Zobacz inny kierunek

Kształtowanie artystyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej


WSB Toruń - Studia podyplomowe

3 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.torun.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe

Kształtowanie artystyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej - studia w WSB w Toruniu

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zakresie rozwoju twórczego potencjału  dzieci w wieku wczesnoszkolnym i umiejętności kreowanie przestrzeni edukacyjnej przyjaznej swobodnej aktywności. Nauczyciele nabędą umiejętność pracy metodą projektów w sposób integracyjny, organizacji pracy i  świadomości własnych oddziaływań zgodnie z zaleceniami neurodydaktyki. Nacisk położony jest na wykorzystanie różnorodnych metod pracy i posiadanej wiedzy w praktyce. Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez praktyków mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi oraz wysoką intuicje pedagogiczną i pasję do wykonywanej pracy.

Cel
Nauczyciel

 • ma kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć w sposób sprzyjający przyjaznej edukacji
 • ma wiedzę w jaki sposób tworzyć zintegrowana przestrzeń edukacyjną uwzględniającą indywidualne potrzeby ucznia
 • potrafi pracować metoda projektu pedagogicznego
 • posiada umiejętności dostrzegania indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Korzyści
Nauczyciel - zyskuje wiedzę, umiejętności, sprawności w zakresie kreowania przestrzeni edukacyjnej na miarę potrzeb ucznia.
Placówka -  dzięki nowym kompetencjom nauczyciela staje się miejscem przyjaznym dla każdego ucznia i dającym szanse na edukacje skrojoną na miarę współczesnego świata.

 

 

Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku Kształtowanie artystyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 15
Liczba godzin: 270
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 3

TRENING  INTEGRACYJNY   - 10 godz.
 • sztuka przedstawienia - 1 godz.
 • nawiązanie relacji - 1,5 godz.
 • praca w parach - 1,5 godz.
 • tworzenie  grup i praca w grupach - 1,5 godz.
 • odkrywanie siebie - 1,5 godz.
 • udzielanie informacji zwrotnej - 1,5 godz.
 • rytuały grupy - 2 godz.
PRACA POPRZEZ  PROJEKTY EDUKACYJNE- INTEGRACJA I PRAKTYCZNE ASPEKTY WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI, SPRAWNOŚCI ROZWIJANYCH U DZIECI  - 50 godz.
 • jak wygenerować  dobry projekt - 5 godz.
 • integracja ścieżki edukacyjnej i praktyczne wykorzystanie wiedzy/umiejętności/sprawności w życiu pozaszkolnym - 5 godz
 • tworzenie projektu edukacyjnego w oparciu o literaturę dziecięca z wykorzystaniem różnych form ekspresji twórczej – 8 projektów - 40 godzin

AKTYWNOŚĆ TANECZNA DZIECKA - 40 godz.

 • wpływ nauki tańców regionalnych na poziom rozwoju dziecka - 5 godz.
 • taniec intuicyjny i różne formy doświadczania siebie w ruchu przy muzyce - 10 godz.
 • doświadczenie różnych form tanecznych
taniec klasyczny - 5 godz.
taniec towarzyski - 5 godz.
wybrane formy tańca nowoczesnego - 5 godz.
tańce z akcesoriami - 5 godz.
tańce grupowe - 5 godz.

EDUKACJA  POPRZEZ RUCH  - 10 godz.
 • kinezjologia edukacyjna - 3 godz.
 • metody pracy z dzieckiem wg.D.Dziamskiej - 7 godz.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OPARCIU O ZALECENIA  NEURODYDAKTYKI - 10 godz.
 • jak działa pamięć - 1 godz.
 •   umysłowa autostrada - 1 godz.
 •   optymalizacja czasu zajęć - 1 godz.
 •   metodyka i organizacja pracy  nauczyciela -  5 godz
 •   dobre praktyki - 2 godz.
ELEMENTARNE ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W RELACJI Z DZIECKIEM - 10 godz.
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji - 1 godz.
 • nastawienia - 1 godz.
 • przekonania - 1 godz.
 • wartości - 1 godz.
 • język żyrafi i język szakala - 1 godz.
 • co, zamiast krzesła - 1 godz.
 • analiza i interpretacja prac plastycznych - 2 godz.
 • tworzenie mapy marzeń - 1 godz.
 
AKTYWNOŚĆ WOKALNA DZIECI  - 20 godz.
 • Zabawy usprawniające umiejętności wokalne  i ćwiczenia oddechowe - 7 godz.
 • Emisja i higiena głosy - 1 godz.
 • Śpiewanki – zabawy  w kręgu (ruch) - 4 godz.
 • Śpiewanki – twórcze działania (prace plastyczne) - 4 godz.
 • Śpiewanki – zabawy słowne ( echo grupy, tworzenie przyśpiewek na dany temat)  - 4 godz.

MUZYKOTERAPIA  - 20 godz.

 • muzykujący świat - 1,5 godz.
 • tworzenie instrumentów z dostępnych materiałów - 3 godz.
 • dobór muzyki do poszczególnych form zajęć - 1 godz.
 • wykorzystanie instrumentów Orffa w zajęciach z dziećmi - 4 godz.
 • znaczenie zabaw rytmicznych w rozwoju dziecka - 5 godz.
 • opowieści muzyczne wg.Betii Strauss - 3 godz.
 • zasady prowadzenia zajęć wg. Paula Nordoffa i Clive Robbins - 2 godz.
KREATYWNE FORMY ROZWOJU  DOBREJ  WYMOWY  - 10 godz.
 • wpływ różnorodnych form kołysania na proces mówienia - od huśtania do zdania - 2 godz.
 • edukacja ruchowa, a sprawność artykulacyjna narządów mowy - 2 godz.
 • sposoby wydobywania głosu, a autokreacja - 1 godz.
 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego z elementami integracji sensorycznej - 3 godz.
 • twórcze zabawy w rozwoju mowy -  2 godz.
HARMONIA RUCHU I POSTAWY CIAŁA DZIECKA
 • rozwój motoryczny dziecka, a jego postawa ciała - 1 godz.
 • przyczyny powstania wad postawy ciała u dzieci i sposoby ich zapobiegania - 1 godz.
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała u dzieci - 1 godz.
 • organizacja i zasady przeprowadzenia ćwiczeń korekcyjnych oraz zabaw i  gier ruchowych na zajęciach - 1 godz.
 • proste zestawy ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe - 3 godz.
 • gry i zabawy ruchowe w gimnastyce korekcyjnej -  2 godz.
 • gry i zabawy ruchowe bez przyborów - 3 godz.
 • gry i zabawy ruchowe z przyborami nietypowymi - 1 godz.
 • ćwiczenia relaksujące i odprężające  - 2 godz.
 • edukacja prozdrowotna w szkole i w domu - 2 godz.
JOGA W EDUKACJI NAJMŁODSZYCH  - 20 godz.
 • ruch jako spontaniczna forma ekspresji  i tworzenie doświadczeń w rozumieniu  zjawisk w świecie fizycznym - 3 godz.
 • joggiczne pozycje-lustro spostrzeganego  świata - 10 godz.
 • siła oddechu w dobrym funkcjonowaniu ciała – wybrane form medytacji - 3 godz.
 • naturalny masaż wewnętrznych organów ciała  poprzez ruch zewnętrzny -2 godz.
 • sztuka harmonii organizmu - 2 godz.
FORMY PLASTYCZNE PŁASKIE  - 20 godz.
 • rysunek kredką - 2 godz.
 • rysunek kredą - 2 godz.
 • rysunek ołówkiem - 2 godz
 • rysunek patykiem - 2 godz.
 • prace na zróżnicowanej wielkości arkusza i zmiennej pozycji ciała - 3 godz.
 • wyklejanki, wydzieranki, wylepianki -3 godz.
 • malowanie farbami - 3 godz.
 • malowanie z wykorzystaniem nietypowych narzędzi - 3 godz.
 
FORMY PLASTYCZNE PRZESTRZENNE - 20 godz.
 • praca z kartonu - 5 godz.
 • praca z materiałów przyrodniczych - 2,5 godz.
 • praca z materiałów odpadowych - 2,5 godz.
 • pokaz mody – własnoręcznie wykonane stroje z  materiałów odpadowych - 5 godz.
 • aranżacja w przestrzeni publicznej własnych wytworów - 5 godz.
ETYKA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA - 10 godz.
 • koncepcja własnego rozwoju
 • koncepcja rozwoju zawodowego
 • własny kodeks etyczny
 • kodeks etyczny w zawodzie nauczyciela
 • prawo autorskie w edukacji
 • misja i wizja organizacji placówki edukacyjnej
 
Wykładowcy: 
OPIEKUN STUDIÓW
Relacja ze zwierzętami jest nieprzewidywalna, o ile nie nawiążesz relacji i nie wyznaczysz w sposób klarowny granic. To co jest ważne to zmiana postaw nauczycielskich i dostrzeżenie, że szkoła straciła swój monopol na miejsce do kształcenia kolejnych pokoleń. Jedyne co możemy zrobić to pochylić głowę i stać się równymi. Uczyć się jak tworzyć przestrzeń otwartą na fajne relacje i inspirującą do indywidualnego odkrywania każdego jej uczestnika. Rozumieć na czym polega wzajemność procesu uczenia i nauczania.  Zachęcać działaniem do doświadczania i internalizacji wiedzy i umiejętności. Mieć świadomość jak tworzyć dobrą przestrzeń do uruchomienia procesu strukturalizacji „ja”, aby nasi wychowankowie stawali się coraz bardziej samodzielni, a tym samym bardziej pewni siebie poprzez zdrowe ambicje i poczucie własnej wartości. To co dziś neurodydaktyka podpowiada, to fakt, że nie jesteśmy w żaden sposób nikogo zmusić, by się czegokolwiek nauczył. Wiedza, umiejętności przyswajane poprzez system naagród i kar są szybko zapominane. To co rzeczywiście kształtuje to własna chęć, świadomość wartości jaką zyskujemy i czerpanie radości z poszerzania arsenału własnego potencjału. W świecie, w którym kompetencje twarde przestały być wystarczające, szkoła winna dać możliwość rozwoju najbardziej pożądanych dziś kompetencji: kreatywności, śmiałości, zdolności wychodzenia poza schematy, umiejętności zmiany perspektywy, przedsiębiorczości, umiejętności niekonwencjonalnych rozwiązań, indywidualności, świadomości własnej wartości. Proponujemy Tobie studia jakich brakuje na rynku: tworzone przez praktyków dla praktyków. Inicjatywy oddolne są najskuteczniejsze, więc razem wprowadźmy naszą edukację na wyższy poziom.
 
Agata Joanna Celmer - pedagog, caoch, trener biznesu, nauczyciel z 30-letnim stażem, szkoleniowiec od 10 lat, dyrektor przedszkola - 5 lat. Mama dwóch  synów i kobieta realizująca marzenia. Inspiratorka i prowadząca projekty: „Bystrzak – zajęcia rozwijające dla dzieci”, „Biznes w szpilkach – barterowa wymiana doświadczeń dla kobiet Włocławka”. Wszystko w ciągu jednego życia. Gdy jest ciepło znajdziesz mnie w ogródku. Lubię czekoladę, konie, malować, tańczyć, włóczyć się po górach, słuchać morza, gdy pusto na plaży, czytać, poznawać ludzi, czasem pobyć sama z sobą. A Ty? ;-) Zapraszam na studia, które mogą stać się Twoją przygodą.
 

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB - NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007