Zobacz inny kierunek

HR menedżer


WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

HR Menedzer studia na WSB w Toruniu

HR Manager jako strategiczny partner dla businessu – takie wymagania stawia dzisiaj rynek pracownika, rzeczywistość ciągłej zmiany oraz nowoczesne technologie w życiu codziennym. Rola kluczowego gracza w businessie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, ale również nieustannego śledzenia trendów oraz budowania sieci kontaktów i wymiany informacji z praktykami z rynku. Studia HR Manager nauczą Cię strategicznego podejścia do projektowania i wdrażania nowoczesnych procesów HR, analizy sytuacji wyjściowej, pomiaru wskaźników efektywności i wreszcie przełożenia języka HR na język businessu – liczby, proporcje, prognozy. Będziesz miał/a okazję pracować z praktykami, dowiesz się jak poszczególne procesy były wdrażane w innych firmach oraz jak managerowie z wieloletnim doświadczeniem radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia nowoczesny HR.

Cel

 • Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.

Korzyści

 • Program studiów został zaprojektowany tak, aby pomóc specjalistom HR w odpowiednim przygotowaniu się do pełnienia roli HR Managera i HR BP - doradcy wspierającego menedżerów m.in. w procesach doboru pracowników, motywowania, wynagradzania, oceniania czy szkolenia  z uwzględnieniem wskaźników efektywności i dbałości o budżet.

Uczestnicy

 • Studia adresowane są do osób chcących zdobyć zawód managera personalnego lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; do szerokiego grona odbiorców: osób zajmujących stanowiska kierownicze, specjalistów, pracowników działów personalnych oraz absolwentów szkół wyższych, którzy chcą specjalizować się w tej dziedzinie.

   

Opiekunem kierunku jest 
p. Adranna Filiks

foto233x134_.jpg

Partner programu:

frauenthal-automotive_0.jpg

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku HR Menedżer w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Wyzwania przyszłości w zarządzaniu zasobami ludzkimi (24 godz.)

 • HR BP oraz HR Manager w organizacji – wsparcie dla biznesu w realizacji celów. Polityka personalna. Strategia personalna, a strategia firmy. (8 godz.)
 • Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo – przygotowanie firmy do niżu demograficznego, otwarcie na nowe pokolenia Z i Y  (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą w organizacji i rola HR w przechodzeniu przez proces zmiany (8 godz.)

Funkcja Zarządzania ludźmi w organizacji (48 godz.)

 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad kompetencyjny (16 godz.)
 • Efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowego pracownika (8 godz.)
 • Proces rozstawania się z pracownikami, outplacement  (16 godz.)
 • Zarządzania kadrami w kontekście aktualnych przepisów prawa pracy z uwzględnieniem wprowadzanych zmian. Najnowsze zmiany w KP w przełożeniu na praktykę. (8 godz.)

System Zarządzania ludźmi w organizacji(48 godz.)

 • Systemy szkoleń i rozwoju pracowników (analiza potrzeb, ocena efektywności) - (8 godz.)
 • Systemy ocen okresowych.  – 4 godz.
 • Ocena potencjału zawodowego. – 4 godz.
 • Zarządzanie kompetencjami, budowanie profili kompetencyjnych. Zarządzanie talentami - 16 h
 • Systemy motywacyjne, budowanie zaangażowania, kafeteryjne systemy benefitów - 16 godz.

Miary efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi (16 godz.)

 • Wskaźniki efektywności, controlling personalny, audyt personalny,– 8 godz.
 • Optymalizacja procesów HR – 8 godz

Profesjonalny dział HR (24 godz.)

 • Employer Branding jako nowy wymiar HR, czyli jak zostać pracodawcą z wyboru – 8 godz
 • Nowoczesne metody komunikacji z pracownikami oraz kandydatami (np. facebook, youtube, twitter, instagram, snapchat, periscope)  - 8 godz.
 • Komunikacja wewnętrzna – wyzwanie współczesnych organizacji – 8 godz.

 
BUW 10 godz.
Praca indywidualna – projekt (10 godz.) – Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnień programowych

FORMA ZALICZENIA

 • • Test z wybranych zagadnień programowych
 • • Rozwiązanie  zadania typu case study
   
Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzą m.in.

Adrianna Filiks (opiekun kierunku)
filiks.pngPsycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.Doświadczona konsultantka i trenerka, coach, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

adamska.pngMarlena Adamska
Specjalista w zakresie zarządzania ludźmi  w organizacji: trener i konsultant biznesu. Jest absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na wysokich stanowiskach menedżerskich w obszarze polityki personalnej m.in. dla firm notowanych na GPW. Prowadzi również wykłady na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy, na Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz MBA. Jest pomysłodawcą i współautorką nowatorskich systemów HR-owskich usprawniających procesy zarządcze, bazujących m.in. na filozofii Lean Manufacturing.

Wojciech Ożga
foto233x134_12.jpgAbsolwent UMK w Toruniu, SP: Politechnika Warszawska, Master’s Certificate in Project Managment – The George Washington University School of Business. Członek Stowarzyszenia Project Managment Polska, opiekun kierunku Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Wyższej  Szkole Bankowej w Toruniu, trener, konsultant, praktyk, autor gier symulacyjnych z zakresu zarządzania i wykładowca. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń stanowi jego potencjał merytoryczny, a otwarte podejście do prowadzenia zajęć i warsztatów wzbudza zainteresowanie uczestników. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: PKO BP, PKN ORLEN, Agora, UMK Toruń, WSB Toruń i wielu innych. O swojej pracy mówi że właściwie to nie pracuje, tylko robi to co lubi.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB - NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007