Studia dofinansowane z EFS

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb-1.jpg

Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów i weź udział w jednym z projektów realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, w ramach których możesz rozpocząć naukę na wybranych specjalnościach, które dzięki dofinansowaniu z EFS są tańsze. Są to:

specjalnosci_dofiansowane.png

Kierunek: Design w biznesie, specjalności:

Czesne: 181 zł miesięcznie  515 zł miesięcznie

Kierunek: Informatyka w biznesie, specjalności:

Czesne: 194 zł miesięcznie  395 zł miesięcznie

Kierunek: Inżynieria zarządzania, specjalności:

Czesne: 224 zł miesięcznie 415 zł miesięcznie

Kierunek: Turystyka i rekreacja, specjalności:

Czesne: 169 zł miesięcznie 375 zł miesięcznie

zpi.png

Ograniczona liczba miejsc, zapisz się już dziś! 

Oferta skierowana jest do tegorocznych maturzystów oraz osób, które zdały maturę wcześniej. Kandydaci na studia będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty wyników z egzaminu maturalnego pisemnego. Ponadto Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty:

 • osobom z niepełnosprawnościami (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności): + 5 pkt.
 • osobom z obszarów wiejskich (na podstawie kwestionariusza), tj. osobom zamieszkującym gminy słabo zaludnione (wiejskie), zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3.): + 2 pkt.

Szczegółowe warunki oraz tryb rekrutacji na studia dofinansowane określa uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej liczby punktów, pierwszeństwo będzie miała osoba, która jako pierwsza dokonała zapisu online.

Etapy wstępnej rekrutacji  na studia:

 1. Zapis przez Internet 
 2. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia  oraz odesłania mailem w ciągu 7 dni  na adres: rekrutacja@wsb.torun.pl

Dostarczenie dokumentów w ciągu 7 dni do Biura Rekrutacji

Dokumenty :

 1. Formularz zgłoszenia  (plik excel) - wymagany oprócz zapisu on-line
 2. Zasady rekrutacji na kierunki dofinansowane z EFS
 3. Regulamin opłat
 4. Wzór umowy

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, te brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć je osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 11:00-17:00
 • piątek: 7:00-15:00
 • sobota: 10:00-14:00

Adres Biura Rekrutacji
ul. Młodzieżowa 31a, pok. 08
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
telefon: 56 66 09 211-213
gg: 3965403

Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
z dopiskiem: Biuro Rekrutacji