Studia dofinansowane z EFS

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1.jpg

Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów i weź udział w jednym z projektów realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, w ramach których możesz rozpocząć naukę na wybranych specjalnościach, które dzięki dofinansowaniu z EFS są tańsze. 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

specjalnosci_dofiansowane.png

Kierunek: Informatyka w biznesie, specjalności:

Ograniczona liczba miejsc, zapisz się już dziś! 

Oferta skierowana jest do tegorocznych maturzystów oraz osób, które zdały maturę wcześniej. Kandydaci na studia będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty wyników z egzaminu maturalnego pisemnego. Ponadto Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty:

 • osobom z niepełnosprawnościami (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności): + 5 pkt.
 • osobom z obszarów wiejskich (na podstawie kwestionariusza), tj. osobom zamieszkującym gminy słabo zaludnione (wiejskie), zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3.): + 2 pkt.

Szczegółowe warunki oraz tryb rekrutacji na studia dofinansowane określa uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej liczby punktów, pierwszeństwo będzie miała osoba, która jako pierwsza dokonała zapisu online.

Etapy wstępnej rekrutacji  na studia:

 1. Zapis przez Internet 
 2. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia  oraz odesłania mailem w ciągu 7 dni  na adres: rekrutacja@wsb.torun.pl

Dostarczenie dokumentów w ciągu 7 dni do Biura Rekrutacji

Dokumenty :

 1. Formularz zgłoszenia  (plik excel) - wymagany oprócz zapisu on-line
 2. Zasady rekrutacji na kierunki dofinansowane z EFS
 3. Regulamin opłat
 4. Wzór umowy

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, te brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć je osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 11:00-17:00
 • piątek: 7:00-15:00
 • sobota: 10:00-14:00

Adres Biura Rekrutacji
ul. Młodzieżowa 31a, pok. 08
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
telefon: 56 66 09 211-213
gg: 3965403

Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
z dopiskiem: Biuro Rekrutacji