Zobacz inny kierunek

WSB Toruń - Studia I stopnia

Prawo w biznesie

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując prawo w biznesie w WSB w Toruniu?

 • Kształcimy specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Kierunek ma profil praktyczny – dbają o to doświadczeni wykładowcy akademiccy oraz praktycy: adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, mediatorzy sądowi, finansiści, menedżerowie, przedsiębiorcy i inni.
 • Oferta specjalności jest dostosowana do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej.
 •  Zakres tematyczny przedmiotów na kierunku obejmuje część zagadnień obowiązujących na egzaminie na członków organów nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
 • Zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – System Informacji Prawnej LEX dostępny dla studentów także poza terenem WSB.
 • klucz_do_kariery.pngAktywnie działające koła naukowe (Toruń i Bydgoszcz), które podejmują wiele wspólnych inicjatyw z otoczeniem prawno-biznesowym, takich jak np. organizacja Dnia bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców.
 • Absolwenci prawa w biznesie mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. na kierunku menedżersko- rawnym (Toruń) lub finansowo-prawnym (Bydgoszcz).

dr_szewczyk.jpgPrawo w biznesie to interdyscyplinarny kierunek studiów o unikalnym charakterze, łączący w sobie najbardziej istotne z punktu widzenia biznesu elementy prawa, praktyki gospodarczej, ekonomii i zarządzania. Powstał on na wyraźnie zapotrzebowanie pracodawców i wspólnie z nimi został skonstruowany. Przed absolwentami prawa w biznesie otwierają się liczne możliwości kariery zawodowej m.in. w działach prawnych i finansowych przedsiębiorstw, kancelariach prawniczych, przedsiębiorstwach konsultingowych, windykacyjnych, doradczych, ubezpieczeniowych, bankach oraz organach administracji publicznej.

dr Michał Szewczyk
Menedżer kierunku
Prawo w biznesie

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
 
zdobywaj_przydatne_umiejetn.pngPo ukończeniu kierunku prawo w biznesie studenci będą
potrafili m.in.:
 • rozpocząć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą
 • właściwie interpretować i stosować w praktyce przepisy prawa z obszarów powiązanych z biznesem, m.in. prawa działalności gospodarczej, prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego czy też prawa zobowiązań
 • prowadzić obsługę prawną i finansową przedsiębiorstw
 • aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania środków finansowania biznesu
 • przygotowywać umowy stosowane w obrocie gospodarczym
 • zarządzać projektami.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Studenci mają możliwość odbycia praktyk, staży zawodowych i szkoleń w działach prawnych, organizacyjnych i finansowych liczących się na rynku podmiotów prywatnych oraz w instytucjach publicznych.
 • Już niedługo każdy podmiot publiczny będzie musiał posiadać własnego inspektora ochrony danych osobowych. Posiadając kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych masz szansę na atrakcyjne zatrudnienie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym obszarze.

Prowadząc studia na kierunku prawo w biznesie WSB współpracuje z wieloma znanymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży

cwb_torun_direct.pngiph-300x280.jpg innowacje.jpglogo-eximo_wyciete.pnglogo-zus-z-rozwinieciem.pnglogo_cmyk_fgm.jpgstrefa_mediacji.jpgbusiness-link-torun.jpg nbp.pngurzad_miasto_torun_logo.jpg

Jako absolwent kierunku prawo w biznesie możesz kontynuować naukę m.in. na:

 

Specjalność: KADRY I PŁACE
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nich wynikające
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • Zatrudnianie tymczasowe
 • Programy komputerowe w kadrach i płacach
 • Sposoby motywowania i oceny pracowników
Specjalność: PRAWO I ZARZĄDZANIE W PRAKTYCE
 • Praktyczne aspekty zarządzania organizacją
 • Prawo w bieżącym funkcjonowaniu organizacji
 • Rachunkowość podatkowa
 • Fundusze publiczne w przedsiębiorstwie
 • Prawne aspekty zarządzania produkcją
 • Wstęp do optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie
Specjalność: PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII
 • Prawne aspekty IT
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Prawne regulacje handlu elektronicznego
 • Prawo mediów
 • Cyberprzestępczość
 • Prawo marketingu i reklamy
 • Bezpieczeństwo informatyczne w przedsiębiorstwie
 • E-administracja
 • Ochrona danych osobowych
Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH
 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w działalności branżowej (bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi medyczne)
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem
 • Tworzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych w systemach IT
 • Odpowiedzialność za naruszenia prawa ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Specjalność: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OBROCIE GOSPODARCZYM
 • Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Wierzytelności w prawie spadkowym
 • Psychologiczne aspekty procesu windykacji
 • Prawne i deontologiczne aspekty działalności windykacyjnej
 • Ochrona danych osobowych w zarządzaniu wierzytelnościami
 • Weryfikacja efektywności transakcji
 
Specjalność: INTERNATIONAL BUSINESS
 • Business Communication
 • Customer Behaviour
 • International Logistics
 • International Finance
 • International Law
 • Corporate Governance

godziszewski_tor_233x134_35.jpgdr hab. Bohdan Godziszewski, profesor nadzw. WSB w Toruniu – specjalista z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Prowadzi zajęcia na wszystkich rodzajach studiów, również MBA.  Oprócz  działalności naukowej  utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą. Uczestniczył jako konsultant przy opracowywaniu projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych wielu przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego. Członek rad nadzorczych.

dr Maciej Indan-Pykno – doktor nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, wykładowca w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

dr_michal_szewczyk_pwb.jpg

dr Michał Szewczyk – adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. W dniu 30 czerwca 2015 r. ukończył stacjonarne studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”. W 2011 r. ukończył na wyżej wymienionym Wydziale studia prawnicze i został wyróżniony tytułem najlepszego absolwenta. Jego praca magisterska zdobyła I nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych organizowanym przez czasopismo naukowe "Przegląd Prawa Konstytucyjnego". W 2010 r. odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe poza pracą w kancelariach prawniczych zdobywał m.in. w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

agnieszka_abramczyk.jpgAgnieszka Abramczyk – czynny mediator, wpisana na listy stałych mediatorów sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Wykładowca i współzałożycielka Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Współzałożycielka „Fundacji Gildia Mediacyjna” w Toruniu. Współpracuje z Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy  i Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy. Przedsiębiorca – właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania i konsultacje w obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w oparciu o metody ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na specjalnościach „Psychologia w Zarządzaniu”, a także „Negocjacje w Usługach Finansowych” oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie „Negocjacji i Mediacji”. MISJA: Podążaj za człowiekiem. Nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma swoje konsekwencje.

Renata Kozioł – radca prawny oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym oraz prawie Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia i szkolenia na wielu uczelniach, dla instytucji samorządowych oraz stowarzyszeń. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i prawnych, w tym m.in. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie. Opiekun Studenckiego Prawnego Koła Naukowego „Vis Maior” na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

prof_smulski.jpgStefan Smulski – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Studia Podyplomowe Gospodarki Nieruchomościami uzyskując licencję zawodową Ministra Infrastruktury – Zarządca Nieruchomości. Przez ponad 30 lat kierował wieloma podmiotami gospodarczymi (m.in. Spółdzielnia Drutpol Golub-Dobrzyń, Meprozet Toruń, PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A., Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.). Przeprowadził ponad 20 poważnych inwestycji: od tworzenia stacji obsługi samochodów z salonami sprzedaży po budowę i kompleksową modernizację Uzdrowiskowych Szpitali Rehabilitacyjnych oraz obiektów sanatoryjnych i odbudowę Tężni Solankowych w Ciechocinku. Współpracował z koncernami międzynarodowymi takimi jak: Sharp, Toshiba, Citroen, Nissan, Daewoo, Volkswagen, Audi, Deutsche Bundesbahn, Krone, Kverneland, John Deere, Vlogtmann, Raiffeisen, Case, JCB, Vaderstadt, UB France, Konskilde. Prowadził zajęcia m.in. dla: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Ośrodka Doskonalenia   Pracowników Administracji Państwowej. Opiekun specjalności „Prawo i zarządzanie w praktyce”.

Przemysław Szczepanowski – radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie. Rozumie biznes i wie, jak połączyć prawo z zarządzaniem. Doświadczony praktyk.

Ceny studiów na kierunku prawo w biznesie w WSB w Toruniu.

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. Masz do wyboru:

ikona_elastyczny.pngDo wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

czesne.png

Zacznij studia już w marcu!
Zapisując do 15 lutego, zyskujesz 1000 zł!

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Czesne już od 215 zł (265 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów. Wpisowe 0 zł!

   zapisz-sie-onlin.png

   Sprawdź 10 sposobów na obniżenie czesnego

   Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach. Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/ 2018 r.

    

    

    

   Loader
   Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
   Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

   Gwarantowane czesne stopniowane

   12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
   265 zł240 zł305 zł275 zł1525 zł1375 zł3050 zł2750 złI rok
   340 zł395 zł1975 zł3950 złII rok
   475 zł2375 zł4750 złIII rok

   Gwarantowane czesne stałe

   12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
   320 zł295 zł375 zł345 zł1875 zł1725 zł3750 zł3450 złI rok
   320 zł375 zł1875 zł3750 złII rok
   375 zł1875 zł3750 złIII rok
   IV rok

   Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


   Biuro Informacji i Rekrutacji
   Budynek A pokój nr 08.

    • ul. Młodzieżowa 31a
    • 87-100 Toruń
    • PON - CZW:
    • PIĄ:
    • SOB:
    • NIEDZIELA:
    • 08:00 - 16:00
    • 07:00 - 15:00
    • 10:00 - 14:00
    • -
    • tel. 566609211/12/13
    • fax

   Javascript is required to view this map.
   53.01987918.607007