadra dydaktyczna

O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym, jak również pracownicy dydaktyczni mający bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym w szczególności w instytucjach i firmach zbieżnych profilem z kierunkami kształcenia prowadzonymi w Uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zatrudnia 150 nauczycieli akademickich, wśród których jest 34 profesorów oraz 63 doktorów. Prowadząc studia o profilu praktycznym, WSB w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.

Katedra Finansów i Rachunkowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56)  66 09 241
pokój A 114

Katedra Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56)  66 09 240
pokój A 106

Centrum Językowe w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56)  66 09 246
Pokój A 115

Studium Aktywności Fizycznej w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56)  66 09 247
Pokój B 0055

Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56) 66 09 248
Pokój A 411